Notowania

polska
18.05.2010 14:08

W Warszawie - II Forum Regionów Polska-Rosja

Otwierając we wtorek Forum Regionów Polska-Rosja, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zadeklarował, że wraz z przewodniczącym Rady Federacji, izby wyższej parlamentu Rosji, Siergiejem Mironowem chcą nadal pracować na rzecz dobrych stosunków polsko-rosyjskich.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Otwierając we wtorek Forum Regionów Polska-Rosja, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zadeklarował, że wraz z przewodniczącym Rady Federacji, izby wyższej parlamentu Rosji, Siergiejem Mironowem chcą nadal pracować na rzecz dobrych stosunków polsko-rosyjskich. *

Mironow zwrócił zaś uwagę, że sam fakt, iż spotkanie doszło do skutku świadczy o chęci zacieśniania pozytywnych relacji polsko-rosyjskich. "Sam fakt odbycia naszego II Forum jest niezwykle znamienny. Bez względu na tragiczne dla Polski wydarzenia kwietniowe, które wywołały dojmujący ból w sercach wszystkich Rosjan, postanowiliśmy nie obniżać dynamiki, jaka pojawiła się w ostatnim czasie w naszej dwustronnej współpracy" - oświadczył.

Marszałek Senatu powiedział, że dyskusja w ramach Forum została podzielona na trzy części, które określił "kierunkami partnerstwa regionalnego". Po pierwsze rozmowy mają dotyczyć kwestii związanych z edukacją, nauką, kulturą, wymianą młodzieżową; po drugie - spraw gospodarczych z uwzględnieniem małego, średniego biznesu, a po trzecie - wymiany doświadczeń w dziedzinie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Borusewicz przypomniał, że pomysł zorganizowania Forum narodził się w 2008 r., "jako rezultat poszukiwania nowych struktur i nowych elementów, które mogą do przodu popchnąć stosunki polsko-rosyjskie". Podkreślił, że wówczas ustalił z Mironowem, iż powinni pracować na rzecz dobrych stosunków polsko-rosyjskich, nie tylko na poziomie centralnym, ale też regionalnym.

Jak mówił, ważne jest to, by nie tylko spotykać się i dyskutować, ale by regiony Polski i Rosji mogły się ze sobą kontaktować i współpracować bez pośrednictwa marszałka, czy przewodniczącego Rady Federacji.

"Samorząd stanowi niezwykle ważny wymiar demokratyczny sytemu politycznego w naszym kraju i dlatego rozwój samorządu oznacza wzrost odpowiedzialności obywateli za swoje własne sprawy oraz sprawy państwa jako całości" - mówił Borusewicz. Służy też - jak mówił - podejmowaniu inicjatyw lokalnych, przedsiębiorczości, gospodarności oraz uzgadnianiu wspólnych interesów lokalnych z interesami ogólnonarodowymi.

Marszałek Senatu powiedział, że forum jest także okazją, by w dwudziestą rocznicę istnienia samorządu terytorialnego w Polsce podzielić się z rosyjskimi partnerami naszymi doświadczeniami oraz usłyszeć o ich doświadczeniach. "Przecież Rosja też przeszła drogę samorządową" - mówił.

W ocenie Mironowa, który przewodniczył rosyjskiej delegacji, Forum jest doskonałą okazją do nakreślenia "możliwości dalszego rozszerzenia i pogłębienia współpracy". "Uznajemy, że współpraca regionów Rosji i Polski jest jednym z kierunków, który pomoże nam wprowadzić nasze stosunki na nowy poziom, nadać im lepszą jakość i dynamikę godną naszych narodów" - mówił Mironow.

Wśród kluczowych tematów Forum przewodniczący Rady Federacji wymienił współpracę gospodarczą i samorządową między Polską a Rosją.

Mironow zaznaczył, że wiele czynników zewnętrznych wpływa na współpracę Polski i Rosji; wymienił światowy kryzys finansowy, który negatywnie odbił się na kontaktach polsko-rosyjskich. "Uczestnicy dzisiejszych rozmów będą musieli nakreślić dodatkowe możliwości, (...) które pomogą nam złagodzić skutki kryzysu światowego i wprowadzić naszą współpracę na wyższy szczebel" - mówił.

Odwołując się do słów prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, że w stosunkach polsko-rosyjskich były różne okresy w historii, ale dziś można dołożyć starań dla zbliżenia naszych krajów, Mironow powiedział, że jest "przekonany, że życie i wspólne nasze prace potwierdzą słuszność tych słów".

Mironow przekazał marszałkowi Senatu zaproszenie na Forum Ekonomiczne, które ma się odbyć 7-9 września 2010 roku w Irkucku. Bogdan Borusewicz powiedział, że wybiera się na to spotkanie.

Rosyjski minister rozwoju regionalnego Maksim Trawnikow zwrócił uwagę na dobrą współpracę regionów Polski z Kaliningradem oraz Petersburgiem, która - jak mówił - opiera się na porozumieniu międzyrządowym. Podkreślił, że Rosja takiej umowy nie ma z żadnym innym krajem na świecie. W ramach tego porozumienia - mówił - powstały specjalne rady, które zajmują się załatwianiem codziennych spraw jak np. przekraczaniem granicy.

Minister w kancelarii premiera Michał Boni w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wyzwania jakie stoją przed Polską: nadrobienie zaległości infrastrukturalnych, zagrożenia związane z niżem demograficznym, poprawa jakości edukacji.

Nawiązując do spraw gospodarczych, Boni podkreślił, że wzmacniany powinien być polski eksport, który w ostatnim dziesięcioleciu przyniósł Polsce wielki sukces. "Jest wiele do zrobienia w obszarze kontaktów polsko-rosyjskich: wzmocnienia tej wymiany i zwiększenia zarówno po stronie eksportu, jak i importu" - mówił.

Po południu odbędzie się druga sesja plenarna, której uczestnicy omówią propozycję współpracy polskich i rosyjskich regionów.

Marszałek Senatu powiedział na wspólnej konferencji prasowej z Mironowem, że liczy na to, iż rezultatem Forum będzie podpisanie konkretnych umów o współpracy między polskimi i rosyjskimi regionami. "Ja bym chciał, żeby z tego wyniknęły konkretne umowy współpracy między regionami i samorządami. Dlatego my dajemy pewne propozycje, ale przecież do współpracy regionów to muszą być regiony. W Senacie i Radzie Federacji nie zastąpimy tej współpracy regionów i ja oczekuję, że taka konkretna współpraca (między regionami) zostanie zawiązana" - oświadczył Borusewicz.

"Uważamy to Forum za sukces" - ocenił na konferencji Mironow. Powiedział, że widoczne są już pierwsze wyniki. "Jestem przekonany, że nie ma obecnie alternatywy dla pozytywnej współpracy (między Polską a Rosją)" - oświadczył.

Szef Rady Federacji powiedział, że nie oczekuje zmian we współpracy polsko-rosyjskiej po wyborach prezydenckich w Polsce. "Będziemy współpracować z tym prezydentem, którego wybierze naród polski, jest to dla nas oczywiste. Nie widzę jakichkolwiek przeszkód, by kontynuować takie relacje" - zaznaczył.

Przy okazji Forum odbyło się także spotkanie Mironowa i Borusewicza. Marszałek Senatu powiedział, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim współpracy pomiędzy Radą Federacji a Senatem. Mironow zaznaczył też, że spotyka się z Borusewiczem w tym roku już trzeci raz i wyraził oczekiwanie, że nie będzie to ostatnie spotkanie w 2010 roku.

W II Forum Regionów Polska-Rosja, które odbywa się pod patronatem Borusewicza i Mironowa, ze strony rosyjskiej bierze udział około 100 osób, w tym m.in.: gubernatorzy, wicegubernatorzy 27 rejonów Rosji, ministrowie rządów regionalnych. Polską stronę reprezentują m.in. marszałkowie województw, przedstawiciele samorządów wojewódzkich, członkowie parlamentarnej grupy polsko-rosyjskiej. Pierwsze Forum odbyło się w Moskwie we wrześniu 2009 roku.(PAP)

joko/ rda/ awl/ ura/ jbr/

Tagi: polska, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz