Notowania

fts
10.01.2008 09:21

Fortis Bank Polska połączy się z Dominet Bankiem

Zgodnie z uzgodnieniami z nadzorem bankowym, do fuzji miało dojść do 2011 roku, ale przedstawiciele Fortis Banku sygnalizowali już, że proces ten może zacząć się wcześniej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Paweł Kula)

*Fortis Bank Polska podjął decyzję o połączeniu z przejętym w ub. roku Dominet Bankiem. Zgodnie z uzgodnieniami z nadzorem bankowym, do fuzji miało dojść do 2011 roku, ale przedstawiciele Fortis Banku sygnalizowali już, że proces ten może zacząć się wcześniej. *

"Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia Fortis Bank Polska S.A. z Dominet Bank S.A. i podpisaniu w dniu 9 stycznia br. Umowy o współpracy z Dominet Bank SA w celu dokonania połączenia Fortis Bank Polska SA z Dominet Bank SA" - podano.

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 7 marca ub.r. w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie przez Fortis S.A./NV z siedziba w Brukseli i Fortis N.V. z siedzibą w Utrechcie praw do wykonywania ponad 75 % głosów na WZA, władze grupy Fortis zobowiązały się do przeprowadzenia połączenia Dominet Banku z Fortis Bank Polska w okresie 4 lat.

"Przedmiotem Umowy o współpracy jest zobowiązanie stron do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prowadzących do połączenia Fortis Bank Polska S.A (Banku) oraz Dominet Banku S.A. w drodze przeniesienia całego majątku Dominet Banku SA (jako spółki przejmowanej) na Fortis Bank Polska SA (jako spółki przejmującej) w zamian za nowo wyemitowane akcje Banku, które zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom Dominet Banku" - podano.

Fortis Bank Polska prowadzi działalność przede wszystkim w dziedzinach bankowości detalicznej, obsługi średnich i dużych przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Bank posiada 45 placówek w największych miastach w Polsce i zatrudnia ok. 1700 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska S.A. jest belgijski Fortis Bank SA/NV, do którego należy 99,19% akcji.

Dominet Bank jest ogólnopolskim bankiem detalicznym, specjalizującym się w udzielaniu kredytów konsumenckich. Zajmuje silną pozycję w segmencie finansowania zakupu samochodów.

Zatrudnia ponad 1000 pracowników i dysponuje siecią liczącą 185 oddziały własne i placówki partnerskie działające na zasadzie franchisingu w całej Polsce. Dominet Bank ponadto współpracuje z ponad 2 tys. dealerami samochodowymi, w tym również z największą w Polsce siecią dealerów samochodów używanych Autotu.

Grupa Fortis zobowiązała się wcześniej do utrzymania akcji Fortis Bank Polska w obrocie giełdowym do 2017 roku oraz do zwiększenia płynności akcji banku notowanych na GPW w Warszawie do poziomu co najmniej 10-15% w ciągu najbliższych 2 lat.

Tagi: fts, fortis, dominet, połączenie, fuzja, giełda, wiadomości, gospodarka, banki, giełda na żywo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz