Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm: Debata nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

0
Podziel się

Zakaz bicia dzieci, skuteczna separacja sprawców przemocy od ofiar,
wzmożone działania profilaktyczne - to główne założenia rządowego projektu ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nad którym w czwartek debatują posłowie.

bEiOIVOt

Zakaz bicia dzieci, skuteczna separacja sprawców przemocy od ofiar, wzmożone działania profilaktyczne - to główne założenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nad którym w czwartek debatują posłowie.

Sejm rozpatruje także projekt autorstwa Lewicy. Posłowie wysłuchają również sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy za lata 2007 i 2008.

Nad projektami Sejm pracuje od blisko roku. Oba idą w podobnym kierunku. Rządowy projekt zaostrza przepisy wobec sprawców przemocy. Ma umożliwić jak najszybszą izolację sprawcy przemocy od ofiar, np. przez nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Wprowadza też możliwość odebrania dziecka z domu przez pracownika socjalnego - przy udziale lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub policjanta - w sytuacjach, gdy zagrożone jest jego życie lub zdrowie, np. gdy jego opiekunowie są nietrzeźwi.

bEiOIVOv

W projekcie zapisano szereg działań z zakresu profilaktyki. Ma zostać wprowadzony obowiązek tworzenia przez samorządy programów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na gminy nałożono obowiązek prowadzenia poradnictwa i interwencji w związku z przemocą w rodzinie, zapewnienia osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia, a także tworzenia zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się tym problemem. W skład takich zespołów mieliby wchodzić: przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratora, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

Projekt przygotowany przez klub Lewicy dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy w rodzinie poprzez izolację sprawców przemocy od osób poszkodowanych, wzmocnienia roli policji, włączenia w system zapobiegania przemocy w rodzinie sądów rodzinnych oraz powołania Komitetu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rządowy projekt budzi liczne protesty. Zdaniem jego przeciwników, może doprowadzić do nadmiernej ingerencji w życie rodziny i stwarza pole do nadużyć. Najbardziej niepokoi ich projekt powołania zespołów interdyscyplinarnych i zwiększenie uprawnień pracowników socjalnych.

Protesty przeciwko projektowi spowodowały, że posłowie postanowili przeformułować niektóre jego przepisy. Podczas drugiego czytania kluby zamierzają zgłosić poprawki, a projekty wrócą ponownie do komisji. Jednak autorzy ustawy są zdeterminowani, żeby pozostawić jej kluczowe zapisy: zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, skuteczną izolację sprawców przemocy od ofiar, zaangażowanie samorządów w profilaktykę i pomoc rodzinom dotkniętym tym problemem. (PAP)

bEiOIVOB

akw/ par/ jra/

bEiOIVOW
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)