Notowania

wiadomości
30.07.2013 07:57

Szkolenia dla migrantów mieszkających w Polsce i urzędników

Ponad 600 przedstawicieli różnych instytucji, m.in. urzędników i policjantów, a także grupa migrantów mieszkających w Polsce, przejdą szkolenia w ramach programu organizowanego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców i Międzynarodową Organizację ds. Migracji.

Podziel się
Dodaj komentarz

Ponad 600 przedstawicieli różnych instytucji, m.in. urzędników i policjantów, a także grupa migrantów mieszkających w Polsce, przejdą szkolenia w ramach programu organizowanego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców i Międzynarodową Organizację ds. Migracji.

Głównym celem rozpoczętego na przełomie czerwca i lipca projektu pt. "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest promocja dialogu międzykulturowego.

Chodzi m.in. o ułatwienie migrantom integracji z lokalną społecznością, wspieranie adaptacji w nowym środowisku oraz kształtowanie postaw ułatwiających integrację. W trakcie szkoleń uczestnicy mają okazję nie tylko do uzyskania teoretycznej wiedzy o życiu w nowym kraju, ale także zastosowania jej w praktyce - informuje MSW.

Program obejmuje różne aspekty życia w Polsce, m.in. ogólne informacje o kraju, świadczenia dostępne dla migrantów, kwestie dotyczące mieszkania, zatrudnienia, edukacji, zdrowia, finansów.

Przewidziano też szkolenia zwiększające kompetencje międzykulturowe pracowników instytucji i organizacji pracujących z migrantami np. przedstawicieli ośrodków dla cudzoziemców, urzędów obsługujących cudzoziemców, ośrodków pomocy społecznej, a także nauczycieli oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz policji.

Sfinansowany przez szwajcarski program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej projekt zakończy się na początku 2016 roku.

W lipcu Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowej ustawy o cudzoziemcach. Przygotowany przez MSW dokument zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt.

W ustawie wydłużono z 2 do 3 lat maksymalny okres, na jaki cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o to cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć pobyt na terytorium naszego kraju, musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt.

Zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców studentów. Cudzoziemcom studiującym na polskich uczelniach zezwolenie na pobyt czasowy będzie przyznawane na 15 miesięcy. Cudzoziemcy kontynuujący studia na kolejnym roku będę mogli otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 2 lat, a nie jak do tej pory - na rok.

Zmiany obejmą także cudzoziemców - absolwentów polskich uczelni, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres jednego roku.

Obecnie wojewoda nie może przyznać studentowi kolejnego zezwolenia na pobyt, jeśli nie zaliczył on roku studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na następny semestr lub rok. Nowe rozwiązanie pozwoli wojewodzie na elastyczniejsze podejście do pobytu studentów z państw trzecich w Polsce.

Nowością w projekcie jest przyznanie jednego zezwolenia zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce, będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę, w ramach jednej procedury. Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego o zezwolenie. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji powstała w 1951 r. W jej skład wchodzi ponad 140 krajów członkowskich, w tym od 1992 r. Polska; dodatkowo kilkanaście państw ma status obserwatora. IOM, której budżet przekracza 1 mld dolarów, ma 450 biur w ponad 100 krajach. (PAP)

gdyj/ pz/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz