Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmieni˙się wzorzec aktywności ekonomicznej osób w starszych grupach wieku

0
Podziel się

Reforma dotycząca podniesienia wieku emerytalnego˙do 67 lat powinna
wymusić˙istotną przemianę˙wzorca aktywności ekonomicznej osób w starszych grupach wieku - napisano
w opublikowanym w piątek raporcie GUS "Przejście na emeryturę w 2012 r.".

bEqaSKPp

Reforma dotycząca podniesienia wieku emerytalnego˙do 67 lat powinna wymusić˙istotną przemianę˙wzorca aktywności ekonomicznej osób w starszych grupach wieku - napisano w opublikowanym w piątek raporcie GUS "Przejście na emeryturę w 2012 r.".

"W Polsce od wielu lat mówiło się˙o konieczności reformy systemu emerytalnego, w szczególności w odniesieniu do obserwowanego niskiego realnego wieku przechodzenia na emeryturę. W 2012 r., z mocą˙obowiązującą˙od dnia 1 stycznia 2013 r., wprowadzono zmiany dotyczące powszechnego wieku emerytalnego, podnosząc go do 67 lat, zarówno dla mężczyzn jak i kobiet, przy czym zmiana ta została zaplanowana w czasie tak, iż˙dopiero w 2040 r. nastąpi zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn" - napisano w raporcie GUS.

"W˙świetle wyników analizowanego badania i wyników BAEL reforma ta powinna wymusić˙istotną przemianę˙wzorca aktywności ekonomicznej w starszych grupach wieku. W II kwartale 2012 r. w grupie wieku 60-65 lat pracowało zaledwie 32,0 proc. mężczyzn i 12,7 proc. kobiet, wskaźniki te powinny więc zostać w kolejnych latach kilkukrotnie zwiększone" - dodano.

bEqaSKPr

W raporcie GUS zaznaczono, że często przytaczany argument dotyczący dłuższego zatrzymania osób starszych na rynku pracy powoduje wzrost bezrobocia wśród osób młodych, nie ma uzasadnienia.

"Co więcej, zalecenia różnych instytucji i ekonomistów o˙światowej renomie postulują˙wyraźnie zwiększenie zatrudnienia osób starszych. Duże odsetki osób biernych zawodowo utrzymujących się˙ze˙świadczeń˙społecznych stanowią zagrożenie dla stabilności budżetu państwa; zachowanie równowagi budżetowej mogłoby więc wymagać np. zwiększenia opodatkowania pracy ludzi młodych, co osiągnęłoby skutek odwrotny do zamierzonego. Co więcej osoby młode często nie chciałyby podejmować˙pracy w sektorach i zawodach, w których miejsca pracy +zwalniane+ byłyby przez osoby starsze" - napisano.(PAP)

jba/ asa/ drag/

bEqaSKPS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)