Notowania

wiadomości
28.04.2011 20:00

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 28 kwietnia godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 28 kwietnia godz. 20

APLISENS

Aplisens, producent przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej, w strategii na lata 2011-2013 planuje przeznaczyć na rozwój potencjału produkcyjnego blisko 54,85 mln zł, w tym ok. 30 mln zł na budowę nowego zakładu poza Warszawą - powiedział dziennikarzom prezes spółki Adam Żurawski. Przez najbliższe dwa lata zarząd spółki nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy ze spodziewanych zysków.

W strategii rozwoju Grupy Aplisens zapisano, że kolejno, w latach 2011, 2012 i 2013, na inwestycje zostanie przeznaczonych: 11,95 mln zł, 25,4 mln zł i 17,5 mln zł, a na nowy zakład odpowiednio: 4 mln zł, 13,5 mln zł i 12,5 mln zł. Łącznie nakłady na rozwój potencjału produkcyjnego grupy sięgną w latach 2011-2013 54,85 mln zł.

"Większość tych środków, bo blisko 30 mln zł, chcemy przeznaczyć na budowę nowego zakładu produkcyjnego, który byłby usytuowany w odległości ok. 170 km od Warszawy. Optymalną lokalizacją byłaby specjalna strefa ekonomiczna, ale to nie jest przesądzone. Mamy na oku kilka potencjalnych miejsc, ale żadne z nich nie jest jeszcze preferowane" - powiedział Żurawski.

"Pod koniec tego roku chcemy rozpocząć budowę zakładu, która powinna potrwać do 2013 r. W 2014 r. ruszy produkcja" - dodał.

Prezes doprecyzował, że w 2013 r. zakończy się pierwszy etap budowy zakładu, a w przypadku wykorzystania pełni jego mocy produkcyjnych przewidziane są etapy jego rozbudowy. Zakończenie wszystkich etapów budowy potrwa do 2017 r.

Aplisens spodziewa się, że dzięki tej inwestycji nastąpi wzrost potencjału produkcyjnego grupy w roku 2017 o 200 proc. w stosunku do 2010 r. Nowy zakład zajmie się produkcją przetworników ciśnienia i sond głębokości, których sprzedaż w 2010 r. wygenerowała 80 proc. przychodów grupy.

W strategii zaplanowano także budowę zakładu produkującego czujniki i przetworniki temperatury w Krakowie. Pochłonie ona ok. 3,5 mln zł. Do nowej lokalizacji zostanie przeniesiona produkcja z obecnie dzierżawionych w Krakowie pomieszczeń.

"Pozostałe środki przeznaczymy na inwestycje w już istniejących zakładach" - poinformował Żurawski.

Zgodnie ze strategią, Aplisens planuje w latach 2011-2012 rozbudowę zakładu w Warszawie. Zwiększy ona w 2013 r. jego potencjał produkcyjny o ok. 50 proc. w stosunku do roku 2010. Wydatki inwestycyjne sięgną w tym przypadku 5,5 mln zł.

Rozbudowa i unowocześnienie czeka również zakład produkujący urządzenia do monitorowania paliwa w samochodach ciężarowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Spółka posiada obecnie sześć zakładów produkcyjnych, w tym jeden za granicą, w Witebsku na Białorusi.

"Na razie nie planujemy uruchomienia produkcji w innych krajach" - dodał prezes.

Planowane inwestycje Aplisens zamierza sfinansować w pierwszej kolejności ze środków własnych, które pod koniec 2010 r. wynosiły 19 mln zł. Przez najbliższe dwa lata spółka miałaby przeznaczać na inwestycje także wypracowany zysk.

"W tej sytuacji we wspomnianym okresie zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy. Wierzymy, że spotkamy się z poparciem akcjonariuszy" - powiedział Żurawski.

Potencjał kredytowy Grupy Aplisens wynosi obecnie ok. 40 mln zł.

Prezes dodał, że w ramach strategii nie jest planowana nowa emisja akcji. Jednak nie wyklucza jej w przypadku akwizycji dużego podmiotu.

Aplisens cały czas monitoruje rynek w poszukiwaniu spółek do przejęcia. Zainteresowany jest podmiotami z Europy Środkowo-Wschodniej, które dysponują produktami komplementarnymi do oferty Aplisensu.

"Cały czas prowadzimy rozmowy, ale nie będziemy niczego przejmować za wszelką cenę. Pierwotnie ustaliliśmy dolną granicę wielkości spółki na 10 mln zł rocznych obrotów, ale mniejszymi spółkami technologicznymi o dużym potencjale wzrostu także bylibyśmy zainteresowani" - powiedział Żurawski.

GRUPA TAURON

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w latach 2011-2020 wyniosą ok. 44-45 mld zł. Do 2020 roku grupa chce uruchomić 2.400 MW nowych mocy wytwórczych, udział technologii węglowych ma spaść do około 70 proc. - wynika z aktualizacji strategii Grupy Tauron na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020.

"Zweryfikowana strategia korporacyjna opiera się na przedefiniowanych priorytetach strategicznych, nadrzędnym celem strategicznym pozostaje ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. (...) Kluczowym kierunkiem strategii stała się koncentracja na wzroście w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji oraz dywersyfikacja portfela wytwórczego. Dodatkowo podtrzymany został cel dalszej poprawy efektywności oraz budowania efektywnej organizacji. Nowym celem strategicznym dla grupy jest zarządzanie ekspozycją na ryzyko rynkowe i regulacyjne" - napisano w komunikacie spółki.

"Wzrost skoncentrowany będzie w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji tj. OZE i wytwarzania. Ze względu na potrzeby odbudowy mocy wytwórczych i związane z tym wysokie nakłady inwestycyjne, priorytetem dla grupy będą inwestycje w aktywa wytwórcze (i potencjalne akwizycje w tym zakresie) na rynku krajowym. Łączne nakłady inwestycyjne grupy Tauron w latach 2011-2020 wyniosą ok. 44-45 mld zł" - dodano.

Spółka podała, że jej celem jest uruchomienie do 2020 roku 2400 MW nowych mocy wytwórczych, w tym 1010 MW w technologii węglowej (910 MW w El. Jaworzno III, moce w kogeneracji: 50 MW w EC Tychy, 50 MW w EC Bielsko-Biała), 735 MW w technologii gazowej (w tym 335 MW w kogeneracji - udział 50 proc. w bloku gazowo-parowym 400 MW w EC Stalowa Wola budowanym z PGNiG oraz 135 MW w EC Katowice oraz udział 50 proc. w bloku klasy 800 MW w El. Blachownia, budowanym z KGHM Polska Miedź) i 240 MW w biomasie (m.in. blok 50 MW w El. Jaworzno III, 40 MW w EC Tychy, 50 MW w El. Stalowa Wola).

W 2020 roku grupa chce posiadać do 800 MW w energetyce wiatrowej i biogazowej. Będzie też przygotowywać się do procesu budowy elektrowni jądrowej.

Spółka chce zintegrować podmioty z sektora ciepłowniczego i planuje rozwój małej kogeneracji. Do 2011 r. planowane jest zakończenie procesu integracji PEC Katowice i PEC w Dąbrowie Górniczej, a całkowite zakończenie integracji podmiotów w obszarze zaplanowano w roku 2013.

Tauron chce poprawić efektywność operacyjną, pilnując kosztów i realizując synergie z integracji spółek z grupy.

W celu ograniczenia ryzyka rynkowego i regulacyjnego spółka chce m.in. zdywersyfikować strukturę aktywów wytwórczych i wypracować efektywną politykę zabezpieczeń.

Tauron podał, że w 2020 r. udział technologii węglowych ma spaść do ok. 70 proc. w zainstalowanych mocach grupy z 98 proc. w 2010 roku. Udział technologii niskoemisyjnych, tj. gazowej, wiatrowej, wodnej, biomasowej i biogazowej wyniesie ok. 30 proc.

"Taka dywersyfikacja portfela odpowiada wzrostowi produkcji z 23,8 TWh w 2010 r. do 36,7 TWh w 2020 r., co stanowi wzrost o ok. 54 proc." - napisano.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

Index Copernicus International, notowany na rynku NewConnect, zawarł z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę opiewającą na maksymalnie 3 mln zł na stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

W ramach umowy ICI ma zaprojektować i wykonać specjalistyczny system do analizy publikacji naukowych i technologicznych, a następnie wdrożyć system i zapewnić nadzór nad jego funkcjonowaniem.

Zakończenie projektu przewidziane jest do 31 grudnia 2013 roku.

SOLARIS BUS&COACH SA

Firma Solaris Bus & Coach podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie umowę na dostawę 100 niskopodłogowych autobusów miejskich. Wartość kontraktu to 115 mln zł.

Jak poinformował Mateusz Figaszewski z Solaris, umowa dotyczy zamówienia na 73 autobusy typu Solaris Urbino 12 oraz 27 autobusów przegubowych Solaris Urbino 18. Pojazdy wyposażone będą m.in. w klimatyzację, monitoring oraz biletomaty.

Dostawa autobusów do Krakowa rozpocznie się we wrześniu br.; rozłożona jest do czerwca 2014 roku.

W barwach krakowskiego MPK jeździ 139 autobusów z podpoznańskiego Bolechowa. (PAP)

rpo/ mto/ pel/ jow/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz