Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
informacje
25.11.2009 17:56

RPO za obniżką opłat za informacje z Krajowego Rejestru Karnego

Obniżenie opłat za wydawane z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia o niekaralności postuluje Rzecznik Praw Obywatelskich w liście skierowanym do ministra sprawiedliwości i przekazanym w środę PAP.

Podziel się
Dodaj komentarz

Obniżenie opłat za wydawane z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenia o niekaralności postuluje Rzecznik Praw Obywatelskich w liście skierowanym do ministra sprawiedliwości i przekazanym w środę PAP.

"Wysokość opłaty za udzielenie informacji o karalności osoby została ustalona na poziomie znacznie przewyższającym faktyczny koszt jej sporządzenia" - zaznaczył Rzecznik w swym piśmie.

Obecnie za udzielenie informacji o osobie z KRK pobierana jest opłata w wysokości 50 zł, a jeśli informacja dotyczy podmiotu zbiorowego opłata wynosi 100 zł.

W ocenie Kochanowskiego, "wysokość opłaty za uzyskanie zaświadczenia przez obywatela powinna być oparta na rzeczywistych kosztach jego sporządzenia". "Jak wynika z przedstawionych mi danych, wpływy z opłat za udzielenie informacji blisko trzykrotnie przekraczają koszty funkcjonowania KRK" - napisał RPO.

Ponadto, jak wskazał Rzecznik, większość zapytań do KRK kierowanych jest przez organy zwolnione z obowiązku ponoszenia opłat, na przykład prokuratury, sądy i policję. "Niezasadne jest, aby koszty funkcjonowania KRK były przerzucane na osoby indywidualne, które zmuszone są do ubiegania się o uzyskanie zaświadczenia o niekaralności np. w związku z ubieganiem się o pracę, podczas gdy podstawowy użytkownik KRK, jakim są organy państwa, nie ponosi żadnych kosztów" - zaznaczono w piśmie.

Dlatego, według RPO, wskazana jest nowelizacja rozporządzenia dotycząca wysokości opłat.

W KRK gromadzi się m.in. dane o osobach: prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii; prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych; nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze; prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu oraz poszukiwanych listem gończym.(PAP)

mja/ malk/ jbr/

Tagi: informacje, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz