Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wierzyciele przyjęli propozycje układowe spółki Ideon

0
Podziel się

Wierzyciele giełdowej spółki Ideon, która cztery miesiące temu złożyła
wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu, zaakceptowali w czwartek propozycje firmy i
przyjęli układ. Kwota wierzytelności objętych układem przekracza 160,3 mln zł.

bEqEJzqZ

Wierzyciele giełdowej spółki Ideon, która cztery miesiące temu złożyła wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu, zaakceptowali w czwartek propozycje firmy i przyjęli układ. Kwota wierzytelności objętych układem przekracza 160,3 mln zł.

Wstępne zgromadzenie wierzycieli Ideonu (dawniej Centrozap) odbyło się w czwartek w Sądzie Rejonowym w Katowicach. W głosowaniu - osobiście lub pisemnie - uczestniczyło 64 z 71 wierzycieli uprawnionych do głosowania, do których należy ponad 150,2 mln zł wierzytelności. Oznacza to, że udało się zgromadzić niezbędne kworum do zawarcia układu.

Do największych wierzycieli Ideonu należą banki, m.in. PKO BP (ponad 67 mln zł) i BZ WBK (prawie 26 mln zł), a także banki spółdzielcze (ok. 15 mln zł), firmy energetyczne i instytucje Skarbu Państwa.

bEqEJzrb

Wierzyciele zostali podzieleni na trzy grupy: z kwotą wierzytelności do 250 tys. zł, z kwotą powyżej 250 tys. zł (wierzyciele nieuprzywilejowani) oraz wierzyciele, którzy mają zabezpieczenia na majątku spółki.

W pierwszej grupie uprawnionych do głosowania było 31 wierzycieli na łączną kwotę ok. 3,4 mln zł. Za układem opowiedziało się 27, z łączną kwotą wierzytelności ok. 2,9 mln zł. W drugiej grupie uprawnionych do głosowania było 38 wierzycieli na łączną kwotę 131,5 mln; za układem było 27 z wierzytelnościami na kwotę blisko 113,4 mln zł. W trzeciej grupie głosowały dwa banki z wierzytelnościami na łączną kwotę 25,3 mln zł - obydwa były za układem.

Tym samym propozycje układowe Ideonu uzyskały odpowiednią większość osobową i kapitałową w każdej z grup wierzycieli. Rozprawę dotyczącą zatwierdzenia układu sąd wyznaczył na 4 września.

Prezes Ideonu Ireneusz Król ocenił, że decyzja wierzycieli daje firmie możliwość powrotu do "normalnej działalności gospodarczej". Wyraził przekonanie, że spółka pozyska środki na spłatę wszystkich wierzycieli i wywiązanie się ze zobowiązań układowych.

bEqEJzrh

Zgodnie z przyjętymi w czwartek propozycjami układowymi, wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza kwoty 250 tys. zł, zostaną zaspokojeni jednorazowo, bez redukcji, na koniec drugiego kwartału po prawomocnym zatwierdzeniu układu, czyli z półroczną karencją.

Wierzyciele nieuprzywilejowani, których wierzytelność przekracza 250 tys. zł, zostaną zaspokojeni po redukcji obejmującej 10 proc. wierzytelności, w 24 kwartalnych równych ratach, płatnych od końca drugiego kwartału po prawomocnym zatwierdzeniu układu.

Środki na spłatę układu Ideon zamierza uzyskać z kilku źródeł. To m.in. pieniądze z odszkodowania przyznanego spółce za błędne decyzje Skarbu Państwa z przeszłości (około połowę kwoty wypłacono, a ok. 28,6 mln zł jest w sądowym depozycie), należności od wiedeńskiej spółki związanej z projektem drzewnym w rosyjskiej republice Komi (36,2 mln zł), środki zajęte przez komorników znajdujące się obecnie w depozytach sądowych, oszczędności uzyskane dzięki restrukturyzacji firmy, środki ze sprzedaży aktywów i nieruchomości, a także zyski z działalności gospodarczej, którą Ideon chce teraz zintensyfikować.

Po pierwszym półroczu 2013 r. - według Króla - Ideon miał ok. 100 mln zł przychodów i 10 mln zł zysku netto.

bEqEJzri

W raporcie tymczasowego nadzorcy sądowego Ideonu wskazano, że spółka będzie w stanie wywiązać się z układu, jeżeli faktycznie uzyska deklarowane środki oraz ponownie rozwinie działalność gospodarczą w zakresie handlu energią i - co planuje - gazem. Nadzorca wskazał przy tym, że będzie to wymagało odzyskania zaufania kontrahentów oraz środków obrotowych.

W opinii nadzorcy, jeżeli spółka będzie realizować układ, wierzyciele powinni odzyskać w ciągu sześciu lat średnio 88,3 proc. swoich środków, podczas gdy w przypadku upadłości likwidacyjnej Ideonu otrzymaliby - uwzględniając wartość pieniądza w czacie - realnie od ponad 37 proc. do ok. 46 proc. swoich pieniędzy, czyli około połowę tego, co mogą uzyskać w ramach układu, jeżeli Ideon się z niego wywiąże.

Na początku kwietnia Ideon złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Było to następstwo trudnej sytuacji spółki i prowadzonej egzekucji komorniczej, skutkującej nakładaniem na Ideon przez kontrahentów wysokich kar finansowych.

Wymieniane przez spółkę przyczyny trudnej sytuacji to m.in. brak płatności z tytułu kontraktu rosyjskiego i związana z tym koniecznością utworzenia dodatkowych rezerw, skutkujących negatywnym wynikiem spółki w ubiegłym roku roku.

bEqEJzrj

Ideon zajmuje się hurtowym handlem energią elektryczną oraz sprzedażą energii odbiorcom finalnym, przygotowuje się do handlu gazem i biomasą; w ubiegłym roku spółka miała blisko 1 mld zł przychodów.

Do grupy kapitałowej Ideonu należy m.in. warte ok. 30 mln zł Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Śrem. Akcje i majątek tej formy są zabezpieczeniem banków. Ideon planuje sprzedaż PEC-u Śrem, a środki z tej transakcji mają trafić bezpośrednio do wierzycieli posiadających zabezpieczenia.(PAP)

mab/ je/

bEqEJzrC
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)