Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
KNF zaleca dwóm bankom poprawę wskaźników

KNF zaleca dwóm bankom poprawę wskaźników

Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF Fot. Krystian Dobuszynski/REPORTER
Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Getin Noble Bankowi i BGŻ BNP Paribas podniesienie wskaźników dotyczących wymogów kapitałowych. Sugeruje, żeby w obu przypadkach nie wypłacać dywidendy w tym roku.

W odniesieniu do banku należącego do Leszka Czarneckiego, Komisja wskazała, że utrzymywanie adekwatnego poziomu funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych winno być uwzględnione zarówno na poziomie jednostkowym [...], jak i z perspektywy całej grupy kapitałowej.

Dodatkowo KNF zaleciła bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego przez bank w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

W przypadku Getin Noble Banku minimalne współczynniki kapitałowe na koniec czerwca 2016 roku mają wynosić w ujęciu grupy: współczynnik kapitału podstawowego T1 - 11,76 proc.; łączny współczynnik kapitałowy TCR - 15,26 proc., a w ujęciu jednostkowym: współczynnik kapitału podstawowego T1 - 11,77 proc.. Łączny współczynnik kapitałowy TCR ma wynieść 15,28 proc.

Z kolei BGŻ BNP Paribas na dzień 31 grudnia 2015 roku spełniał wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Natomiast od 1 stycznia 2016 minimalne współczynniki kapitałowe banku uwzględniając dodatkowy wymóg kapitałowy oraz nowe wymogi nadzorcze z tytułu bufora zabezpieczającego powinny wynosić co najmniej: w ujęciu jednostkowym wskaźnik Tier 1 - 10,78 proc., a TCR - 13,96 proc. W ujęciu skonsolidowanym: Tier 1 - 10,79 proc. i TCR - 13,97proc.

W piśmie KNF bank otrzymał podobnie jak Getin Noble Bank zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego przez bank w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

"Biorąc pod uwagę powyższe zalecenia, zarząd oraz rada nadzorcza banku zaproponują aby zwyczajne walne zgromadzenie banku podjęło decyzję o przeznaczeniu całości zysku netto banku wypracowanego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku na zwiększenie funduszy własnych" - czytamy w komunikacie BGŻ BNP Paribas.

Według banku, działania zrealizowane w styczniu tego roku pozwalają na utrzymanie funduszy własnych na poziomie pozwalającym spełnić zalecane przez KNF na rok 2016 minimalne wymogi kapitałowe.

bgz, KNF, bnp, gnb, wymogi kapitałowe
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie