Notowania

bankowość
10.11.2015 13:41

Wyniki Pekao: Bank wyliczył ile straci na podatku bankowym

Jeśli podatek byłby w podawanej wcześniej wysokości, w tym roku Bank Pekao straciłby już ponad 360 mln zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter)

Każda jedna dziesiąta punktu procentowego planowanego podatku bankowego przekładałoby się na około 5 procent wyniku netto Banku Pekao. Jeśli podatek byłby w podawanej wcześniej wysokości, w tym roku bank straciłby już ponad 360 mln zł.

- Trudno przewidzieć, jaki będzie poziom podatku, który będzie wprowadzony. Mogę tylko powiedzieć, że stawka 10 punktów bazowych przełoży się na ok. 5 proc. naszego wyniku netto - powiedział prezes banku Luigi Lovaglio podczas konferencji prasowej.

- Dużo będzie zależeć od kwestii technicznych, choćby w oparciu, o które aktywa i na jaki dzień podatek będzie ustalony - dodał dyrektor departamentu relacji inwestorskich Dariusz Choryło.

Tworzące nowy rząd Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że będzie dążyć do tego, by od przyszłego roku funkcjonował już podatek bankowy w wysokości 0,39 proc. od aktywów, co miałoby dać około 5 mld zł dodatkowych wpływów do budżetu. Według tego, co podał prezes Pekao kosztowałoby to bank prawie 20 proc. zysków.

Bank Pekao odnotował 610,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale (wobec 704,37 mln zł zysku rok wcześniej), a od stycznia do września było to już 1 854,1 mln zł (w porównaniu z 2 023,7 mln zł zysku rok wcześniej). Jeśli wziąć pod uwagę podane przez Lovaglio informacje, w tym roku bank straciłby na podatku już 362 mln zł..

Od początku roku akcje Pekao spadły o 15 proc., co odzwierciedla prognozowany koszt podatku.

Notowania Banku Pekao od początku roku

Sprzedaż kredytów mocno w górę

- Bank Pekao chce utrzymać wysoką dynamikę wolumenu kredytów, na poziomie wzrostu większego niż cały sektor bankowy w Polsce - poinformował prezes Luigi Lovaglio. - Zwiększenie liczby klientów i wolumenu kredytów jest podstawowe dla przyszłości banku, musimy utrzymać tę dynamikę. Staramy się rosnąć szybciej niż system. To oczywiście, musi być czasami przeprowadzane rezygnując z marży, w przypadku klientów, których uznamy za strategicznych. Chodzi o depozyty detalu w szczególności - dodał.

Wolumen kredytów wzrósł w trzecim kwartale do 129,54 mld zł, czyli o 11,4 proc. rok do roku i o 1,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wolumen depozytów wzrósł w tym czasie do 132,23 mld zł czyli o 6,3 proc. rok do roku i o 2,3 proc. kwartał do kwartału.

Bank Pekao udzielił w pierwszych 9 miesiącach tego roku nowych kredytów detalicznych na kwotę ponad 10 mld zł.

W samym trzecim kwartale wartość udzielonych złotowych kredytów hipotecznych wyniosła ponad 1,8 mld zł i była o 17 proc. wyższa w skali roku. Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych wyniosła około 1,7 mld zł i była wyższa o 28 proc. rok do roku.

Kredyty klientów detalicznych na koniec września wyniosły 52,43 mld zł i były wyższe o 9,9 proc. niż na koniec września 2014 r. Kredyty korporacyjne na koniec września 2015 r. wyniosły 77,11 mld zł i były wyższe o 12,4 proc. w skali roku.

"Dzięki efektywnej działalności komercyjnej grupy w okresie ostatnich dwunastu miesięcy odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych, zarówno w obszarze kredytów dla klientów detalicznych (wzrost o 9,9 proc. rok do roku) jak również w obszarze finansowania działalności klientów korporacyjnych (wzrost o 12,4 proc. rok do roku). Wzrost akcji kredytowej był w znacznym stopniu sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytowe rosnące o 11,6 proc. rok do roku w obszarze depozytów detalicznych i 2,2 proc. rok do roku w obszarze zobowiązań wobec klientów korporacyjnych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wartość depozytów zwiększyła się o 6,3 proc. rok do roku do 132,2 mld zł.

Depozyty detaliczne, strukturyzowane certyfikaty depozytowe oraz pozostałe na koniec września 2015 r. wyniosły 60,64 mld zł i były wyższe o 11,6 proc. w porównaniu z końcem września 2014 r. Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back, certyfikatami depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego, odsetkami oraz pozostałymi, na koniec września br. wyniosły 71,59 mld zł i były wyższe o 2,2 proc. r/r.

Mocną strukturę płynnościową grupy kapitałowej Banku Pekao odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 93,5 proc. na koniec września 2015 r. Pozwala to, w powiązaniu z mocną strukturą kapitałową, na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy.

Spada marża odsetkowa i prowizje po cięciu opłat interchange

Marża odsetkowa grupy Banku Pekao spadła do 2,8 proc. na koniec trzeciego kwartału wobec 3,2 proc. rok wcześniej. Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte za trzy kwartały wyniosły 5 290,8 mln zł i były niższe o 4,0 proc. w skali roku.

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem wyniósł 3,16 mld zł i był niższy o 8,7 proc. rok do roku ze względu na negatywny wpływ spadku stóp procentowych w tym w szczególności obniżenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek. Ten negatywny wpływ został częściowo skompensowany dzięki wyższym wolumenom.

Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 1,50 mld zł i był niższy o 2,8 proc. rok do roku głównie ze względu na negatywny wpływ redukcji stawek interchange.

Koszty z działalności operacyjnej były w trzech kwartałach niższe o 2,2 proc. w skali roku, jeśli wyłączyć opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych i wyniosły 2,42 mld zł. Przy uwzględnieniu tych opłat, koszty wzrosły o 1,7 proc. do 2,63 mld zł, bo BFG podwyższył stawki w 2015 r., co kosztowało Pekao dodatkowo 100 mln zł.

Poprawa jakości portfela kredytowego

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw wyniósł 397,2 mln zł i był niższy o 6,4 proc. niż w trzech kwartałach 2014 r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec września 2015 r. wyniosła 6,3 proc. i była lepsza o 0,6 pkt proc. w porównaniu z końcem września 2014 r.

Wskaźnik koszty do dochodów zwiększył się do 45,8 proc. na koniec września w porównaniu z 44,9 proc. rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao po trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 1 854 mln zł (spadek o 8,4 proc. rok do roku), co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu na kapitale ROE 10,4 proc., przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7 proc..

Zarząd banku uważa, że trend w wynikach jest na tyle pozytywny, że pozwoli zrównać wyniki 2015 r. z rezultatem roku poprzedniego.

- Jesteśmy na dobrej drodze ku osiągnięciu w tym roku wyniku netto bliskiego wynikowi z zeszłego roku roku i ograniczeniu różnicy do wartości jednocyfrowej - powiedział prezes Lovaglio.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

Tagi: bankowość, peo, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo, banki
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz