Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

W. Brytania: Nawet 150 nowych koncesji łupkowych w 2014 roku

0
Podziel się:

W zależności od przyjętego przez brytyjski rząd scenariusza dla sektora
eksploatacji złóż gazu łupkowego, w ramach rundy licencyjnej w 2014 r. przyznanych zostać może od
50 do 150 koncesji - wynika z raportu opublikowanego przez Departament ds. Energii i Zmian Klimatu
(DECC).

bEsuVhTp

W zależności od przyjętego przez brytyjski rząd scenariusza dla sektora eksploatacji złóż gazu łupkowego, w ramach rundy licencyjnej w 2014 r. przyznanych zostać może od 50 do 150 koncesji - wynika z raportu opublikowanego przez Departament ds. Energii i Zmian Klimatu (DECC).

Na zlecenie DECC raport przygotowała firma AMEC. Na jego podstawie rząd podejmie decyzję co do ostatecznego kształtu i zasięgu przyszłorocznej rundy licencyjnej. Konsultacje nad raportem potrwają do końca marca przyszłego roku.

AMEC przyjęła w raporcie, że w zależności od scenariusza dalszego rozwoju branży możliwe będzie udzielenie od 50 do 150 nowych koncesji łupkowych. Na etapie poszukiwawczym mogłoby wówczas zostać wykonanych od 20 do 240 odwiertów (raport uwzględnia tylko odwierty obejmujące również szczelinowanie hydrauliczne).

bEsuVhTr

Każdy z odwiertów miałby mieć głębokość od 500 do ponad 3000 metrów, a do jego wykonania może zostać wykorzystane od 10 do 25 tys. m sześc. wody, z czego możliwe do odzyskania i ponownego wykorzystania byłoby od 30 do 75 proc.

Niepokój może budzić fakt, że tylko połowa z przewidywanych odwiertów będzie dysponować podłączeniem do sieci wodociągowej, co sprawia, że w miejscu wierceń znacząco wzrośnie natężenie ruchu pojazdów dowożących wodę. Według AMEC na teren każdego odwiertu może wjeżdżać od 14 do 36 pojazdów dziennie.

Na etapie produkcyjnym raport przewiduje powstanie na przydzielonych koncesjach od 30 do 120 padów wiertniczych, każdy o powierzchni 2-3 hektarów. Z każdego padu wykonanych może zostać od 6 do nawet 24 odwiertów, co sprawia, że łączna liczba odwiertów może wynieść od 180 do nawet 2880. Raport zakłada przy tym, że odległość pomiędzy padami nie będzie mniejsza niż 5 km w najgęściej zaludnionych rejonach.

Raport zakłada, że na etapie produkcyjnym znacząca większość padów (90 proc.) będzie już podłączona do sieci wodociągowej. Nie oznacza to jednak zmniejszenia ruchu pojazdów w rejonie wierceń - AMEC szacuje, że dziennie na teren padu może wjeżdżać od 16 do ponad 50 pojazdów.

bEsuVhTx

W raporcie przyjęto także, że przeciętny cykl życia jednego padu wyniesie około 20 lat.

W ramach prac nad raportem AMEC oszacowała także potencjalne korzyści dla brytyjskiego rynku pracy oraz przychody dla lokalnych społeczności z tytułu wypłacanych przez spółki środków. W ramach przyjętych w tym roku regulacji z tytułu każdego odwiertu, w którym przeprowadzone zostanie szczelinowanie hydrauliczne, lokalna społeczność otrzyma 100 tys. funtów. Ponadto w przypadku rozpoczęcia wydobycia przemysłowego co roku na rzecz mieszkańców przekazywany będzie 1 proc. przychodów z wydobycia. Według AMEC łączna wielkość wypłat może wynieść niemal miliard funtów.

Do tego przy poszukiwaniach i wydobyciu gazu łupkowego bezpośrednio i pośrednio może znaleźć zatrudnienie od 16 do 32 tys. osób.

Raport obejmuje także konsekwencje środowiskowe procesu licencyjnego. Stwierdza się w nim, że ze zwiększeniem aktywności w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego wiązać będą się określone konsekwencje związane ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego, emisji ze spalania gazu z odwiertów czy wzrostu zapotrzebowania na wodę. Według AMEC wszystkie one mogą być jednak z powodzeniem zminimalizowane w ramach istniejących obecnie rozwiązań prawnych.

bEsuVhTy

Kolejna, 14. runda koncesyjna na lądowe złoża węglowodorów ma zostać przeprowadzona jeszcze w przyszłym roku. Wydane do tej pory koncesje na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu na lądzie obejmują obszar około 19 tys. km2. (PAP)

mas/ je/

bEsuVhTS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)