Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

ZBP przeciwny projektowi powołaniu Arbitrażu Konsumenckiego

0
Podziel się

Związek Banków Polskich jest przeciwny propozycji Komisji Nadzoru
Finansowego powołania Arbitrażu Konsumenckiego. "Po co powoływać nową instytucję, skoro przy ZBP
już taka działa" - mówi PAP prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

bEhXJiaJ

Związek Banków Polskich jest przeciwny propozycji Komisji Nadzoru Finansowego powołania Arbitrażu Konsumenckiego. "Po co powoływać nową instytucję, skoro przy ZBP już taka działa" - mówi PAP prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

"Po co powoływać coś, jeśli działa już - i to wzorowo - inna instytucja. To są dodatkowe koszty, bo ktoś będzie musiał za to zapłacić w czasach, w których wszyscy oszczędzają" - powiedział.

Zaznaczył, że nie podziela ocen urzędników KNF, iż system arbitrażu dotyczący usług bankowych nie funkcjonuje w Polsce dobrze. "Jesteśmy przekonani, że praca wykonywana przez Bankowy Arbitraż Konsumencki przy ZBP, który działa według najlepszych standardów wypracowanych przez wiele lat w krajach Unii Europejski, jest wykonywana w sposób wzorowy" - zaznaczył.

bEhXJiaL

Na konferencji wyjaśnił, że decyzja arbitrażu przy ZBP nie ma ostatecznego charakteru. "Decyzja ma charakter ostateczny i wiążący dla banków. Banki bezwzględnie przestrzegają tego postanowienia. Natomiast w przypadku klienta, jeśli nie jest usatysfakcjonowany decyzją arbitra, nie zamyka mu to postępowania na drodze sądowej" - powiedział.

Dodał, że sposób rozstrzygania sporów, szczególnie w obszarze detalicznym, sprawdził się. "Przy Arbitrażu działa Rada, gdzie reprezentowana są takie instytucje, jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele Federacji Konsumentów oraz przedstawiciele kilku banków" - powiedział.

"Ten system uznajemy za efektywny, za wygodny i także za tani dla klientów. (...) Nie ma dzisiaj żadnego racjonalnego powodu, żeby kwestionować jego funkcjonowanie. Arbitra bankowego (...) powołuje ZBP, ale powołujemy osobę o nieposzlakowanej opinii i osobę, która przez wiele lat była niezawisłym sędzią" - dodał Pietraszkiewicz.

W połowie marca br. na konferencji Łukasz Szymański z Komisji Nadzoru Finansowego mówił, że obecny system rozwiązywania sporów w sposób inny, niż sądowy, jest w Polsce nieefektywny. Tłumaczył, że tam, gdzie system oparty jest na dobrowolności (np. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego) niewielka jest liczba zgód, a rozpoznawanych spraw jest dużo wyższa w przypadku systemu opartego na obowiązkowej przynależności (np. Arbitraż Bankowy przy Związku Banków Polskich), jednak wątpliwości budzi bezstronność arbitra (finansowany przez banki).

bEhXJiaR

Przedstawił propozycję powołania w Polsce tzw. Arbitrażu Konsumenckiego, opartego na rozwiązaniach przyjętych w Wielkiej Brytanii, która ma rzecznika konsumentów ds. usług finansowych (Financial Ombudsman Service). Wtedy instytucje finansowe ustawowo poddałyby się rozstrzygnięciom Arbitrażu, gdy w grę wchodziłyby spory konsumenckie do kwoty 10 tys. zł.

Rozstrzyganie sporów powyżej tej kwoty wymagałoby zgody obu stron w ramach postępowania polubownego. Postępowanie arbitrażowe mogłoby być także poprzedzone mediacją. "Od orzeczenia Arbitrażu Konsumenckiego istniałaby możliwość odwołania do sądu powszechnego, zarówno dla konsumenta, jak i dla instytucji finansowej" - mówił wtedy Szymański. Dodał też, że na razie to wstępna propozycja, która nie była jeszcze konsultowana z sektorem finansowym. "Przekazaliśmy ją Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zobaczymy, co z tych konsultacji wyjdzie" - zaznaczył.

Financial Ombudsman Service jest organem niezależnym, powoływanym przez brytyjski parlament i bezpłatnym dla klientów usług finansowych. Do jego biura wpłynęło 163 tys. skarg (dane od marca 2009 r. do marca 2010 r.). System jest w większości finansowany przez instytucje finansowe.(PAP)

luo/ drag/

bEhXJibm
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)