Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Uwaga redakcje!

0
Podziel się

We wtorek, 3 lutego, o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów (sala im. A. Frycza Modrzewskiego) odbędzie się
posiedzenie Rady Ministrów.

bEiNontx

We wtorek, 3 lutego, o godz. 11.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (sala im. A. Frycza Modrzewskiego) odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów.

FOTO przed posiedzeniem; komunikat CIR.

Akredytacje na FOTO przyjmuje Sekretariat CIR - tel.: (022) 694- 61-02, (022) 694-70-72.

bEiNontz

O godzinie ewentualnej konferencji prasowej CIR poinformuje w oddzielnym komunikacie.

Porządek obrad przewiduje rozpatrzenie następujących dokumentów:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych,

bEiNontF

- projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o towarach paczkowanych,

- projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyznania Ministrowi Gospodarki, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych na finansowanie w 2009 r. kosztów realizacji programu wieloletniego pod nazwą "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju w Chinach, w latach 2008 - 2011",

bEiNontG

- kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009 - 2013,

- informacja na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.

wni/

bEiNonua
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)