Notowania

spółki
09.12.2009 19:44

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz.20

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 9 grudnia, godz. 20

Podziel się
Dodaj komentarz

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 9 grudnia, godz. 20

ARMATURA KRAKÓW

Jeszcze w tym roku do Armatury wpłynie 49,5 mln zł od Makro Cash and Carry Polska z tytułu sprzedaży nieruchomości - poinformowała Armatura. Z pierwotnej umowy sprzedaży wyłączono część działek, w związku z czym jej ogólna wartość obniżyła się o 9,4 mln zł, do 76 mln zł netto.

Armatura Kraków oraz Armatoora SA i wspólnik Spółka komandytowa, spółka zależna od Armatury Kraków, podpisały aneks do umowy z Makro Cash and Carry Polska z października 2008 roku, kiedy to Armatura Kraków zawarła z Makro Cash and Carry Polska umowę przedwstępną sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o łącznej powierzchni 7,3707 ha za 85,4 mln zł netto.

Zgodnie z aneksem z 8 grudnia, z przedmiotu umowy zostały wyłączone dwie działki o łącznym obszarze 1,0121 ha, co zmniejszyło obszar nieruchomości objętych umową z Makro do 6,3586 ha. Jednocześnie łączna cena sprzedaży nieruchomości zmniejszyła się o 9,4 mln zł, do 76 mln zł netto.

"Zdecydowaliśmy się na wyłączenie obszaru ok. 1 ha z umowy z Makro w celu uatrakcyjnienia możliwości ewentualnej sprzedaży pozostałych nieruchomości. Pozostawienie tego terenu w dyspozycji Armatury jest zbieżne z oczekiwaniami potencjalnych zainteresowanych nabyciem tych terenów, ponieważ zapewni to ewentualną możliwość ich powiązania komunikacyjnego z przyległym centrum handlowym. Dzięki temu spodziewamy się uzyskać lepszą cenę przy jej ewentualnej sprzedaży, co będzie rozważane w najbliższej przyszłości" - poinformował cytowany w komunikacie Konrad Hernik, prezes Armatury Kraków.

Na mocy aneksu został przedłużony do 31 lipca 2010 roku termin zawarcia umowy przyrzeczonej z Makro.

Ustalono także ostateczne terminy spłaty pozostałej części kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości. Do tej pory Makro wpłaciło Armaturze zadatek o wartości 35,4 mln zł netto. Pozostałą część ceny, 49,532 mln zł, Armatura otrzyma w formie zaliczki w dwóch ratach: 10 mln zł do 15 grudnia 2009 roku oraz 30,6 mln zł do 22 grudnia.

ASSECO POLAND

Skonsolidowany backlog Asseco Poland na 2010 rok wynosi obecnie 1,5 mld zł, w tym oprogramowanie i usługi własne to ok. 1,157 mld zł - poformował na konferencji prasowej prezes spółki Adam Góral. Jednostkowy portfel zamówień na przyszły rok wynosi 492 mln zł, w tym na rozwiązania własne 421 mln zł.

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE

Spółka Dolnośląskie Surowce Skalne, której prospekt we wtorek został zatwierdzony przez KNF, chce pozyskać z oferty ok. 126 mln zł netto - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

DSS zaoferuje 2,4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Oferta dojdzie do skutku,jeśli inwestorzy zapiszą się na co najmniej 1,2 mln akcji.

Book building odbędzie się w dniach 9-11 grudnia. 11 grudnia podana zostanie cena emisyjna, tego dnia spółka przedstawi też podział na transze. W dniach 14-17 grudnia odbędą się zapisy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Do 23 grudnia nastąpi zakończenie oferty i przydział akcji.

Po ofercie nowi akcjonariusze będą mieli 30,2 proc. akcji DSS, przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie zaoferowane akcje.

DSS pieniądze pozyskane z rynku zamierza wydać na spłatę kredytu związanego z uruchomieniem i rozbudową kopalni w Piławie Górnej oraz na przejęcie spółki Łużycka Kopalnia Bazaltu Księginki w Lubaniu.

Na zakup 99,15 proc. akcji ŁKB spółka planuje przeznaczyć 91,2 mln zł; część tej kwoty będzie pochodziła z emisji, a część z kredytów.

Oferującym akcje firmy w publicznej ofercie jest Ipopema Securities.

Spółka Dolnośląskie Surowce Skalne jest dostawcą kruszyw łamanych dla największych projektów infrastrukturalnych w kraju, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Swój udział w rynku szacuje na 8,5 proc.

Przedział cenowy w publicznej ofercie 2,4 mln akcji serii C Dolnośląskich Surowców Skalnych został wyznaczony pomiędzy 38 zł a 45 zł - poinformowała spółka w środowym komunikacie prasowym.

"Przedział cenowy jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, a także odzwierciedla obecną sytuację na rynkach finansowych. Naszym zdaniem zaproponowane widełki są atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów" - powiedział Jan Łuczak, prezes zarządu DSS, cytowany w komunikacie.

KGHM

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o zmianach w statucie, dzięki którym Skarb Państwa zachowa kontrolę nad spółką nawet po sprzedaży części udziałów. Jedną ze zmian w statucie jest także to, że rada nadzorcza KGHM będzie mogła decydować o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy - poinformowała spółka w komunikacie.

Na skutek zmian w statucie, Skarb Państwa będzie miał możliwość samodzielnego zwoływania walnych zgromadzeń. Obniżono kworum, z 1/3 do 1/4, niezbędne do podejmowania uchwał. Dzięki temu główny akcjonariusz, czyli Skarb Państwa, w przypadku zmniejszenia ilości posiadanych akcji spółki, nadal zachowa możliwość podejmowania strategicznych decyzji.

Zmiany w statucie dotyczą także zasad wypłaty dywidendy. Rada nadzorcza będzie mogła decydować o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy.

Zapisy regulujące tę kwestię przewidują, iż wypłata zaliczki na dywidendę wymaga zgody rady nadzorczej. Spółka może wypłacić taką zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

"Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne" - napisano w uchwale podjętej na WZA.

Przedstawiciele KGHM informowali wcześniej, że obecnie zarząd spółki nie ma planów, by wypłacać w przyszłości zaliczki na dywidendę.

KOLPORTER

Kolporter zrezygnował ze sprzedaży sieci 900 saloników prasowych, ponieważ nie otrzymał satysfakcjonującej oferty - poinformował PAP wiceprezes Kolporter Holding Grzegorz Maciągowski.

"Będziemy rozwijać to sami, projekt jest absolutnie rentowny" - dodał.

W październiku Grupa Kolporter informowała, że zainteresowanie inwestycją w sieć 900 saloników prasowych wyraziło kilkanaście firm i funduszy inwestycyjnych zarówno z Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej.

Należący do grupy Kolporter Sieci Handlowe szukał branżowego lub finansowego inwestora dla sieci 900 saloników prasowych i chciał sprzedać część lub całość udziałów w tej sieci.

Spółka podała wówczas, że możliwe są dwa scenariusze - jeśli znajdzie inwestora zainteresowanego zakupem części udziałów w sieci saloników prasowych, to dzięki pozyskanym środkom będą wspólnie rozwijać tę sieć sprzedaży, a jeśli spółka otrzyma atrakcyjną ofertę na zakup całości sieci saloników, to na pewno ją rozważy.

NOBLE BANK

Noble Bank zawarł 8 grudnia umowę kupna 100 proc. akcji spółki GMAC Bank Polska, która świadczy usługi m.in. z zakresu kredytów na detaliczny i hurtowy zakup samochodów nowych i używanych - podał Noble Bank w komunikacie.

"Łączna cena nabycia wskazanych w umowie akcji została określona, jako 95 proc. kwoty wartości księgowej, która zostanie wskazana przez audytora w sprawozdaniu finansowym Banku na dzień Zamknięcia Transakcji. W umowie wskazano, że owa wartość księgowa na dzień 31 lipca 2009 r. wynosi 130.821.946 zł" - napisano w raporcie.

Noble Bank podał w komunikacie, że podpisana umowa umocni pozycję Noble Bank i Getin Bank w obszarze kredytów samochodowych w Polsce.

"GETIN Bank oprócz obsługi wszystkich istniejących już umów zawartych przez GMAC Bank Polska, będzie również odpowiedzialny za sprzedaż kredytów samochodowych dla nowych klientów. Finansowanie nowych kredytów detalicznych zostało przez GMAC Bank zawieszone w październiku tego roku. Oba banki zapewniają, że operacja przejmowania umów przebiegnie płynnie i liczą, że podpisana umowa stworzy obu firmom oraz ich pracownikom nowe możliwości" - napisano.

Podpisana umowa obejmuje nabycie 9.872.629 akcji banku o wartości nominalnej 2 zł każda.

"Ta transakcja jest dla nas bardzo ważna z punktu widzenia strategii dalszego rozwoju banku jako lidera rynku kredytów samochodowych" - powiedział cytowany w kommunikacie Krzysztof Rosiński, prezes GETIN Holding i członek zarządu GETIN Banku oraz Noble Banku.

"Umowa odzwierciedla naszą stałą koncentrację na rynku finansowania samochodów i wierzymy, że kontrakt, który podpisaliśmy w zeszłym miesiącu z GM oraz ten, który podpisaliśmy dzisiaj z GMAC będzie miał silny, pozytywny wpływ, nie tylko na nasz wzrost sprzedaży, ale także na naszą pozycję na rynku. Przez ostatnie 12 miesięcy pokazaliśmy nasze zaangażowanie względem dilerów samochodowych w całym kraju, udowadniając im, że ten rynek jest strategicznie ważny dla naszego banku" - dodał.

GMAC Bank SA działa w Polsce od 1996 roku. Jego łączne aktywa na koniec 2008 roku wynosiły ponad 630 milionów złotych. W Polsce GMAC Bank obsługuje ponad 70 dilerów samochodowych.

Suma bilansowa GMAC Bank Polska na koniec października 2009 r. wyniosła 442 mln zł. (na podstawie niezbadanych danych finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą z 29 września 1994 o rachunkowości).

Wśród warunków zawieszających jest m.in. uzyskanie zgody UOKiK i KNF na nabycie akcji banku.

ORLEN GAZ

Ponad milion złotych otrzyma Orlen Gaz, spółka zależna PKN Orlen, na realizację unijnego projektu specjalistycznych szkoleń dla pracowników "Inwestycja w kadry Orlen Gaz sp. z o.o. szansą na rozwój firmy".

Jak poinformowała w środę PAP Agnieszka Woźniak z Orlen Gaz, program szkoleń, który sfinansuje Europejski Fundusz Społeczny, rozpocznie się jeszcze w grudniu 2009 r. i potrwa 12 miesięcy.

Zgodnie z unijnymi procedurami, umowę na realizację projektu Orlen Gaz podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Wśród tematów 32 szkoleń znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: umiejętności komunikacyjne, menedżerskie, sprzedażowe, a także finanse i języki obce. Szkolenia poprowadzą fachowcy z Centrum Edukacji Grupa Orlen, które wygrało postepowanie ofertowe na organizację rocznego cyklu zajęć.

O unijne wsparcie na szkolenia starało się 367 podmiotów. Aplikowały one o łączną kwotę 561 mln zł, czyli ponad dwukrotnie przewyższającą budżet na dotacje. Wniosek Orlen Gaz przeszedł dwukrotną weryfikację: formalną i merytoryczną. Cała procedura trwała kilka miesięcy.

Istniejący od 1995 r. Orlen Gaz jest największym podmiotem na krajowym rynku gazu płynnego. Zajmuje się sprzedażą propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butan. Zarządza 10 rozlewniami. Posiada m.in. terminal lądowy w Sokółce koło Białegostoku (Podlaskie) oraz terminal morski w Szczecinie, przystosowany do rozładunku tankowców z gazem i magazynowania dostaw.

PCC

Ze względów technicznych PCC Intermodal, operator transportu intermodalnego, o dwa dni przedłużył termin składania zapisów na akcje w ramach publicznej oferty. Ostateczny termin zapisów ustalono na 11 grudnia - podał PCC Intermodal w komunikacie prasowym.

"Powodem zmiany terminu są względy techniczne związane z terminowym dokonaniem płatności za akcje przez inwestorów, którzy zgłosili zamiar nabycia akcji w ramach budowy księgi popytu" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że został zachowany dotychczasowy termin dokonania przydziału akcji, czyli od 1 do 3 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.

Pierwotnie zapisy na akcje miały być przyjmowane od 7 do 9 grudnia.

W transzy I zaoferowanych zostanie 5.000.000 akcji, a w transzy II 1.756.556 akcji.

Cena emisyjna została ustalona na 3 zł, przy maksymalnej cenie ustalonej w prospekcie na poziomie 4 zł.

Spółka zamierza pozyskać z rynku ok. 20 mln zł, które przeznaczy na budowę terminala przeładunkowego w Kutnie.

Oferującym akcje jest Trigon DM.

Spółka planuje zadebiutować na GPW przed świętami.

TRANSSYSTEM

Firma Transsystem z Woli Dalszej (Podkarpackie) dostarczy spółce Lubelski Węgiel "Bogdanka" system transportujący węgiel. Jest to pierwszy w historii firmy kontrakt dla branży górniczej.

Jak poinformowała w środę PAP rzeczniczka Transsystemu Marta Maciołek, firma bezpośrednio kontrakt podpisała Polimexem-Mostostalem, który wygrał przetarg na dostarczenie systemu kopalni.

"My zrealizujemy część zadania obejmującego transport węgla mostem przenośnikowym, czyli odstawę urobku z szybu stefanowskiego do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polu Bogdanka. Realizacja projektu potrwa 12 miesięcy" - dodała Maciołek.

Całość estakady, którą transportowany będzie węgiel z Pola Stefanów do Bogdanki będzie mieć 3,5 km długości. Ukończenie robót związanych z szybem Stefanów zaowocuje zwiększeniem wydobycia Bogdanki z obecnego poziomu ok. 5,6 mln ton węgla do 7,4 mln ton w 2011 r. i docelowo 11,1 mln ton w 2014 roku, a więc podwojenia produkcji.

Zdaniem prezesa Transsystemu Stanisława Sroki, pierwszy kontrakt dla branży górniczej to element dywersyfikacji portfela zamówień. "Dotychczas nasze zamówienia opierały się na dostarczaniu rozwiązań dla branży motoryzacyjnej. Nowe branże, dla których obecnie dostarczamy nasze systemy to: energetyka, lotnictwo, turystyka i transport osób" - dodał Sroka.

Transsystem SA jest producentem i eksporterem systemów transportu technologicznego m.in. dla branż motoryzacjnej i energetycznej. Zatrudnia ponad tysiąc osób. Posiada swoje spółki-córki we Lwowie, Pradze i Niemczech. Firma realizowała kontrakty dla takich koncernów jak: VW, Ferrari, Daimler Chrysler, BMW, Audi,Volvo, Fiat i Renault.

TUW SKOK

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w ramach ogłoszonego wezwania na akcje eCardu kupiło 6.203.284 akcje spółki - poinformowała GPW w komunikacie.

TUW SKOK 16 października wezwało do sprzedaży 16.320.000 akcji eCardu, stanowiących 34 proc. głosów na WZA, po 0,72 zł za akcję. TUW SKOK zamierzał osiągnąć w wyniku wezwania 100 proc. głosów na WZA eCardu.

Zapisy w wezwaniu trwały od 5 listopada do 4 grudnia 2009 r.

Było to drugie wezwanie ogłoszone przez TUW SKOK na akcje eCardu.

W wyniku wcześniejszego wezwania, które było ogłoszone w marcu 2009 r. TUW SKOK kupił 31.680.000 akcji spółki, stanowiących 66 proc. głosów na jej WZA.

VISA

W Polsce zostało już wydanych ponad 100 tys. kart zbliżeniowych Visa payWave, a co najmniej kilka razy więcej takich kart pojawi się na rynku w nadchodzącym roku - poinformowała firma Visa. Ich pierwszym emitentem był - w 2008 r. - Bank Zachodni WBK, a do wydania swoich kart z funkcją zbliżeniową Visa payWave przygotowuje się 7 kolejnych banków członkowskich Visa.

Visa payWave umożliwia dokonanie płatności "zbliżeniowej" przy użyciu karty - kredytowej lub debetowej - bez potrzeby przeciągania karty przez czytnik, składania podpisu ani wprowadzania kodu PIN. Wystarczy jedynie zbliżyć kartę do specjalnego czytnika.

Obecnie karty Visa payWave są przyjmowane w placówkach detalicznych wyposażonych w czytniki kart zbliżeniowych obsługiwanych przez eService, jak np. Empik, Coffee Heaven czy McDonald's. Można je zlokalizować - na liście lub na mapie - za pomocą specjalnej wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej firmy Visa.

Karty z funkcją zbliżeniową Visa payWave są intensywnie wdrażane w Europie - do końca tego roku ich liczba osiągnie poziom 6 milionów, a w 2010 r. spodziewane jest jej podwojenie. Dziś karty Visa payWave są wydawane komercyjnie w Polsce, w Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Programy pilotażowe są prowadzone w Finlandii, Hiszpanii, Francji i Niemczech. (PAP)

luo/ huk/ mb/ morb/ ana/ pel/ pif/ gsu/ bas/ bos/ pad/

Tagi: spółki, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz