Notowania

skok
05.11.2009 21:33

SKOK-i będą nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

Sejm przyjął w czwartek wszystkie senackie poprawki do ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Zgodnie z ustawą SKOK-i, podobnie jak banki, mają podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Podziel się
Dodaj komentarz

Sejm przyjął w czwartek wszystkie senackie poprawki do ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Zgodnie z ustawą SKOK-i, podobnie jak banki, mają podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm przegłosował 28 senackich poprawek, w tym m.in. zmianę przepisów nakazujących kasom utrzymywanie 5 proc. współczynnika wypłacalności, które mają obowiązywać po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy.

Inne przyjęte przez Sejm poprawki dotyczą m.in. zmiany zasady powoływania członków zarządu Kasy Krajowej SKOK czy umożliwiające KNF kontrolę całego sprawozdania finansowego kas, a nie tylko ich bilansów.

Sejm poparł też podniesienie wysokości rocznych składek wnoszonych z funduszu pożyczkowo-oszczędnościowego przez SKOK-i do Kasy Krajowej. Składki te mają być przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Kasy Krajowej oraz nadzoru sprawowanego przez KNF.

Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm, składki miały wynieść nie więcej niż 0,02 proc. aktywów kasy. W czwartkowym głosowaniu Sejm przyjął senacką poprawkę, podnoszącą ten limit do 0,024 proc. Zgodnie z ustawą wysokość opłat (w ramach limitu), sposób ich uiszczania, zasady podziału wpłat między KNF i KK, określi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.

Ustawa zakłada, że środki zgromadzone w SKOK-ach mają podlegać publicznemu nadzorowi państwowemu. Kompetencje nadzorcze zostaną przesunięte z Kasy Krajowej SKOK do Komisji Nadzoru Finansowego. Kasa Krajowa ma odgrywać rolę instytucji zrzeszającej kasy i kontrolującej ich działalność pod kątem zgodności z ustawą i zaleceniami nadzorczymi KNF. Miałaby też zabezpieczać płynność finansową kas.

Nadzór KNF będzie podobny jak w przypadku banków. Wszystkie kasy będą musiały przejść obowiązkowy audyt finansowy, KNF będzie udzielała licencji na działanie SKOK-ów. Zgoda Komisji będzie konieczna dla powołania szefa Kasy Krajowej SKOK.

Kasa Krajowa będzie spółdzielnią osób prawnych - wszystkich kas w Polsce, które będą miały obowiązek zrzeszania się w niej. Na walnym zgromadzeniu jedna kasa miałaby mieć jeden głos. Kasa krajowa pełniłaby jedynie funkcje usługowe dla SKOK i pośredniczyła w rozliczaniu pomiędzy Kasami i miała możliwość zaciągnięcia kredytu w NBP.

Ustawa, której projekt przygotowali posłowie PO, miała poparcie rządu. Wprowadzenie nadzoru państwowego nad działalnością SKOK-ów i Kasy Krajowej Rada Ministrów określała jako sprawę priorytetową. W 2008 r. SKOK-i udzieliły blisko 7 mld zł pożyczek, a przyjęte przez nie depozyty osiągnęły wartość 8,6 mld zł. Oszczędności w SKOK-ach zdeponowało ponad 1,8 mln Polaków.(PAP)

dol/ bos/ jbr/

Tagi: skok, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz