Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
gospodarka
15.11.2016 11:46

Zgoda KNF na przejęcie SKOK Profit przez bank

Podziel się
Dodaj komentarz
(Wojciech Strozyk/REPORTER)

- Komisja Nadzoru Finansowego podjęła we wtorek decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Profit" w Rybniku (SKOK Profit) przez Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach - poinformowała KNF w komunikacie.

"Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK Profit. Według stanu na dzień 30 września 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 733 członków SKOK Profit wynosiły 2,64 mln złotych" - informuje KNF.

Komisja przypomina, że z dniem 14 września 2016 r., "z uwagi na wykazany niedobór aktywów Kasy na pokrycie jej zobowiązań", KNF ustanowiła w SKOK Profit zarządcę komisarycznego.

"Z przekazanych przez zarządcę komisarycznego danych sprawozdawczych sporządzonych według stanu na dzień 30 września 2016 r. wynika, że SKOK Profit wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości minus 90,6 tys. złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie minus 3,17 proc., co oznacza niewypłacalność. Suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła minus 144 tys. złotych" - głosi komunikat KNF.

Komisja przypomina, że Kasa Krajowa "pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. poinformowała o odmowie udzielenia pomocy stabilizacyjnej umożliwiającej osiągnięcie SKOK Profit wyrażonego procentowo stosunku funduszy własnych do wartości aktywów powyżej poziomu wymaganego przepisami prawa, tj. 1 proc.". W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Profit.

Ponadto, w dniu 4 października 2016 r. KNF stwierdziła, że nie było żadnej innej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "wyrażającej zgodę lub posiadającej zdolność do przejęcia SKOK Profit w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie".

Jednocześnie, jak przypomina KNF, wszczęto postępowanie mające na celu zbadanie możliwości przejęcia SKOK Profit przez bank. Banki miały czas na zgłaszanie się do 18 października - zgłosił się Śląski Bank Spółdzielczy "Silesia" w Katowicach.

"Sytuacja Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach pozwala na przejęcie SKOK Profit w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK Profit wynosi 0,46 proc. wartości aktywów Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach. Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach spełnia też kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK - tj. zarówno formalne, jak i uzupełniające, co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym" - informuje KNF.

Proces przejęcia ma przebiegać przy wsparciu finansowym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Z dniem 16 listopada 2016 r. - informuje KNF - zarząd majątkiem SKOK Profit obejmuje zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego "Silesia" w Katowicach, a z dniem 30 listopada 2016 r. SKOK Profit zostanie przejęta przez ten bank.

Dotąd w 19 kasach KNF wprowadziła zarząd komisaryczny. W sześciu kasach zarząd taki wciąż działa, w siedmiu kasach ogłoszono upadłość, a pięć (bez SKOK Profit) zostało przejętych przez banki.

Pod koniec czerwca funkcjonowało 29 "małych" kas, o aktywach poniżej 100 mln zł, 11 kas o aktywach 100-500 mln zł i trzy kasy o aktywach przewyższających 500 mln zł, dysponujące jednak ponad 70-proc. aktywów systemu.

Według niedawnego raportu Komisji Nadzoru Finansowego na koniec czerwca 2016 r. sytuacja sektora SKOK była nadal trudna. Fundusze własne kas na ten moment wynosiły 429,2 mln zł i w stosunku do końca 2015 r. ich wartość obniżyła się o 94,8 mln zł, a 33 kasy, włącznie z Kasą Krajową, były objęte postępowaniami naprawczymi.

Tagi: gospodarka, banki, kredyty, pap, knf, skok, wiadomości, najważniejsze
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
15-11-2016

A few daysPisowskie interesy mafijne się sypią? Nareszcie...

15-11-2016

wacekBło PC, był Telegraf i Art-B, a teraz kwacza mafia ma następną dojną krowę - SKOKi

15-11-2016

MarekTak się teraz zastanawiam ... KTO BĘDĄCY W PEŁNI WŁADZ UMYSŁOWYCH TRZYMA JESZCZE PIENIĄDZE W SKOKACH ? . Po tylu ich wpadkach konta mają tam już chyba … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (11)