Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
renta rodzinna
07.05.2007 10:09

Renta rodzinna za wakacje

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, renta rodzinna przysługuje do ukończenia tego roku studiów. Czy uczeń, który kończy naukę w czerwcu, otrzyma rentę również przez wakacje?

Podziel się
Dodaj komentarz

Renta rodzinna wypłacana jest uprawnionym dzieciom do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku - nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat życia, pod warunkiem nauki w szkole, oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia albo w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 lat.

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, renta rodzinna przysługuje do ukończenia tego roku studiów.

Renta rodzinna jest przyznawana i wypłacana na okres roku szkolnego, łącznie z okresem wakacji, a więc uczniom szkoły ponadpodstawowej na okres do końca sierpnia danego roku.
Jeżeli w sierpniu lub we wrześniu zostanie przedłożony wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej, wraz z zaświadczeniem szkolnym o kontynuowaniu nauki, renta wypłacana jest bez przerwy.

Zasada ta ma także zastosowanie do dzieci kończących szkołę. Tak więc do końca sierpnia wypłacana jest renta rodzinna dzieciom kończącym szkołę ponadpodstawową.

Po podjęciu nauki w szkole wyższej osoby uprawnione zgłaszają się z wnioskiem o dalszą wypłatę renty rodzinnej, wraz z zaświadczeniem uczelni o podjęciu nauki, na ogół w październiku albo nawet w późniejszych miesiącach, bowiem, jak uzasadniają, uczelnia nie wydaje zaświadczeń przed spełnieniem określonych warunków, np. przed dokonaniem opłaty za studia.

Zatem jeżeli uczeń zgłosi się w październiku - otrzymuje rentę od października, a jeżeli w listopadzie - otrzymuje rentę od listopada. Traci prawo do renty za wrzesień lub za wrzesień i dalsze miesiące.

Postępowanie takie jest zgodne z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, w myśl którego, w razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.

Aby ustrzec się utraty renty, wniosek o dalszą wypłatę należy zgłosić najpóźniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wypłacona ostatnio renta, a więc w opisanym przypadku we wrześniu, przedkładając, wobec braku zaświadczenia uczelni, własne oświadczenie stwierdzające, że nauka będzie kontynuowana.

Należy podkreślić, że przyznanie prawa do renty po raz pierwszy następuje od daty spełnienia wszystkich wymaganych warunków, jednak również nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku, z jednym wyjątkiem dotyczącym renty rodzinnej.
W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci.
Zgłoszenie wniosku o rentę rodzinną np. w październiku po osobie, która zmarła w maju, spowoduje przyznanie renty rodzinnej od 1 października.

W razie zatem zbyt długiego oczekiwania na zaświadczenia pracodawców, uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość lub na zaświadczenie szkolne, wniosek należy zgłosić bez tych dokumentów, a następnie uzupełnić brakującymi dokumentami w terminie wyznaczonym przez organ rentowy.

Tagi: renta rodzinna, emerytury, wiadomości, porady
Źródło:
ZUS
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz