Notowania

wiadomości
01.06.2011 16:13

Senatorzy za ratyfikacją konwencji ws. dziedzictwa architektonicznego

Senacka Komisja Kultury wyraziła zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Ratyfikowanie konwencji będzie miało znaczenie formalne, bo Polska spełnia już wszystkie jej wymogi.

Podziel się
Dodaj komentarz

Senacka Komisja Kultury wyraziła zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Ratyfikowanie konwencji będzie miało znaczenie formalne, bo Polska spełnia już wszystkie jej wymogi.

13 maja swoją zgodę na upoważnienie prezydenta do ratyfikacji konwencji Rady Europy w głosowaniu wyraził jednogłośnie Sejm.

Podczas środowego posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w resorcie kultury Jacek Dąbrowski zauważył, że ratyfikacja konwencji ma obecnie przede wszystkim znaczenie polityczne. Jak dodał, chociaż Polska już od dawna spełnia wymogi konwencyjne, to jako członek Rady Europy jest politycznie zobowiązana do przyjmowania standardów prawnych określanych przez tę organizację.

Jak dodał, wszelkie kwestie, które konwencja obejmuje są już uregulowane w prawie polskim, w ustawach: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie prawo budowlane i ustawie o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

Konwencja została sporządzona w Grenadzie w październiku 1985 r. Aktualnie jej stronami jest 40 państw. Polska pozostaje jednym z nielicznych państw członkowskich Rady Europy, które jej nie ratyfikowały, ani do niej nie przystąpiły. Obok naszego kraju, są to: Albania, Islandia, Monako i San Marino. Austria i Luksemburg podpisały konwencję w 1985 r., ale dotychczas jej nie ratyfikowały. Polska podpisała ją w marcu 2010 r. - podpisał ją wówczas Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP przy Radzie Europy Piotr Świtalski.

Zgodnie z konwencją jako "dziedzictwo architektoniczne" rozumie się dobra trwałe obejmujące zabytki, zespoły budynków i tereny. Pod pojęciem "zabytki" mieszczą się wszelkie budowle i obiekty wyróżniające się szczególną wartością historyczną, archeologiczną, artystyczną, naukową, społeczną lub techniczną, włącznie z ich częściami składowymi i wyposażeniem.

Konwencja nakazuje m.in. zidentyfikowanie obiektów podlegających ochronie, wprowadzenie systemu ochrony prawnej dziedzictwa architektonicznego, zapewnienie przez organy publiczne, w ramach dostępnego budżetu, pomocy finansowej na utrzymanie i restauracje dziedzictwa.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o ratyfikacji konwencji z Grenady, konwencja dotyczy organów władzy państwowej odpowiedzialnych za tworzenie prawa i prowadzenie polityki kulturalnej i zobowiązuje te organy do starań w zakresie wprowadzania takich uregulowań. A także do prowadzenia takiej polityki, aby sprzyjały one ochronie dziedzictwa architektonicznego. Zaznaczono w nim także, że konwencja nie dotyczy podmiotów prawa prywatnego, czyli osób fizycznych i prawnych, a w szczególności nie nakłada nowych obowiązków na te podmioty. Nie nakłada także nowych obowiązków na samorządy. (PAP)

agz/ dsr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz