Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 22 marca godz. 15

bEiLYkGd

*Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 22 marca godz. 15 *

ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE

W 2011 roku Energomontaż Południe zakłada kilkuprocentowy wzrost sprzedaży, do 350 mln zł - powiedział prezes zarządu, Radosław Kamiński. Jego zdaniem osiągnięcie pięcioprocentowej rentowności jest realne. Obecnie portfel zamówień na 2011 r. wynosi 250 mln zł, ponadto spółka zakłada 30 mln przychodów ze sprzedaży mieszkań.

bEiLYkGf

"W tym roku zakładamy kilkuprocentowy wzrost przychodów. Trzeba pamiętać, że w ubiegłym roku stadion w Gdańsku stanowił 20 proc. całej sprzedaży, tej luki nie da się zapełnić innym stadionem. Zakładam, że sprzedaż będzie rosła w każdym roku, a w 2012 r. wzrost będzie bardziej dynamiczny niż w tym" - powiedział Kamiński we wtorek na spotkaniu prasowym.

"W tym roku osiągnięcie pięcioprocentowej rentowności jest realne" - dodał.

Portfel zamówień Energomontażu Południe na lata 2011-2013 r. to 370 mln zł, z czego 250 mln przypada na ten rok. Spółka zakłada też, że działalność w sektorze deweloperskim w ciągu dwu lat przyniesie jej 70 mln zł, z czego 30 mln zł w 2011 r.

"W 2011 r. zakładamy, że sprzedaż osiągnie 350 mln zł, z czego 30 mln zł w sektorze deweloperskim, a 320 mln zł w podstawowej działalności. Obecnie na 2011 r. już mamy podpisane umowy na 250 mln zł, na 2012 r. portfel zamówień to obecnie ponad 100 mln zł, a na 2013 r. 20 mln zł. W sumie portfel zamówień to 370 mln zł" - powiedział prezes.

bEiLYkGl

"Zaczęliśmy sprzedaż mieszkań w Katowicach, chcemy je sprzedać w ciągu 2 lat. Zakładamy, że w sumie sprzedaż przyniesie 70 mln zł przy jednoprocentowej rentowności" - dodał.

Ze skonsolidowanego raportu za 2010 r. wynika, że Energomontaż Południe w 2010 roku odnotował wzrost przychodów do 338.115 tys. zł wobec 274.151 tys. zł w 2009 r.

"W ciągu dwóch lat planujemy spłacić zadłużenie. Pozwoli na to sprzedaż aktywów: osiedla w Katowicach i biurowca we Wrocławiu. Zakładamy z tego tytułu 125 mln zł, to więcej niż nasze zadłużenie netto" - powiedział.

Energomontaż Południe nie wyklucza przejęcia małej spółki, co umożliwiłoby rozpoczęcie działalności w segmencie spalarni albo biomasy.

bEiLYkGm

"W naszym segmencie spółek do przejęcia prawie nie ma, rozmowy można prowadzić w sprawie małych spółek, na duże przejęcia w segmencie działalności podstawowej nie liczyłbym. Jeżeli już, to mała spółka, czy to biuro projektowe, czy to spółka technologiczna, umożliwiająca wejście w nowy segment, np. spalarni czy biomasy" - powiedział Kamiński.

"Jeżeli zacznie się realizacja dużych projektów, można będzie pomyśleć o przejęciu spółki zagranicznej, np. zza wschodniej granicy. Jednak skupiamy się na wzroście organicznym" - dodał.

Prezes uważa, że PBG, posiadacz 25 proc. akcji Energomontażu, pozostanie w akcjonariacie spółki i może zwiększać swoje zaangażowanie.

"PBG raczej pozostanie w akcjonariacie, najbardziej prawdopodobne wydaje mi się, że będzie chciało zwiększyć udział, ale to pytanie do PBG" - powiedział Kamiński.

bEiLYkGn

Jego zdaniem branża czeka na rozstrzygnięcie dużych przetargów, przy których prace rozpoczną się nie wcześniej niż w 2013 r.

"W tym roku większość sprzedaży będzie w Niemczech. Sytuacja w branży jest taka, że w Polsce brakuje zamówień. Czekamy na rozstrzygnięcie dużych przetargów, ale optymistycznie patrząc prace przy nich rozpoczną się dopiero od 2013 r. W tym roku możliwe jest rozstrzygnięcie przetargów w Opolu i Rybniku. Do tej pory praca będzie tylko przy modernizacji elektrowni, poza tym przy spalarniach i konwersji bloków węglowych na biomasowe" - powiedział prezes.

Energomontaż planuje pozew przeciw Marifier Polska.

"Na wynik za 2010 r. wpływ mają zdarzenia jednorazowe, szczególnie stadion w Gdańsku. Wysokość pozwu Martifer jest oderwana od rzeczywistości. Uważam, że mieliśmy prawo odstąpić od umowy. Planujemy pozew przeciwko Martifer" - powiedział Kamiński.

bEiLYkGo

Martifer Polska złożyła pozew w sprawie o zapłatę ponad 90 mln zł z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Spór dotyczy prac, jakie spółka Martifer Polska wykonywała na stadionie PGE Arena Gdańsk na zlecenie spółki Energomontaż-Południe. Poza Energomontażem-Południe, stroną pozwaną jest Hydrobudowa, Hydrobudowa 9, Alpine Construction Polska oraz PBG Technologia.

FERRO, NOVASERVIS

Ferro kupił czeską spółkę Novaservis działającą w branży armatury i wyposażenia sanitarnego - poinformowała Ferro w komunikacie. Przejmowana firma w 2010 roku miała 102 mln zł przychodów i 25,5 mln zł EBITDA.

"Wartość przedsiębiorstwa Novaservis została ustalona na 1.175,0 mln CZK. Cena nabycia 100 proc. akcji Novaservis będzie równa wartości przedsiębiorstwa Novaservis podlegającej określonym korektom, w tym zostanie obniżona o wysokość zadłużenia finansowego netto Novaservis, na zasadach określonych w umowie nabycia" - podano w raporcie.

Wśród warunków zawieszających transakcję jest m.in. pozyskanie przez spółkę wystarczających środków finansowych.

Przewidywany termin zamknięcia transakcji to 8 kwietnia 2011 roku.

Ferro zamierza sfinansować kupno 100 proc. akcji czeskiej firmy ze środków pozyskanych przez spółkę celową z kredytu bankowego oraz wpływów z emisji akcji serii D i obligacji.

Spółka wstępnie zamierza pozyskać z emisji obligacji 45-55 mln zł. Termin zapadalności obligacji będzie wynosić do 60 miesięcy od dnia przydziału, z opcją przedterminowego wykupu po upływie 36 miesięcy od dnia przydziału. Ferro planuje też pozyskać z emisji akcji serii D 85-95 mln zł, przy założeniu pozyskania z emisji obligacji niezabezpieczonych na okaziciela kwoty 50 mln zł.

Novaservis działa przede wszystkim na rynku czeskim oraz słowackim, gdzie zalicza się do wiodących pod względem udziału w rynku dostawców wyposażenia sanitarnego. W Czechach jest liderem pod względem wolumenu sprzedaży baterii. Na Słowacji posiada drugi co do wielkości udział rynkowy w sprzedaży baterii ilościowo.

Novaservis sprzedaje produkty w ramach trzech głównych grup asortymentowych: baterii, akcesoriów łazienkowych (np. deski sedesowe, uchwyty, pojemniki) oraz akcesoriów instalacyjnych do hydrauliki łazienkowej (np. zawory, wężyki). Prowadzi sprzedaż produktów między innymi pod markami La Torre, Metalia, Nobless i Novatorre.

W 2010 r. Novaservis osiągnęła przychody w wysokości 674 mln CZK (102 mln zł) oraz EBITDA w wysokości 157,4 mln CZK (25,5 mln zł).

HAWE

Hawe chce zakończyć budowę sieci światłowodowej, która będzie miała łącznie 4 tys. km długości, do połowy 2013 roku, a nakłady inwestycyjne wyniosą 133,3 mln zł - poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele spółki. Hawe chce też zawiązywać z firmami polskimi lub zagranicznymi joint-venture, do których mogłaby wnieść infrastrukturę.

"Nakłady na inwestycje wyniosą ponad 130 mln zł. Naszym kluczowym celem jest dokończenie budowy i komercjalizacja sieci" - powiedział prezes Hawe Jerzy Karney.

Dodał, że Agencja Rozwoju Przemysłu udzieliła Hawe Telekom 100 mln zł pożyczki na inwestycje, w tym na finansowanie budowy trzeciego etapu ogólnopolskiej sieci światłowodowej, zaś pozostała kwota pochodzi z kredytu od DnB Nord Polska.

Karney powiedział też, że grupa Hawe zrefinansowała swój dług krótkoterminowy na długoterminowy i obecnie ma ok. 107 mln zł zobowiązań krótkoterminowych oraz 31 mln zł zobowiązań długoterminowych.

Grupa dysponuje obecnie ok. 3 tys. km sieci światłowodowej, a do połowy 2013 roku chce mieć łącznie 4 tys. km.

"Na dziś mamy zbudowane ok. 3 tys. km. Planujemy zakończyć budowę sieci w ciągu mniej więcej dwóch lat, do połowy 2013 roku, i mieć łącznie 4 tys. km" - powiedział Jarosław Józik, prezes Hawe Telekom.

W 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 101,1 mln zł wobec 51,8 mln zł w 2009 roku, EBITDA wyniosła 47 mln zł wobec 7,9 mln zł, a zysk netto 37,2 mln zł wobec 6,2 mln zł.

"Zbudowaliśmy sieć i zaczęliśmy to efektywnie wykorzystywać" - skomentował wyniki finansowe Karney.

"Ten rok zaczyna się też bardzo obiecująco" - dodał.

Prezes powiedział, że Hawe planuje w przyszłości zawiązywać spółki joint-venture z firmami polskimi i zagranicznymi operatorami, do których mogłaby wnieść swoją infrastrukturę.

"Chcielibyśmy wykorzystać naszą infrastrukturę, żeby wspólnie z profesjonalistami budować nowe przedsięwzięcia biznesowe na zasadach joint-venture. Liczy się pomysł, który do nas dotrze. Dopiero się rozkręcamy w tym temacie, ale prowadzimy już rozmowy" - powiedział Karney.

Pytany o ewentualne plany współpracy kapitałowej lub w innej formie ze spółkami należącymi do Zygmunta Solorza-Żaka Karney odpowiedział: "Na pewno będzie to nasz partner w przyszłości, ale uchylę się od odpowiedzi jakiego rodzaju mogłaby być to współpraca".

"Dziś nie jesteśmy gotowi na to, żeby sprzedawać spółki, ale żeby zapraszać partnerów do wykorzystywania infrastruktury" - dodał.

Na początku 2010 r. akcjonariusze Sferii złożyli deklarację chęci objęcia nowej emisji akcji Hawe w zamian za wniesienie do Hawe 100 proc. akcji Sferii. Po transakcji odwrotnego przejęcia główny akcjonariusz Sferii Zygmunt Solorz-Żak chciał być większościowym akcjonariuszem w nowym podmiocie. Do porozumienia między Hawe i Sferią jednak nie doszło, ale poprzedni prezes Hawe Robert Kwiatkowski w listopadzie 2010 roku mówił, że nie wyklucza powrotu pomysłu połączenia ze Sferią, czy z inną spółką telekomunikacyjną należącą do Solorza-Żaka.

Karney powiedział też we wtorek, że Hawe raczej nie wypłaci dywidendy z zysku za 2010 rok.

Grupa Kapitałowa Hawe składa się z Hawe, która jest spółką dominującą oraz dwóch spółek zależnych: Hawe Telekom, operatora ogólnopolskiej sieci światłowodowej i Hawe Budownictwo.

Hawe Telekom świadczy usługi operatorskie m.in. dzierżawy infrastruktury światłowodowej, transmisji danych i usługi kolokacji, a Hawe Budownictwo zajmuje się projektowaniem, budową i serwisem infrastruktury telekomunikacyjnej.

KREDYT INKASO

Cena emisyjna akcji serii H Kredyt Inkaso zarówno w transzy inwestorów instytucjonalnych jak i transzy inwestorów indywidualnych została ustalona na 12,5 zł - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

W lutym zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwałę w sprawie emisji nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 3.767.529 akcji serii H, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Z emisji spółka chce pozyskać środki, które przeznaczy na zakup pakietów wierzytelności z sektora bankowego.

KULCZYK OIL VENTURES

Kulczyk Oil Ventures zamierza w 2011 r. wykonać ok. 20 odwiertów na terenie koncesji: na Ukrainie, w Brunei i Syrii - podała spółka w komunikacie.

"W 2011 r. spółka zamierza wykonać przynajmniej siedem odwiertów na Ukrainie, a dodatkowo uruchomić programy stymulacji wydobycia, w tym między innymi szczelinowanie. Po włączeniu odwiertów do eksploatacji przewiduje się znaczący wzrost wydobycia, z aktualnego poziomu ok. 6 000 Mcfe dziennie (brutto). Ponadto KOV planuje przeprowadzić program badań sejsmicznych na Ukrainie, zmierzający do określenia nowych możliwości koncesyjnych" - podała spółka.

W Syrii planowane jest wykonanie i przetestowanie dwóch odwiertów - Itheria oraz Bashaer, natomiast w Brunei KOV wykona do sześciu odwiertów oraz pozyska i przetworzy dane sejsmiczne 2D.

W 2010 r. spółka wydała na inwestycje 82 mln dol. Ponad 32 mln dolarów z tej sumy zostało przeznaczonych na poszukiwanie i ocenę zasobów oraz na rzeczowe aktywa trwałe. Za 45 mln dol. nabyła aktywa ukraińskiej spółki KUB-Gas. Przychód, jaki osiągnęła spółka ze sprzedaży gazu na Ukrainie w 2010 roku, wyniósł 8,9 mln dol.

W 2010 roku przychody grupy ze sprzedaży gazu ziemnego i ropy, pomniejszone o koszty należności koncesyjnych, wyniosły 22,7 mln zł, a strata netto sięgnęła w tym okresie 55,5 mln zł.

"Na dziś dwa spośród trzech kluczowych aktywów spółki, Syria i Brunei, są na etapie poszukiwawczym, dlatego nie należy w tym okresie oceniać KOV według wyników finansowych. Pamiętajmy, że cykl generowania wartości w spółkach naftowych to średnio od 5 do 7 lat" - poinformował cytowany w komunikacie Jakub Korczak, wiceprezes ds. relacji inwestorskich i dyrektor operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

NEUCA

Zarząd spółki Neuca zarekomendował wypłatę w formie dywidendy 10,2 mln zł z zysku za 2010 rok, co daje 2,3 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Wcześniej, w styczniu, przedstawiciele spółki zapowiadali, że firma z zysku za 2010 r. powinna wypłacić wyższą dywidendę niż z zysku za rok 2009 r., kiedy akcjonariusze otrzymali 2 zł dywidendy na papier.

Jednostkowy zysk netto spółki w 2010 roku wyniósł 18,2 mln zł.

Na poziomie grupy Neuca wypracowała 63,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 37 mln zł zysku netto.

"Wyniki są nieznacznie niższe od prognozowanych, co wynika z niższego od zakładanego wyniku produkcji leków pod własną marką (strata w wysokości 11,5 mln zł). Jest to związane z przesunięciem wprowadzenia na rynek kilku nowych produktów spółki Synoptis Pharma na 2011 r., przy jednoczesnym poniesieniu części kosztów w 2010 r. Grupa niezmiennie jednak pozytywnie ocenia ten obszar działalności w dłuższym okresie. Regularnie rosnąca sprzedaż własnych leków w przyszłości ma przynieść wyższą rentowność całej grupy" - podała spółka w komunikacie prasowym.

PBG

Grupa PBG weszła w 2011 r. z portfelem zamówień o wartości 5,2 mld zł, z czego do realizacji na bieżący rok przypada 2,8 mld zł. Portfel zamówień samej spółki na początku roku wynosił 2,1 mld zł, z czego do realizacji w 2011 r. przypadało około 1 mld zł - poinformowało PBG w raporcie rocznym.

"Zgodnie ze składanymi wcześniej obietnicami w nowy rok - 2011 - weszliśmy z portfelem zleceń o wartości przekraczającej 5 mld zł. Jest to dla nas sytuacja komfortowa, bo zapewnia nam przychody na najbliższe lata, a w przypadku kontraktu na budowę terminala LNG portfel przenosi nas nawet do roku 2014" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes PBG Jerzy Wiśniewski.

Największy udział w portfelu zamówień grupy stanowią kontrakty z segmentu gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw - jest to 38 proc., w którym grupa ujmuje trzy największe kontrakty dotyczące: budowy podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach, kopalni ropy naftowej LMG oraz terminalu LNG w Świnoujściu.

Drugim co wielkości segmentem w portfelu zamówień, z 36-proc. udziałem, jest budownictwo drogowe. Ujęte są w nim kontrakty na budowę dwóch odcinków autostrady A1, odcinka autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S5.

Kontrakty współfinansowane ze środków unijnych stanowią 14 proc. wartości portfela zamówień i są trzecim segmentem pod względem wielkości. Ostatni wyróżniany przez grupę segment - budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe - stanowi 12 proc. wartości portfel ogółem.

Na początku 2010 r. wartość portfela zamówień grupy PBG wynosiła 4,4 mld zł.

PBG w przeciągu kilku miesięcy spodziewa się rozstrzygnięć przetargów przekraczających wartość 30 mld zł.

PBG dużą szansę na znaczące zwiększenie przychodów oraz skali działalności widzi w rynku energetycznym. Spółka przeszła prekwalifikacje w postępowaniach przetargowych na bloki w Opolu, Kozienicach, Jaworznie i Stalowej Woli.

Na początku 2011 roku wartość portfela zamówień samego PBG wynosiła 2,1 mld zł, z czego do realizacji w 2011 roku przypada około 1 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. blisko 1,1 mld zł na lata kolejne.

PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Giełdowy debiut spółki PGE Energia Odnawialna planowany jest na czwarty kwartał 2011 roku - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej wiceprezes PGE, Marek Szostek.

"Planujemy debiut PGE Energia Odnawialna w czwartym kwartale, chcemy tylko podnieść kapitał" - powiedział Szostek.

"Chcemy, by na koniec tego roku spółka ta miała łączne moce 100 MW w farmach wiatrowych" - dodał.

PGE chce zakończyć transakcję sprzedaży swojej telekomunikacyjnej spółki zależnej Exatel w 2011 roku - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej prezes PGE Tomasz Zadroga.

"Chcemy sfinalizować sprzedaż Exatela w tym roku, tym razem będziemy bardziej liberalni, jeśli chodzi o procedury. Szczegóły będą znane w drugim kwartale" - powiedział Zadroga.

"Jestem przekonany, że uda się sprzedać Exatela w tym roku" - dodał.

Poprzednia próba sprzedaży Exatela przez PGE zakończyła się niepowodzeniem. W styczniu PGE zdecydowała o unieważnieniu przetargu na sprzedaż Exatela, po tym jak nie otrzymała ofert wiążących.

Na krótkiej liście były Polkomtel i Mediatel, ale ten ostatni wycofał się z zamiaru kupna telekomunikacyjnej spółki. Wcześniej z wyścigu odpadły Netia i grupa GTS, które jednak deklarowały chęć powrotu do procesu sprzedaży Exatela

Zadroga, pytany czy jest możliwy debiut Exatela na giełdzie, odpowiedział:

"Na dziś nie wykluczamy żadnego rozwiązania, ale z perspektywy maksymalizacji przychodów dla PGE trudno sobie wyobrazić takie rozwiązanie. Inwestor branżowy jest w stanie zapłacić więcej".

Uruchomienie nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW przesunie się na trzeci kwartał z powodu awarii - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej prezes PGE, Tomasz Zadroga.

"Blok w Bełchatowie nie zostanie uruchomiony w maju, jak planowaliśmy, a raczej w trzecim kwartale. Mamy awarię, rozmawiamy z wykonawcą" - powiedział Zadroga.

"Nie będzie to mieć wpływu na nasze wyniki, bo są ustalone kary umowne" - dodał.

Prezes PGE, jednego z akcjonariuszy Polkomtela ocenia, że zainteresowanie ofertą sprzedaży tej spółki jest ogromne, a oferty potencjalnych kupców są bardzo dobre.

"Widać, że zainteresowanie jest ogromne. Popyt przeszedł najśmielsze oczekiwania sprzedających, oferty są bardzo dobre. Jesteśmy obecnie w drugim etapie rozmów z kandydatami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Zakładamy, że w drugim kwartale podpiszemy umowę sprzedaży spółki" - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej prezes PGE Tomasz Zadroga.

"Na dziś powiedziałbym, że prawdopodobieństwo finalizacji transakcji jest 100 proc." - dodał.

PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o przeznaczeniu z zysku bilansowego za 2010 rok kwoty 354 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

PGNiG podało, że część dywidendy przypadającej Skarbowi Państwa, w kwocie nie wyższej niż 254.999.999,54 zł, zostanie przekazana w formie dywidendy niepieniężnej, której przedmiot i sposób wyceny określi uchwała WZA. Różnica między łączną kwotą dywidendy, która zostanie ustalona na dzień dywidendy na rzecz Skarbu Państwa, a kwotą dywidendy niepieniężnej ostatecznie ustalonej przez Walne Zgromadzenie PGNiG będzie wypłacona w formie dywidendy pieniężnej. Pozostali akcjonariusze otrzymają dywidendę pieniężną.

Zarząd spółki zaproponował, aby dzień dywidendy ustalić na 20 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 6 października.

Z zysku PGNiG za 2009 rok na dywidendę trafiło 472 mln zł, czyli 0,08 zł na akcję.

ŚNIEŻKA

Analitycy DM BDM, w raporcie z 16 marca, podwyższyli cenę docelową dla akcji spółki Śnieżka do 47,10 zł z 45,10 zł, rekomendacja "akumuluj" została podtrzymana.

W dniu wydania raportu za akcje spółki płacono 43,00 zł, a we wtorek około 9.05 były one warte 43,30 zł.

ZUE

Portfel zamówień Grupy ZUE, zajmującej się budową i remontami torów kolejowych i tramwajowych, wynosi obecnie blisko 800 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

W komunikacie poinformowano, że Grupa ZUE czeka na podpisanie umów na remont i rozbudowę trasy tramwajowej w Warszawie za 30,5 mln zł netto, budowę trasy tramwajowej w Poznaniu (udział ZUE w tym kontrakcie wynosi 50 mln zł netto) oraz na umowę w sprawie utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Krakowa za 10,5 mln zł netto.

Prognoza grupy ZUE na ten rok zakłada osiągnięcie 30,6 mln zł zysku netto (wzrost rok do roku o 78,4 proc.), 49,1 mln zł EBITDA (wzrost rdr o 51,5 proc.) oraz 461 mln zł przychodów.

TU EUROPA

WZA Towarzystwa Ubezpieczeń Europa postanowiło, że z zysku za rok 2010 oraz z zysku z lat ubiegłych zostanie wypłacona dywidenda na poziomie 100,075 mln zł, co daje 10,59 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 21 kwietnia 2011 r.

TU Europa z zysku za 2009 r. nie wypłaciła dywidendy. Z zysku za 2008 r. dywidenda wyniosła 5 zł na akcję, a z zysku za 2007 r. spółka wypłaciła 7,24 zł na akcję. (PAP)

jow/ gor/ seb/ morb/ pel/ pr/ ana/ pad/ fdu/ amac/ bas/ gsu/

bEiLYkGG
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)