Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Senat bez zastrzeżeń do nowelizacji ustawy o BFG

0
Podziel się

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, która doprowadzi do oszczędności w BFG. Zmieni się sposób wynagradzania członków Rady
Funduszu - jeśli nie będą obecni na jej posiedzeniu, otrzymają tylko część wynagrodzenia.

bEgxBzdx

Senat nie wniósł poprawek do nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która doprowadzi do oszczędności w BFG. Zmieni się sposób wynagradzania członków Rady Funduszu - jeśli nie będą obecni na jej posiedzeniu, otrzymają tylko część wynagrodzenia.

Za uchwałą o przyjęciu ustawy bez poprawek senatorowie zdecydowali jednogłośnie - za było 93 osób.

Nowelizacja przewiduje, że wynagrodzenie pobierane za udział w posiedzeniach Rady Funduszu ma być zastąpione płacą miesięczną, która będzie składać się z dwóch części. Część stała ma być wynagrodzeniem za pracę na rzecz Funduszu poza posiedzeniami Rady oraz za odpowiedzialność ponoszoną za jej funkcjonowanie.

bEgxBzdz

Część zmienna ma zależeć od udziału członka Rady w jej posiedzeniach, pełnionej funkcji i zakresu zadań. Oznacza to, że w przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady BFG, osobie wchodzącej w jej skład zostanie wypłacona jedynie stała część wynagrodzenia.

Maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady BFG ma określić w rozporządzeniu minister finansów, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.(PAP)

ago/ pad/ mag/

bEgxBzea
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)