Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak skorzystać z dotacji na pozyskanie inwestora?

0
Podziel się:

Wsparcie można otrzymać między innymi na usługi doradcze, przygotowanie biznesplanów, analizy finansowe, audyty i wycenę spółek.

Jak skorzystać z dotacji na pozyskanie inwestora?
(Shironosov/Dreamstime)

Aby skorzystać z dotacji unijnej na pozyskanie zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym, nie trzeba być spółką akcyjną notowaną na giełdzie papierów wartościowych, a nawet spółką akcyjną.

O dofinansowanie do 50 proc. kosztów całego procesu pozyskania inwestora zewnętrznego mogą starać się również spółki akcyjne, które nie są i nie planują debiutu na giełdzie, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 udziela wsparcia finansowego małym i średnim oraz mikro przedsiębiorcom w ramach Działania 3.3. _ Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP _ Poddziałanie 3.3.2 _ Wsparcie dla MSP _. * *

Celem poddziałania 3.3.2 jest wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP w przygotowaniu ich do pozyskania zewnętrznego finansowania przez refundację kosztów usług doradczych dotyczących przygotowania dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/69/t40261.jpg ) ] (http://manager.money.pl/news/artykul/masz;ekologiczna;firme;walcz;o;pieniadze,171,0,743595.html) Masz ekologiczną firmę? Walcz o pieniądze
Unijną dotację można pozyskać na proces przygotowania dokumentacji, analiz i usług doradztwa niezbędnych spółce akcyjnej lub spółce z o.o. do przeprowadzenia debiutu giełdowego. Również proces przygotowania dodatkowej emisji akcji spółki już notowanej na giełdzie papierów wartościowych, a także na proces pozyskania inwestora zewnętrznego w spółce z o.o., gdzie część jej udziałów przejmie zewnętrzny inwestor może być dotowany.

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Dotację mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy poniosą wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem biznesplanów, analiz finansowych i ekonomicznych, wycen spółek, usług prawnych, audytów, prospektów emisyjnych i badań przedinwestycyjnych. Należy zaznaczyć, że koszty stanowiące element stałej bądź okresowej działalności przedsiębiorcy lub związane z jego bieżącą działalnością operacyjną takie jak np. doradztwo podatkowe, prawne, prowadzenie księgowości, czy koszty kampanii reklamowych, nie zostaną uznane jako kwalifikujące się do refundacji.

Co bardzo istotne, wszystkie umowy dotyczące usług doradczych, przygotowania analiz i innej dokumentacji muszą być zawarte dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Podpisanie umów przed złożeniem wniosku konkursowego o dotację z poddziałania 3.3.2 skutkuje wyeliminowaniem kosztów związanych z usługami, które mogły by być objęte 50-procentowym dofinansowaniem wydatków kwalifikowanych faktycznie poniesionych na ten cel.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/21/t30741.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/co;daje;wiecej;punktow;w;konkursie;na;unijna;dotacje,39,0,710695.html) Co daje więcej punktów w konkursie na unijną dotację
Spółki chcące skorzystać w najbliższym czasie z 50-procentowego dofinansowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na pozyskanie zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym powinny wstrzymać się z zawieraniem wszelkiego rodzaju umów na usługi doradcze, wykonanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia całego procesu do 8 lutego 2011 roku. Wówczas rozpocznie się nowy nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z pozyskaniem inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym.

Do tej pory z Poddziałania 3.3.2 korzystały tylko niektóre spółki akcyjne starające się o dofinansowanie działań związanych z debiutem giełdowym. Samo poddziałanie 3.3.2., z którego spółki mogły skorzystać już w 2008 roku nie cieszyło się zbyt dużą popularnością, o czym świadczy małe wykorzystanie funduszy przeznaczonych w poszczególnych latach na dofinansowanie projektów. W 2008 roku w ramach poddziałania 3.3.2. PARP podpisał zaledwie 14 umów na dofinansowanie na kwotę przekraczającą nieco 2 mln złotych, podczas gdy pula środków do wykorzystania wynosiła 15 mln euro, czyli ponad 60 mln zł. Rok później PARP podpisał 42 umowy na łączną kwotę 6,5 mln zł, a łączna kwota przeznaczona do rozdysponowania między uczestniczące w konkursie spółki wynosiła ponad 62 mln złotych.

W porównaniu do lat ubiegłych kwota środków przeznaczonych na wsparcie projektów z Działania 3.3.2 w 2010 roku jest znacznie niższa, bo wynosi 20,6 mln zł, jednak do tej pory podpisano tylko 14 umów na dofinansowanie na łączną kwotę 1,2 mln zł.

Dane te wyraźnie wskazują, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie są wystarczająco poinformowane o możliwościach dotacji, które mogą otrzymać ze środków unijnych.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/99/t115555.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/pozyskiwanie_kapitalu/artykul/dotacje;2011;jak;ubiegac;sie;o;wsparcie;krajowe,172,0,745388.html) Dotacje 2011: Jak ubiegać się o wsparcie krajowe Poza finansowaniem z programów unijnych na firmy czekają też pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/jaka;metoda;przeprowadzic;amortyzacje,72,0,735048.html) Jaką metodą przeprowadzić amortyzację Zgodnie przepisami odpisy amortyzacyjne środków trwałych można robić w równych ratach co miesiąc lub co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/219/t85979.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/czy;mozna;zmienic;biznesplan;po;otrzymaniu;dotacji,91,0,712283.html) Czy można zmienić biznesplan po otrzymaniu dotacji? Niezrealizowanie biznesplanu może spowodować utratę unijnych pieniędzy. Co powinien zrobić przedsiębiorca, by tego uniknąć?

Autorka pracuje w Blue Tax Group S.A.

firma
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)