Notowania

zmiany
12.03.2010 13:05

Senat za zmianą przepisów dot. statutów uczelni niepublicznych

Senat poparł w piątek nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którą związki zawodowe będą mogły wpływać na kształt statutów uczelni niepublicznych.

Podziel się
Dodaj komentarz

Senat poparł w piątek nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którą związki zawodowe będą mogły wpływać na kształt statutów uczelni niepublicznych.

Za nowelizacją ustawy głosowało 86 senatorów, nikt nie był przeciwko. Nikt także nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją, związki zawodowe działające na danej uczelni niepublicznej będą miały 30 dni na zaopiniowanie zmian wprowadzanych do jej statutu. Wprowadzono też roczny termin na przedłożenie do zatwierdzenia ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego statutów odpowiadających nowym przepisom. Dotyczy to uczelni, których statuty zostały nadane lub uchwalone bez zasięgania opinii działających w nich związków zawodowych (w uczelniach, w których nie działają organizacje związkowe nie będzie obowiązku zatwierdzania statutów).

Nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2009 r. Trybunał zbadał sprawę na wniosek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Statut uczelni niepublicznej (w Polsce działa ponad 320 uczelni tego typu) reguluje m.in. kwestie odnoszące się do sytuacji prawnej osób zatrudnionych w szkołach wyższych, w tym przede wszystkim nauczycieli akademickich. Ponadto określa wymagania kwalifikacyjne, jakie musi spełniać kandydat na prorektora, kompetencje dziekana, tryb postępowania poprzedzającego zatrudnienie pracownika po raz pierwszy na podstawie mianowania, okresy zatrudnienia na stanowisku asystenta i adiunkta dla osób bez stopnia doktora i doktora habilitowanego, a także zasady i tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny nauczycieli akademickich.

Ponieważ Senat zaproponował także poprawkę o charakterze porządkującym do nowelizacji trafi ona teraz z powrotem do Sejmu.(PAP)

dsr/ nno/ ls/ jbr/

Tagi: zmiany, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz