Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wyniki Pekao: Bank wyliczył ile straci na podatku bankowym

Wyniki Pekao: Bank wyliczył ile straci na podatku bankowym

Fot. Reporter

Każda jedna dziesiąta punktu procentowego planowanego podatku bankowego przekładałoby się na około 5 procent wyniku netto Banku Pekao. Jeśli podatek byłby w podawanej wcześniej wysokości, w tym roku bank straciłby już ponad 360 mln zł.

- Trudno przewidzieć, jaki będzie poziom podatku, który będzie wprowadzony. Mogę tylko powiedzieć, że stawka 10 punktów bazowych przełoży się na ok. 5 proc. naszego wyniku netto - powiedział prezes banku Luigi Lovaglio podczas konferencji prasowej.

- Dużo będzie zależeć od kwestii technicznych, choćby w oparciu, o które aktywa i na jaki dzień podatek będzie ustalony - dodał dyrektor departamentu relacji inwestorskich Dariusz Choryło.

Tworzące nowy rząd Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że będzie dążyć do tego, by od przyszłego roku funkcjonował już podatek bankowy w wysokości 0,39 proc. od aktywów, co miałoby dać około 5 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu. Według tego, co podał prezes Pekao kosztowałoby to bank prawie 20 proc. zysków.

Bank Pekao odnotował 610,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale (wobec 704,37 mln zł zysku rok wcześniej), a od stycznia do września było to już 1 854,1 mln zł (w porównaniu z 2 023,7 mln zł zysku rok wcześniej). Jeśli wziąć pod uwagę podane przez Lovaglio informacje, w tym roku bank straciłby na podatku już 362 mln zł..

Od początku roku akcje Pekao spadły o 15 proc., co odzwierciedla prognozowany koszt podatku.
Notowania Banku Pekao od początku roku

 

Sprzedaż kredytów mocno w górę

- Bank Pekao chce utrzymać wysoką dynamikę wolumenu kredytów, na poziomie wzrostu większego niż cały sektor bankowy w Polsce - poinformował prezes Luigi Lovaglio. - Zwiększenie liczby klientów i wolumenu kredytów jest podstawowe dla przyszłości banku, musimy utrzymać tę dynamikę. Staramy się rosnąć szybciej niż system. To oczywiście, musi być czasami przeprowadzane rezygnując z marży, w przypadku klientów, których uznamy za strategicznych. Chodzi o depozyty detalu w szczególności - dodał.

Wolumen kredytów wzrósł w trzecim kwartale do 129,54 mld zł, czyli o 11,4 proc. rok do roku i o 1,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wolumen depozytów wzrósł w tym czasie do 132,23 mld zł czyli o 6,3 proc. rok do roku i o 2,3 proc. kwartał do kwartału.

Bank Pekao udzielił w pierwszych 9 miesiącach tego roku nowych kredytów detalicznych na kwotę ponad 10 mld zł.

W samym trzecim kwartale wartość udzielonych złotowych kredytów hipotecznych wyniosła ponad 1,8 mld zł i była o 17 proc. wyższa w skali roku. Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych wyniosła około 1,7 mld zł i była wyższa o 28 proc. rok do roku.

Kredyty klientów detalicznych na koniec września wyniosły 52,43 mld zł i były wyższe o 9,9 proc. niż na koniec września 2014 r. Kredyty korporacyjne na koniec września 2015 r. wyniosły 77,11 mld zł i były wyższe o 12,4 proc. w skali roku.

"Dzięki efektywnej działalności komercyjnej grupy w okresie ostatnich dwunastu miesięcy odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych, zarówno w obszarze kredytów dla klientów detalicznych (wzrost o 9,9 proc. rok do roku) jak również w obszarze finansowania działalności klientów korporacyjnych (wzrost o 12,4 proc. rok do roku). Wzrost akcji kredytowej był w znacznym stopniu sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytowe rosnące o 11,6 proc. rok do roku w obszarze depozytów detalicznych i 2,2 proc. rok do roku w obszarze zobowiązań wobec klientów korporacyjnych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wartość depozytów zwiększyła się o 6,3 proc. rok do roku do 132,2 mld zł.

Depozyty detaliczne, strukturyzowane certyfikaty depozytowe oraz pozostałe na koniec września 2015 r. wyniosły 60,64 mld zł i były wyższe o 11,6 proc. w porównaniu z końcem września 2014 r. Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back, certyfikatami depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego, odsetkami oraz pozostałymi, na koniec września br. wyniosły 71,59 mld zł i były wyższe o 2,2 proc. r/r.

Mocną strukturę płynnościową grupy kapitałowej Banku Pekao odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 93,5 proc. na koniec września 2015 r. Pozwala to, w powiązaniu z mocną strukturą kapitałową, na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy.

 

Spada marża odsetkowa i prowizje po cięciu opłat interchange

Marża odsetkowa grupy Banku Pekao spadła do 2,8 proc. na koniec trzeciego kwartału wobec 3,2 proc. rok wcześniej. Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte za trzy kwartały wyniosły 5 290,8 mln zł i były niższe o 4,0 proc. w skali roku.

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem wyniósł 3,16 mld zł i był niższy o 8,7 proc. rok do roku ze względu na negatywny wpływ spadku stóp procentowych w tym w szczególności obniżenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek. Ten negatywny wpływ został częściowo skompensowany dzięki wyższym wolumenom.

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 1,50 mld zł i był niższy o 2,8 proc. rok do roku głównie ze względu na negatywny wpływ redukcji stawek interchange.

Koszty z działalności operacyjnej były w trzech kwartałach niższe o 2,2 proc. w skali roku, jeśli wyłączyć opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych i wyniosły 2,42 mld zł. Przy uwzględnieniu tych opłat, koszty wzrosły o 1,7 proc. do 2,63 mld zł, bo BFG podwyższył stawki w 2015 r., co kosztowało Pekao dodatkowo 100 mln zł.


Poprawa jakości portfela kredytowego

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw wyniósł 397,2 mln zł i był niższy o 6,4 proc. niż w trzech kwartałach 2014 r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec września 2015 r. wyniosła 6,3 proc. i była lepsza o 0,6 pkt proc. w porównaniu z końcem września 2014 r.

Wskaźnik koszty do dochodów zwiększył się do 45,8 proc. na koniec września w porównaniu z 44,9 proc. rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao po trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 1 854 mln zł (spadek o 8,4 proc. rok do roku), co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu na kapitale ROE 10,4 proc., przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7 proc..

Zarząd banku uważa, że trend w wynikach jest na tyle pozytywny, że pozwoli zrównać wyniki 2015 r. z rezultatem roku poprzedniego.

- Jesteśmy na dobrej drodze ku osiągnięciu w tym roku wyniku netto bliskiego wynikowi z zeszłego roku roku i ograniczeniu różnicy do wartości jednocyfrowej - powiedział prezes Lovaglio.

 

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

bankowość, bank pekao, peo, podatek bankowy pis
ISB
Czytaj także
Polecane galerie
Kalicko
89.74.53.* 2015-11-12 11:15
Strasznie przejmuję się tym, że bank mniej zarobi, co nazywa stratą. Jestem za tym, by każdy obywatel dorzucił się na ratowanie polskich banków. :-)
pawel117
87.207.207.* 2015-11-12 10:14
a ile stracili ludzie przez bankową lichwę ???
kzeen
89.229.116.* 2015-11-12 10:10
To jest błąd logiczny. Nie - ile straci bank , ale - o ile będzie miał mniejszy zysk. To jest zasadnicza różnica. będzie miał mniejszy zysk no i co z tego. Czy to jakaś wielka krzywda? Nie! Po prostu zarobi mniej. I nic poza tym. Ktoś celowo wprowadza w błąd opinię publiczną takim sformułowaniem. Jeszcze raz ,, nie strata a mniejszy zysk''. I to wszystko.
Zobacz więcej komentarzy (237)