Notowania

sejm
21.11.2008 14:40

Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym

Doprecyzowanie przepisów w zakresie ubezwłasnowolnienia, dóbr osobistych, pełnomocnictwa i stosunków pomiędzy konsumentem a przedsiębiorstwem - zakłada projekt ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, nad którym prace w piątek rozpoczął Sejm.

Podziel się
Dodaj komentarz

Doprecyzowanie przepisów w zakresie ubezwłasnowolnienia, dóbr osobistych, pełnomocnictwa i stosunków pomiędzy konsumentem a przedsiębiorstwem - zakłada projekt ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, nad którym prace w piątek rozpoczął Sejm.

Jak wyjaśnił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Rędziniak, rządowy projekt ustawy zmierza do zharmonizowania prawa krajowego z prawem wspólnotowym, "do jego unowocześnienia i usunięcia luk" występujących w ustawie z 12 listopada 1965 r.

Według projektodawców ustawa z 1965 r. "nie odpowiada aktualnym potrzebom" i pozostawia zbyt wiele obszarów bez regulacji prawnej - m.in przepisy dot. dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, pełnomocnictwa, praw z zakresu własności intelektualnej, czynności prawnych odnoszących się do stosunków cywilnoprawnych już istniejących takich jak przelew wierzytelności, czy przejęcie długu.

Projektowane przepisy dotyczą "nieoznaczonego kręgu osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących uczestnikami transgranicznego obrotu prawnego".

Jak podkreślono, dyskusje nad potrzebą nowej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego rozpoczęły się w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych. Problematyka ta była przedmiotem kilku konferencji naukowych oraz posiedzenia Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Zadanie przygotowania projektu nowej ustawy zostało w 2002 r. powierzone zespołowi ekspertów, wyłonionemu w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. W latach 2003-2004 Zespół przygotował projekt wstępny nowej ustawy, a roku później Komisja zatwierdziła ostateczne brzmienie projektu.

Projekt został przekazany do konsultacji m.in. do Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich IUSTITIA.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, uwagi zgłosił m.in. SN "kwestionując zasadność podjęcia inicjatywy ustawodawczej, której przedmiotem ma być zastąpienie obecnie obowiązującej ustawy". Uwagi przedstawiła również KRS podnosząc, że projekt zawiera "kilka niedookreślonych sformułowań".

Nowe przepisy mają wejść w życie 17 grudnia 2009 r.(PAP)

gdy/ itm/ jra/

Tagi: sejm, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz