Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Senatorowie za zacieśnieniem współpracy z EUMETSAT

0
Podziel się:

Senatorowie zagłosowali w piątek za ratyfikacją Protokołu, umożliwiającego
polskim przedsiębiorcom m.in. zawieranie kontraktów w ramach Europejskiej Organizacji Eksploatacji
Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) oraz organizowanie w Polsce konferencji tej organizacji.

bEEgjhjF

Senatorowie zagłosowali w piątek za ratyfikacją Protokołu, umożliwiającego polskim przedsiębiorcom m.in. zawieranie kontraktów w ramach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) oraz organizowanie w Polsce konferencji tej organizacji.

Za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych opowiedziało się 89 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) jest międzyrządową organizacją powołaną w 1986 r. przez 16 krajów europejskich. Głównym zadaniem EUMETSAT jest budowa, obsługa i eksploatacja europejskiego systemu operacyjnych satelitów meteorologicznych.

bEEgjhjH

Otrzymywane z EUMETSAT satelitarne dane wykorzystuje służba hydrometeorologiczna sił zbrojnych RP, wyższe uczelnie oraz instytuty naukowe. Obrazy satelitów meteorologicznych EUMETSAT znajdują też zastosowanie m.in. w rolnictwie, przy ocenie stanu gleb, planowaniu inwestycji, leśnictwie.

Do 1998 r. dane satelitarne z EUMETSAT Polska otrzymywała bezpłatnie, w ramach umowy licencyjnej, która wygasła, bo kraj osiągnął określony poziom PKB, zobowiązujący do wnoszenia opłat za korzystanie z danych satelitarnych. W drodze wyjątku EUMETSAT udostępniał bezpłatnie dane satelitarne Polsce do połowy 1999 r. Wtedy Polska podpisała umowę o współpracy z EUMETSAT. Umowa ta była kilkakrotnie przedłużana, ale chcąc dalej korzystać z danych satelitarnych, polska służba meteorologiczna musiała przystąpić do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych na pełnych prawach kraju członkowskiego. W ten sposób Polska stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji płacąc co roku składkę ok. 2 proc. całości budżetu EUMETSAT.

Przystąpienie do Konwencji pozwoliło Polsce na nieograniczony dostęp do wszystkich danych, informacji przetworzonych i archiwum, urządzeń technicznych, a polskim specjalistom i naukowcom umożliwiło korzystanie z kursów i szkoleń. Polska uzyskała również miejsce w składzie Rady EUMETSAT, z pełnym prawem głosu, co umożliwia wpływ na decyzje Rady.

Jak wyjaśniła podczas czwartkowego posiedzenia Senatu Alicja Zając z Prawa i Sprawiedliwości, w czasie podpisywania Konwencji EUMETSAT nie uwzględniono jednak Protokołu o przywilejach i immunitetach EUMETSAT. Dopóki Polska nie ratyfikuje Protokołu, EUMETSAT nie podpisze żadnego kontraktu na terenie Polski z polskimi przedsiębiorcami. Brak Protokołu uniemożliwiał pozyskiwanie większości naszej składki w formie kontraktów zawieranych przez polski przemysł. Dalsze utrzymywanie sytuacji, w której Polska nie jest stroną Protokołu, uniemożliwia też dofinansowanie organizowanych w Polsce konferencji międzynarodowych EUMETSAT.

bEEgjhjN

Senator Zając uzasadniała, że po ratyfikacji Protokołu organizacja ta będzie zwolniona z podatków oraz opłat celnych. Przystąpienie do Protokołu nie będzie miało wpływu na budżet państwa, nie zmniejszy dochodów i nie zwiększy wydatków podmiotów sektora finansów publicznych, nie wpłynie też na wysokość składek, jakie Polska wnosi do EUMETSAT jako państwo członkowskie. Polska nie będzie musiała dokonywać zmian w prawie polskim w związku z wejściem Protokołu w życie.

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. (PAP)

ekr/ agt/ jra/

bEEgjhki
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)