Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz.20

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 16 grudnia godz.20

bEiAQFnV

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 16 grudnia godz.20

INTACUS

"(...) w dniu 15 grudnia 2009 r. zarząd dokonał przydziału 2.500.000 akcji serii D. Jednocześnie złożono na Giełdę Papierów Wartościowych SA wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji (PDA) na sesji w dniu 22 grudnia br." - napisano w komunikacie.

bEiAQFnX

Cena emisyjna 4 mln akcji serii D Intakusa wynosiła 2,2 zł, zaś przedział cenowy 2-6 zł.

Spółka informowała, że pieniądze z emisji planuje przeznaczyć na zakup specjalistycznych deskowań wielowymiarowych i systemów rusztowań.

Intakus specjalizuje się w realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i użyteczności publicznej.

KREDYT BANK

bEiAQFod

Kredyt Bank sprzedał w ramach grupy 100 proc. akcji Żagla spółce KBC Bank N.V. za 350 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

"W przypadku sprzedaży spółki Żagiel przez KBC podmiotowi zewnętrznemu za kwotę wyższą niż 350 mln zł, Kredyt Bank dodatkowo otrzyma od KBC uzyskaną kwotę nadwyżki pomniejszoną o stosowne podatki i opłaty" - napisano w komunikacie.

"W przypadku dokonania przez KBC sprzedaży akcji spółki Żagiel podmiotowi zewnętrznemu za kwotę mniejszą od 350 milionów zł., ryzyko Kredyt Banku jest ograniczone do 10 proc. zaproponowanej ceny sprzedaży" - napisano.

Kredyt Bank szacuje pozytywny wpływ transakcji sprzedaży Żagla na wynik netto na około 230 mln zł.

bEiAQFoe

Bank zapowiadał wcześniej, że jeśli sprzeda do końca 2009 roku akcje Żagla, to wynik grupy za 2009 rok będzie dodatni.

LOTOS

Co najmniej 320 tys. ton ropy naftowej kupi w przyszłym roku Grupa Lotos od norweskiego koncernu Statoil. Minimalna wartość zawartego w środę kontraktu to 171 mln USD - poinformował rzecznik Grupy Lotos Marcin Zachowicz.

"Kontrakt terminowy na dostawy norweskiej ropy naftowej z koncernem Statoil będzie obowiązywał od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010. Dostawy będą realizowane drogą morską" - powiedział Zachowicz. Przypomniał, że współpraca obu koncernów przy dostawach ropy naftowej rozpoczęła się w 2006 roku. "Umowa z norweskim partnerem jest ważnym elementem konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji dostaw surowca dla koncernu" - dodał.

bEiAQFof

Lotos przedłużył zarazem o kolejny rok obowiązującą umowę ramową ze Statoil, która zabezpieczy dostawy surowca w przypadku jakichkolwiek kłopotów z dostawami ropy od innych kontrahentów. "Dywersyfikacja kierunków dostaw ropy jest jednym z celów strategicznych Grupy Lotos. Koncern planuje jeszcze w większym stopniu wykorzystywać potencjał, jakim jest lokalizacja rafinerii w Gdańsku. Przewiduje się znaczący wzrost zakupów - optymalnych dla przerobu - gatunków rop dostarczanych drogą morską" - powiedział Zachowicz.

Kontrakt ze Statoil jest drugim kontraktem terminowym na dostawy ropy naftowej zawartym w 2009 roku. Z początkiem grudnia została podpisana umowa z Mercuria Energy Trading na dostawę 18 mln ton ropy naftowej, która będzie obowiązywała do końca 2014 roku.

Grupa Lotos jest grupą kapitałową, w skład której oprócz spółki matki, Lotosu Czechowic, Lotosu Jasła i Petrobalticu, wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku Lotos. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec września 2009 wyniosło 4910 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Lotosu po trzech kwartałach bieżącego roku osiągnęły wysokość blisko 10,3 mld zł. Zysk z działalności kontynuowanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie blisko 660 mln zł, a zysk operacyjny uplasowł się na poziomie ok. 340 mln zł.

Moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wynoszą 6 mln ton ropy naftowej rocznie. Udział koncernu w rynku paliw ogółem wzrósł w pierwszym półroczu 2009 do 27,5 proc. To o blisko 4 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2008. Po zakończeniu realizacji Programu 10+ rafineria Grupy Lotos zwiększy do końca 2010 roku projektowe zdolności przerobowe do 10,5 mln ton rocznie.

bEiAQFog

MIRBUD

Mirbud podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia spółki z segmentu budownictwa drogowego o rocznych przychodach około 100 mln zł. Wartość transakcji nie przekroczy 70 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

"Zarząd Mirbud informuje, że w dniu 15.12.2009r. został podpisany list intencyjny stanowiący wyraz zamiaru nabycia przez emitenta 100 proc. udziałów krajowego kontrahenta, którego przedmiot działalności obejmuje budowę dróg i mostów, zaś przychody osiągnięte w 2008 roku przekroczyły kwotę 100.000.000 zł" - napisano.

"Strony Listu Intencyjnego oceniają, że wartość transakcji nie przekroczy 70.000.000 zł" - dodano.

Mirbud podał, że warunkiem przeprowadzenia transakcji jest satysfakcjonujące due diligence przejmowanej spółki, które zostanie przeprowadzone w okresie 8 tygodni od dnia podpisania listu.

Transakcja jest także uwarunkowana uzyskaniem zgody UOKiK.

PGE

PGE, która podpisała niedawno z EdF list intencyjny w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej, chce stworzyć kolejne dwie-trzy grupy robocze z innymi podmiotami. W ciągu roku spółka zdecyduje, z kim wybuduje elektrownię atomową - powiedział w środę Wojciech Topolnicki, wiceprezes PGE.

"Utworzyliśmy spółkę, która będzie odpowiadać za energetykę jądrową. Podpisaliśmy list intencyjny z EdF, ale chcemy, by powstały jeszcze dwie-trzy kolejne grupy robocze. Przez okres około roku będziemy rozmawiać na temat wyboru technologii, harmonogramu i kosztu budowy elektrowni" - powiedział na komisji skarbu Wojciech Topolnicki, wiceprezes spółki.

"Dopiero wtedy będziemy mieć odpowiedź, z kim będziemy chcieli budować" - dodał.

W ocenie Jana Burego, wiceministra skarbu, jest prawdopodobne, że PGE wybierze właśnie EdF.

"PGE podpisało list z EdF. Myślę, że ten kierunek będzie realizowany, ale wszystko jest jeszcze możliwe" - powiedział wiceminister.

W połowie listopada PGE podpisała memorandum z EDF w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej.

Spółka podała, że memorandum przewiduje przeprowadzenie prac studialnych w zakresie: wykonalności rozwoju reaktorów jądrowych w technologii EPR (Evolutionary Power Reactor konstrukcji firmy Areva) w Polsce oraz wykonalności budowy pierwszego bloku EPR w Polsce do roku 2020. Porozumienie nie zapewnia EDF wyłączności na współpracę z PGE w zakresie energii jądrowej.

Zgodnie ze swoją strategią PGE rozważa budowę dwóch elektrowni jądrowych o zakładanej wstępnie mocy ok. 3.000 MW każda. Wstępnie zakłada się, że oddanie do użytku pierwszego bloku nastąpiłoby do końca 2020 roku, a oddanie kolejnych bloków następowałoby co dwa do trzech lat każdy.

PKP SA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP SA zdecydowało w środę o zmianach w składzie zarządu spółki. Odwołano członka zarządu Andrzeja Panasiuka, a w jego miejsce powołano z dniem 18.12.2009 r. Jacka Prześlugę - poinformował resort infrastruktury.

Jak poinformowano, zmiany w zarządzie spółki spowodowane zostały potrzebą przyspieszenia remontów i modernizacji dworców kolejowych. Jednocześnie podano, że Andrzej Panasiuk został powołany na stanowisko prezesa spółki Telekomunikacja Kolejowa.

Jacek Prześluga w latach 2005-2006 był prezesem PKP Intercity. Wcześniej, w latach 2004-2005 był dyrektorem marketingu i rzecznikiem prasowym PKP SA.

WIZZ AIR

Węgierski niskokosztowy przewoźnik Wizz Air planuje w przyszłym roku zwiększyć o 30 proc. liczbę przewiezionych przez siebie pasażerów na polskich trasach - poinformował w środę na konferencji prasowej prezes firmy József V radi.

Ja poinformował V radi, w tym roku linia przewiozła 3,6 mln pasażerów na trasach do i z Polski, a w przyszłym roku liczba ta ma wzrosnąć do 4,7 mln osób.

"Rozwój Wizz Air przyczyni się do stworzenia 1,5 tys. nowych miejsc pracy w Polsce" - podkreślił.

Od marca 2010 r. Wizz Air ma rozpocząć loty z Łodzi do miasta Dortmund. Tym samym Łódź będzie szóstym lotniskiem w naszym kraju, z którego będzie latała linia. Również od marca flota przewoźnika w Polsce ma zawierać 14 samolotów Airbusa A320, kolejny samolot będzie dodany do bazy w Katowicach. Na marzec 2010 r. Wizz Air planuje również rozwój swojej bazy we Wrocławiu.

Wizz Air przewiózł 7,5 mln pasażerów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przewoźnik posiada 11 baz operacyjnych w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, Czechach oraz na Ukrainie. 12. baza zostanie otwarta w lipcu 2010 r. we Wrocławiu.

Flota Wizz Air składa się z 26 samolotów Airbus A320, z czego 11 ulokowanych jest w polskich bazach.

ZA PUŁAWY

Zakłady Azotowe Puławy będą musiały zwołać kolejne walne zgromadzenie, aby naprawić arytmetyczny błąd w uchwale o wypłacie dywidendy, gdyż kwoty dywidendy nie można by równo podzielić akcjonariuszom posiadającym nieparzystą liczbę akcji.

Walne, które przyjęło projekt dotyczący wypłaty dywidendy zaproponowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, zdecydowało bowiem, że każdy z akcjonariuszy dostanie 8,15 zł na jedną akcję i będzie to wypłacone w dwóch równych ratach.

Przedstawicielka Skarbu Państwa wniosła w tej sytuacji o przeprowadzenie reasumpcji głosowania. Prowadzący walne przeczytał projekt zmiany uchwały, z której wynikało, że w pierwszej racie akcjonariuszom wypłaci się 4,07 zł dywidendy na akcję, a w drugiej racie 4,08 zł na akcję.

Jednak na reasumpcję głosowania na tym samym walnym nie pozwala regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy ZA Puławy.

Prezes Zakładów Azotowych Puławy Paweł Jarczewski zobowiązał się, że kolejne walne zostanie zwołane jak najszybciej. "Bez zbędnej zwłoki dokonamy niezbędnych działań i przypuszczam, że może już w tym tygodniu pojawi się ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenie, gdzie tej korekty dokonamy" - powiedział akcjonariuszom Jarczewski.

Akcjonariusze Puław postanowili w środę, aby przeznaczyć z zysku za rok obrotowy 2008/09 na dywidendę 155,8 mln zł. Dniem dywidendy ma być 2 lutego 2010 roku, a dniami wypłaty 17 lutego i 31 marca 2010 roku.

Walne zdecydowało też, że 24,5 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał rezerwowy, a 14,3 mln zł na nagrody dla pracowników.

Zysk netto Puław w roku obrotowym 2008/09 wyniósł 194,6 mln zł

UKE, P4, PLAY

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska zdecydowała o obniżeniu stawek hurtowych za zakańczanie połączeń w sieci P4, operatora sieci Play, od 1 stycznia 2010 roku z obecnych 40,42 groszy do 37,9 groszy za minutę.

Zmniejszanie MTR-ów P4 ma doprowadzić do stopniowego zrównania asymetrii stawek MTR pomiędzy P4 a operatorami zasiedziałymi, czyli Polkomtelem, PTK Centertel i PTC.

Asymetria opłat za MTR-y ma zniknąć całkowicie po 7 i pół roku od rozpoczęcia działalności przez operatora sieci Play, który wystartował w marcu 2007 roku.

Od 1 lipca 2009 roku stawki za zakańczanie połączeń w przypadku trzech największych operatorów - Polkomtela, PTK Centertel i Polskiej Telefonii Cyfrowej wynoszą 16,77 groszy.(PAP)

epo/ ana/ aop/ pif/ pam/ seb/ szf/ pel/ her/ jtt/ bos/ pad/

bEiAQFoy
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)