Notowania

wiadomości
08.02.2011 11:53

Rząd we wtorek m.in. o programie prac na 2011 rok

Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek po godz. 11.00 posiedzeniu zajmie się m.in. programem prac na 2011 rok. Program ma przedstawić przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Michał Boni.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek po godz. 11.00 posiedzeniu zajmie się m.in. programem prac na 2011 rok. Program ma przedstawić przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, Michał Boni.

Ministrowie rozpatrzą też projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmiany są podyktowane potrzebą dostosowania przepisów obu ustaw do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. oraz z 22 września 2009 r.

Projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych dotyczy m.in.: pojęcia dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych, określenia sposobu jego ustalania oraz katalogu przesłanek utraty i uzyskania dochodu. Dodatkowo zmierza do wyeliminowania nieścisłości związanych z interpretacją przepisów dotyczących m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego; ma też na celu dostosowanie przepisów do zmian wynikających z prawa podatkowego oraz europejskiego.

Projekt zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje m.in. utworzenie przez ministra właściwego do spraw rodziny rejestru centralnego obejmującego dane dotyczące osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w procedurze zatrzymywania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - poprzez wprowadzenie trybu odwoławczego.

Rząd zajmie się również projektem ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wynegocjowana w grudniu 2008 roku derogacja pozwala polskim przedsiębiorstwom energetycznym na przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w latach 2013-2020. Dyrektywa unijna określa, że derogacją objęta będzie inwestycja "fizycznie rozpoczęta" przed końcem 2008 roku. Według wiceministra środowiska Bernarda Błaszczyka, "fizyczne rozpoczęcie" następuje w momencie rozpoczęcia prac przygotowawczych inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym.

Zgodnie z dyrektywą UE derogacja nie dotyczy jednak tzw. new entrances, czyli nowych instalacji, które nie zostały włączone do systemu przydziału uprawnień do emisji EU ETS przed końcem czerwca 2011 roku. W takiej sytuacji, bezpłatne pozwolenia otrzymałyby stare, nieinwestujące elektrownie, a nie nowe, oparte na technologiach niskoemisyjnych.

Oznaczałoby to, że inwestorom nie opłacałoby się uruchamiać nowych bloków energetycznych przed 2020 r. - czyli przed wygaśnięciem derogacji - bo energia produkowana z nowych źródeł byłaby droższa.

Projekt, oprócz zakwalifikowania nowych instalacji do objęcia wspólnotowym systemem, przewiduje także włączenie do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji nowej kategorii - operatorów statków powietrznych.

Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów to projekt zmiany ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Projekt ma na celu zniesienie zasady zaskarżalności wszystkich postanowień w postępowaniu wykonawczym, usprawnienie oraz zwiększenie efektywności wykonania kary grzywny oraz należności Skarbu Państwa, zasądzonych w postępowaniu cywilnym - poprzez przekazanie niektórych czynności w tym przedmiocie urzędom skarbowym.

Rząd zajmie się też projektem planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich na 2011 r. Ministrowie rozpatrzą również projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (PAP)

mrr/ son/ gma/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz