Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

95 proc. zysku NBP za 2009 rok trafi do budżetu

0
Podziel się

To w sumie blisko 4 mln zł. Sprawozdanie banku zatwierdził rząd.

95 proc. zysku NBP za 2009 rok trafi do budżetu
(Marek Slusarczyk/Dreamstime.com)
bDzqDNfp

Rząd zatwierdził sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego za 2008 i 2009 rok - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. *Zgodnie z dokumentem za 2009 rok, wynik finansowy banku centralnego wyniósł 4 mld 165 mln 544 tys. zł; za 2008 rok - 0 zł.*

Według ustawy o NBP, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Radę Ministrów, 95 proc. rocznego zysku NBP tj. około 3,96 mld zł zostanie odprowadzone do budżetu państwa.

Wcześniej sprawozdaniem z działalności NBP za 2009 r. i wykonaniem założeń polityki pieniężnej w ubiegłym roku zajmowała się sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Działalność banku centralnego była też przedmiotem oceny Najwyższej Izby Kontroli. Izba pozytywnie oceniła wykonanie założeń polityki pieniężnej oraz obsługę budżetu, choć miała zastrzeżenia do kilku kwestii.

bDzqDNfr

Chodzi m.in. o zasady wynagradzania prezesa i dwóch wiceprezesów banku centralnego. W ubiegłym roku otrzymali oni - zdaniem NIK z naruszeniem prawa - nagrody w wysokości 252 tys. zł. Zdaniem NBP przepisy, które według banku były podstawą ustalenia takiego systemu wynagrodzeń nie dotyczą prezesa i wiceprezesa NBP.

Izba miała też zastrzeżenia dotyczące procesu tworzenia przez bank rezerwy na ryzyko kursowe. Zdaniem NIK proces ten powinien być bardziej transparentny, a ryzyka, które bank bierze pod uwagę powinny być _ wymiarowane _, czyli oceniane w sposób mniej swobodny. NIK miała także uwagi do powołania fundacji NBP, wskazując, że w jej statucie znajdują się cele, które nie mają nic wspólnego z celami NBP.

Pod koniec marca wybuchł spór między ówczesnym zarządem NBP a Radą Polityki Pieniężnejwokół zmian, jakie rada wprowadziła do uchwały dotyczącej zasad tworzenia rezerwy kursowej NBP. Rada uważała, że nie jest to nowy sposób liczenia rezerwy, ale doprecyzowanie starej zasady; podobne stanowisko wyraził też resort finansów.

Zarząd NBP uznał wówczas, że uchwała RPP jest _ obciążona poważnymi wadami prawnymi _. Zdaniem zarządu banku zastosowanie uchwały mogłoby spowodować, iż w sprawozdaniu finansowym pojawiłaby się wyższa kwota wyniku finansowego. Tym samym większa kwota zostałaby przekazana do budżetu.

bDzqDNfx

Zarząd NBP wysłał projekt uchwały do konsultacji w Europejskim Banku Centralnym, który zwrócił uwagę m.in., że zgodnie z uchwałą RPP zasady, według których sporządzono sprawozdanie finansowe NBP za 2009 r., zostałyby zmienione z mocą wsteczną. Tym samym zmieniłaby się wysokość rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych.

bDzqDNfS
wiadomości
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)