Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Resort sprawiedliwości zachęca do tworzenia szkolnych kół prawnych

0
Podziel się

Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca do powoływania w szkołach kół
prawnych. Szef resortu Krzysztof Kwiatkowski powiedział w czwartek, że koła staną się uzupełnieniem
prowadzonych od zeszłego roku lekcji "praktycznej nauki prawa".

bEgptbNN

Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca do powoływania w szkołach kół prawnych. Szef resortu Krzysztof Kwiatkowski powiedział w czwartek, że koła staną się uzupełnieniem prowadzonych od zeszłego roku lekcji "praktycznej nauki prawa".

W połowie sierpnia resort sprawiedliwości podpisał porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i samorządem radców prawnych. Dotyczyło ono współpracy odnośnie realizacji od początku września w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych lekcji prawa. Lekcje prawa mają się odbywać w ramach godzin przeznaczonych na wiedzę o społeczeństwie lub tych, które pozostawione są do dyspozycji wychowawców. Według resortu sprawiedliwości mogłoby to być od dwóch do czterech godzin lekcyjnych w semestrze.

"Ten kontakt z zajęciami prawnymi ma jedną wadę, jest kontaktem okazjonalnym. Wiemy natomiast, że wśród młodych ludzi są ci, dla których prawo jest pasją" - powiedział Kwiatkowski. Dodał, że dlatego "do tradycyjnych kół zainteresowań w szkołach np. historycznych, matematycznych i biologicznych, zostaną dołączone kolejne - koła zainteresowań prawniczych".

bEgptbNP

W celu promowania akcji powoływania tego typu kół zainteresowań w szkołach w czwartek resort sprawiedliwości podpisał porozumienie z Krajową Radą Radców Prawnych i jednym z wydawnictw edukacyjnych.

Na mocy podpisanego porozumienia ministerstwo zadeklarowało zaangażowanie w realizację programu oraz jego wsparcie poprzez m.in. zapewnienie kontaktu z sądami oraz innymi instytucjami administracji publicznej. "Minister sprawiedliwości zobowiązuje się ponadto do współpracy przy ustaleniu programu wykładów" - głosi tekst porozumienia. Do współpracy i pomocy zobowiązał się również samorząd radcowski. Scenariusz realizacji programu pro bono opracuje natomiast biorące w nim udział wydawnictwo.

Sygnatariusze porozumienia wskazywali, że w realizacji programu wiele zależy od decyzji poszczególnych szkół, a także inicjatywy nauczycieli i uczniów chcących powołać tego typu koła zainteresowań.

Szkolne koła prawne mogą być prowadzone w ramach zajęć do dyspozycji dyrektora. "Informacje o wszystkich prowadzonych przez szkołę zajęciach z uczniami, w tym szkolnych kołach prawnych powinien zawierać arkusz organizacji szkoły, który musi być przekazany przez dyrektora do organu nadzorującego do 30 kwietnia danego roku; organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 30 maja danego roku" - wskazał resort sprawiedliwości.

bEgptbNV

W kwietniu zakończył się pilotażowy program praktycznej nauki prawa w łódzkich szkołach średnich. "Objęliśmy tym programem kilka tysięcy uczniów z ponad stu klas we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w Łodzi; zajęcia prowadziło 25 doświadczonych praktyków, radców prawnych" - mówił wtedy Kwiatkowski. Dodał, że z przeprowadzonych ankiet wynikało, iż ponad 80 proc. łódzkich uczniów oceniło lekcje prawa jako potrzebne i ciekawe.

Pilotażowe zajęcia prawa, prowadzone w Łodzi w roku szkolnym 2010/2011, były organizowane w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych. Gospodarzem lekcji był nauczyciel, który zapraszał na nią radcę prawnego. Lekcje nie były obowiązkowe, nie wystawiano także ocen. Radcowie informowali uczniów o praktycznym funkcjonowaniu obywatela w systemie prawnym - chodziło np. o uświadomienie zagrożeń mogących wystąpić przy podpisywaniu różnych umów, w tym dotyczących kredytów hipotecznych. Niektóre z łódzkich lekcji poprowadził także minister Kwiatkowski. (PAP)

mja/ bno/ jra/

bEgptbOq
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)