Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
14.01.2014 11:35

Rząd m.in. o projektach dotyczących zapasów ropy

Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. projektem zmian przepisów dotyczących zapasów ropy naftowej, który dostosowuje polskie prawo do unijnego.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. projektem zmian przepisów dotyczących zapasów ropy naftowej, który dostosowuje polskie prawo do unijnego.

Posiedzenie rządu - pod nieobecność premiera Donalda Tuska, który przebywa na urlopie - będzie prowadziła wicepremier Elżbieta Bieńkowska.

Resort gospodarki tłumaczy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, że zmiana wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do regulacji unijnych.

Zawarte w projekcie rozwiązania "mają poprawić konkurencyjność polskiego sektora naftowego poprzez zmianę podziału obciążeń związanych z funkcjonowaniem systemu zapasów pomiędzy sektor naftowy oraz organy publiczne".

Według resortu gospodarki koszt funkcjonowania systemu nadal będzie obciążał podmioty sektora naftowego, jednak większą niż obecnie część obciążeń związanych z organizacją systemu (utrzymywaniem i bieżącym zarządzaniem zapasami interwencyjnymi) przejmie organ publiczny - Agencja Rezerw Materiałowych. "Przyczyni się to do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, ułatwi wejście na rynek nowych przedsiębiorców i wzmocni konkurencję na krajowym rynku paliwowym" - napisano.

Zdaniem MG wprowadzane rozwiązania optymalizują model zapasów interwencyjnych w kontekście finansowym i przejrzystości systemu. Zmiany mają też uporządkować regulacje dotyczące zapasów obowiązkowych tworzonych i utrzymywanych przez producentów i handlowców. Przepisy te zostaną przeniesione z rozporządzenia do ustawy, co daje gwarancję większej stabilności prawa.

Zgodnie z informacją resortu gospodarki, nowelizacja ma uregulować sposób obliczania ilości zapasów interwencyjnych i struktury produktowej zapasów interwencyjnych oraz dostępność zapasów interwencyjnych. Nakłada na Agencję Rezerw Materiałowych obowiązek tworzenia i utrzymywania "zapasów agencyjnych" i wprowadzenia możliwości utworzenia "zapasów specjalnych".

Zmiany dotyczą też rejestru systemu zapasów interwencyjnych i dodatkowych obowiązków sprawozdawczych m.in. w zakresie przekazywania Komisji Europejskiej odpisów rejestrów zapasów oraz rocznych raportów na temat dostępności zapasów.

Rada Ministrów zajmie się również projektem ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, którego celem jest ułatwienie w wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Projektowana regulacja nałoży m.in. na właściwe organy obowiązek określenia wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych.

Kolejny punkt posiedzenia rządu, to założenia do projektu nowelizacji ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym. Jednym z głównych założeń projektu jest likwidacja barier w procesie inwestycyjnym - poprzez doprecyzowanie prawnych relacji pomiędzy wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych, a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Ministrowie mają również omówić projekty zmian: w Prawie ochrony środowiska i Prawie wodnym.(PAP)

mrr/ mok/ mow/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz