Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Dotacja na spłatę części kredytu na nowe technologie

0
Podziel się:

Premia technologiczna może sięgnąć nawet 4 mln złotych.

Dotacja na spłatę części kredytu na nowe technologie
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Częściowa spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez przedsiębiorców na wdrożenie innowacyjnych technologii w firmie może zostać częściowo sfinansowana z Funduszu Kredytu Technologicznego.

Fundusze unijne, z których przedsiębiorcy mogą korzystać w latach 2007 – 2013, w wielu przypadkach nierozerwalnie łączą się z koniecznością pozyskania kapitału ze źródła zewnętrznego na sfinansowanie inwestycji, które w późniejszym okresie są refundowane.

Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, oprócz najbardziej popularnych działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, mają możliwość skorzystania ze wsparcia z alternatywnych metod pozyskania dofinansowania ze środków pomocowych.

Jednym z takich mechanizmów jest Premia Technologiczna wypłacana w ramach Kredytu Technologicznego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Kredyt Technologiczny – jest wspieranie inwestycji dotyczących wdrażania nowych technologii. W rozumieniu przepisów, inwestycja technologiczna realizowana przez przedsiębiorcę, musi polegać na rozpoczęciu wytwarzania nowego lub znacząco ulepszonego towaru, procesu lub usługi na bazie nowej technologii, która zostanie zakupiona i wdrożona za pieniądze pozyskane z kredytu technologicznego.

Możliwym jest również wdrożenie własnej, nowej, technologii jako alternatywa do jej zakupu od zewnętrznego dostawcy.

Instytucją odpowiedzialną za dystrybucję środków w ramach Funduszu Kredytu Technologicznego jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który za pośrednictwem czternastu banków współpracujących planuje w roku 2010 rozdzielić pomiędzy przedsiębiorców ponad 240 milionów złotych.

Pula przeznaczona na ten okres prawdopodobnie jeszcze długo nie ulegnie wyczerpaniu, ze względu na zainteresowanie przedsiębiorców na poziomie znacznie niższym niż to, jakim cieszą się konkursy na projekty inwestycyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Na co może liczyć wnioskodawca?

Przede wszystkim na premię technologiczną wypłacaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to częściowa spłata kredytu realizowana na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z projektu, która zawierana jest z Beneficjentem. Warunkiem skorzystania z premii technologicznej jest osiąganie przez przedsiębiorcę przychodów netto z tytułu sprzedaży towarów i usług, będących wynikiem inwestycji technologicznej, na którą kredyt inwestycyjny (technologiczny) został udzielony przez jeden z banków współpracujących.

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach dotyczących wysokości udzielonej premii technologicznej – nie można ona przekroczyć wartości 4 milionów złotych, a jej intensywność (czyli procentowy udział w kosztach kwalifikowanych) wynika z limitów pomocy publicznej. Wkład własny, który musi zostać zagwarantowany przez przedsiębiorcę musi stanowić minimum 25% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Kredyt technologiczny może zostać przeznaczony na zakup, najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych oraz gruntów i nieruchomości, instalację i uruchomienie maszyn i urządzeń, zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych. Wydatki, aby można było je objąć premią technologiczną, muszą być poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej.

Każdy przedsiębiorca, który będzie się starać o uzyskanie premii technologicznej, zobligowany będzie do dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających iż technologia, która będzie przedmiotem projektu jest nowa oraz opisu usług i produktów, które będą wynikiem inwestycji technologicznej.

Do sporządzenia takich opinii, na wniosek przedsiębiorcy, uprawnione są jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenia naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim.

Procedura ubiegania się o przyznanie premii technologicznej jest mniej skomplikowana, niż procedury pozyskania i rozliczenia dotacji w ramach innych działań dla przedsiębiorców. Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego składa się do banku współpracującego z BGK w ramach Funduszu Kredytu Technologicznego.

W tym samym banku, po otrzymaniu promesy lub zawarciu wstępnej umowy na udzielenie kredytu technologicznego, przedsiębiorca składa wniosek do BGK o przyznanie premii technologicznej. Umowa o jej przyznanie jest podpisywana po przekazaniu do BGK podpisanej umowy kredytowej z bankiem współpracującym.

Autor pracuje jako menedżer Działu Funduszy Unijnych Blue Tax Group S.A.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)