Notowania

wiadomości
12.12.2011 13:32

W listopadzie spadł Indeks Biznesu PKPP Lewiatan

W listopadzie br. zanotowano spadek Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan - roczny obniżył się o dwa punkty, do 46 pkt, a kwartalny o trzy punkty, do 45 pkt. To najniższy poziom od początku roku, co oznacza, że koniunktura w ostatnim kwartale roku może się osłabić.

Podziel się
Dodaj komentarz

W listopadzie br. zanotowano spadek Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan - roczny obniżył się o dwa punkty, do 46 pkt, a kwartalny o trzy punkty, do 45 pkt. To najniższy poziom od początku roku, co oznacza, że koniunktura w ostatnim kwartale roku może się osłabić.

Jak wskazali eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, spadek wskaźnika jest spowodowany rosnącą niepewnością dotyczącą rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie w związku kryzysem zadłużeniowym w strefie euro oraz z obserwowanego już osłabienia dynamiki popytu wewnętrznego.

"Wprawdzie ostatnie dane dotyczące dynamiki sprzedaży detalicznej, produkcji sprzedanej przemysłu czy dynamiki inwestycji jeszcze nie wyglądają pesymistycznie, to jednak mamy wyraźny spadkowy trend spożycia ogółem w ostatnim kwartale, a obecnie znaczne spowolnienie wzrostu w budownictwie oraz wyhamowanie dynamiki eksportu" - napisali eksperci Lewiatana w poniedziałkowym komunikacie.

Dodali, że malejące przyrosty zatrudnienia oraz wysokie bezrobocie zapewne przełożą się na ograniczenie podwyżek płac i dalsze obniżenie tempa wzrostu konsumpcji. "Nie można się też spodziewać, by wobec pesymistycznych przewidywań koniunktury światowej przedsiębiorstwa utrzymały aktualne tempo wydatków inwestycyjnych. Pocieszający jest jednak przyspieszający, mimo kryzysu na świecie, napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski" - wskazała Konfederacja Pracodawców.

Eksperci uważają jednak, że nadal możemy oczekiwać dobrego tempa wzrostu PKB za cały mijający rok. "W pierwszej fazie nadchodzące spowolnienie nie będzie odczuwalne zbyt dotkliwie z powodu dobrej kondycji tak sektora przedsiębiorstw, jak i banków oraz deficytu budżetowego znajdującego się w pełni pod kontrolą" - napisano w komunikacie.

Z badania wynika także, że indeksy popytu, które maleją od kilku miesięcy, uległy kolejnej obniżce: indeks kwartalny o pięć punktów, a roczny o dwa punkty, odpowiednio do 44 pkt i 49 pkt.

PKPP Lewiatan podaje, że indeksy finansów - zarówno kwartalny, jak i roczny - od kilku miesięcy w zasadzie nie ulegają większym zmianom, pozostając lekko poniżej połowy skali, obecnie na poziomie 46-47 pkt. "Ostanie dane za trzeci kwartał potwierdziły bardzo dobrą kondycję finansową przedsiębiorstw, zarówno pod względem płynności, jak i rentowności. Podobnie w bardzo dobrej kondycji znajduje się sektor bankowy, który za trzy kwartały wykazał rekordowe zyski i wydaje się być odporny na zawirowania rynków międzynarodowych" - napisano.

Eksperci dodali, że widać już wyraźne wyhamowanie akcji kredytowej w segmencie ludności oraz przedsiębiorstw, gdzie po prawie dwuletniej stagnacji dopiero co nastąpiło ożywienie inwestycyjne, które jednak z pewnością wkrótce wyhamuje wobec rosnącej niepewności w gospodarce i na rynkach finansowych. "Do zaciągania kredytu nie zachęca też wysoka stopa procentowa, utrzymywana na tym poziomie z powodu słabego złotego" - dodano.

Indeks makroekonomiczny kwartalny poprawił się o jeden punkt do 43 pkt, a indeks roczny stracił trzy punkty do najniższego od roku poziomu 40 pkt. "W tym sezonie niewiele udało się zredukować bezrobocie, a teraz wobec pogarszania się perspektyw gospodarki światowej możemy spodziewać się już tylko jego wzrostu. Inflacja utrzymuje się uporczywie powyżej celu inflacyjnego, a bardzo wysoki wzrost cen producenta źle wróży na przyszłość" - napisano.

Wzrósł też indeks wpływu czynników politycznych - kwartalny o trzy punkty, do 58 pkt, a roczny o dwa punkty, do 55 pkt. "Widzimy uspokojenie sytuacji na scenie politycznej po okresie niepewności związanej z wyborami oraz dyskusją nad kształtem przyszłorocznego budżetu" - napisano w komunikacie.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie. (PAP)

rbk/ pad/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz