Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

0
Podziel się:

W środę po godz. 11 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Senatorowie
zajmą się ustawą o przymusowym leczeniu w ośrodkach zamkniętych osób po wyrokach za ciężkie
przestępstwa na tle seksualnym. Wysłuchają też informacji o szczycie klimatycznym.

bEsgdBqt

W środę po godz. 11 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Senatorowie zajmą się ustawą o przymusowym leczeniu w ośrodkach zamkniętych osób po wyrokach za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. Wysłuchają też informacji o szczycie klimatycznym.

Ustawa o przymusowym leczeniu w ośrodkach zamkniętych osób po wyrokach za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym budzi liczne kontrowersje wśród prawników i lekarzy. Prace nad przepisami podjęto w związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia wyroków więzienia odbywanych przez seryjnych zabójców, którym kary śmierci zamieniono po 1989 r. na kary 25 lat więzienia.

W nowych przepisach chodzi o "osoby z zaburzeniami psychicznymi stwarzające zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób". Resort sprawiedliwości podkreśla, że przepisy mają dać możliwość wysłania na terapię osób, które odbyły karę, lecz zachodzi obawa, że znów popełnią przestępstwo. Aby uniknąć zarzutu niekonstytucyjności (podwójnego karania za ten sam czyn), decyzję o skierowaniu do ośrodka zamkniętego powiązano nie z kończącym się wyrokiem, ale z aktualnymi cechami osobowości sprawcy.

bEsgdBqv

Postępowanie w sprawie umieszczenia danej osoby w ośrodku zamkniętym byłoby wszczęte na wniosek dyrektora zakładu karnego, gdy konieczność taką wskażą opinie psychiatryczne i psychologiczne. Przed wydaniem decyzji sąd musiałby poznać opinię o sprawcy dwóch biegłych psychiatrów, a w niektórych wypadkach także psychologa i seksuologa.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Daje ona Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do podejmowania działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zagrożeń rynku finansowego, ujednolicenia legalnych definicji z zakresu prawa bankowego, a także zharmonizowania kryteriów badania zdolności kredytowej stosowanych przez banki oraz kredytodawców niebankowych. Zaproponowano również rozszerzenie katalogu podmiotów, którym banki mają obowiązek udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Senatorowie będą też pracować nad nowelą ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu wśród nich chorób zakaźnych. Nowelizacja dostosowuje standardy polskie do unijnych w kwestiach dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Ponadto zaproponowane zmiany mają zagwarantować wdrożenie niektórych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, które dotyczą m.in. zwalczania pryszczycy, monitorowania chorób odzwierzęcych, wymogów w zakresie zdrowia zwierząt.

W porządku obrad jest także ustawa o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu 15 maja 2003 r. Dookreśla on zakres regulacji dot. karania przestępstwa czynnej i biernej korupcji, popełnionego przez krajowych i zagranicznych arbitrów oraz ławników. Ratyfikacja Protokołu ma przyczynić się do wzmocnienia wizerunku Polski jako państwa zaangażowanego w zwalczanie korupcji.

bEsgdBqB

Senatorowie wysłuchają też informacji ministra środowiska o przygotowaniach i przebiegu 19. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP 19 w Warszawie. Szczyt klimatyczny, który rozpoczął się w poniedziałek, potrwa do 22 listopada. Delegaci zastanawiać się mają m.in. nad tym, jak ma być w przyszłości finansowana polityka klimatyczna. (PAP)

wni/ eaw/ ura/

bEsgdBqW
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)