Notowania

wiadomości
28.12.2012 15:55

Rządowe zmiany w uchwale dotyczącej programu "Kultura +"

Zmiany dotyczące finansowania programu "Kultura +", zaproponowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, wprowadziła Rada Ministrów. Nakłady na program "Kultura +" wyniosą ponad 369 mln zł; 270 mln zł pokryje budżet państwa.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zmiany dotyczące finansowania programu "Kultura +", zaproponowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, wprowadziła Rada Ministrów. Nakłady na program "Kultura +" wyniosą ponad 369 mln zł; 270 mln zł pokryje budżet państwa.

Zmiany w uchwale dotyczą przesunięcia planowanych wydatków w latach 2012-2015. Łączne nakłady na program "Kultura +" wyniosą 369,761 mln złotych; z czego 270 mln zł pokrywa budżet państwa, a 78,511 mln zł - budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletni Program Rządowy "Kultura +" ma dwa priorytety. Pierwszy z nich to "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek", zarządzany przez Instytut Książki w Krakowie. Dzięki niemu wspierane są remonty, przebudowa, rozbudowa i budowa budynków bibliotek w małych gminach.

Rada Ministrów wprowadziła znaczące zmiany dotyczące tego priorytetu ze względu na mniejsze niż zakładano zainteresowanie priorytetem "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek". "Jak wskazywali beneficjenci, powodem zmniejszonego zainteresowania była bariera finansowa, polegająca na konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 60 proc. kosztu zadania. Taka kwota bardzo często przekraczała możliwości budżetów gmin oraz wnioskodawców" - poinformowało PAP w czwartek Centrum Informacyjne Rządu.

Dlatego 75 proc. kosztów będzie pokrywał budżet państwa, a resztę, czyli 25 proc., będzie stanowił wkład własny projektodawcy. "Podniesiony zostanie limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do poziomu 1,875 mln zł" - czytamy dalej w komunikacie CIR.

W nowej uchwale zaproponowano również wprowadzenie 36-miesięcznego limitu czasowego na wykonanie zadania. "Pozwoli to wydatkować środki własne beneficjentów w okresie czterech lat budżetowych. Rozszerzony będzie ponadto krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz instytucje kultury, w ramach których zostały zorganizowane biblioteki publiczne, dla których założycielem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców (obecnie gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców). Zmiany te mają zapewnić większe zainteresowanie samorządów i spowodować wzrost liczby realizowanych projektów" - podało CIR.

Drugim priorytetem programu "Kultura+" jest "Digitalizacja", która ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego, przez digitalizację zbiorów i rozbudowę pracowni digitalizacyjnych. Priorytet ten zarządzany jest przez Narodowy Instytut Audiowizualny.

Rząd zapisał zmianę finansową dla tego priorytetu, zmieniając proporcje między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. "Powodem jest - jak podaje komunikat CIR - większe niż oczekiwano zainteresowanie jego realizacją. Zgodnie z nowym zapisem, do 60 proc. wzrośnie udział wydatków bieżących w budżecie priorytetu na 2013 rok, a w latach 2014 i 2015 wyniesie on do 70 proc.".

W uchwale pojawił się także zapis o powołaniu nowego Centrum Kompetencji. "Chodzi o digitalizację zbiorów muzealnych finansowanych poza trybem naboru wniosków. Centrum zostanie powołane w 2013 r."- czytamy w komunikacie.

Celem realizowanego w latach 2011-2015 Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ jest zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich oraz wiejsko-miejskich poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów muzeów, bibliotek i archiwów w Polsce.

Bezpośrednimi beneficjentami programu są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe.(PAP)

agz/ dog/ mlu/ gma/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz