Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania?

0
Podziel się:

Żeby wybrać najlepszy sposób rozliczania z fiskusem, przedsiębiorca powinien oszacować przychody i koszty, jakie ponosić będzie firma.

Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania?
(Prebranac/Dreamstime.com)

Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem swojej działalności, jak również w jej trakcie zastanawia się, która forma opodatkowania będzie dla niego najkorzystniejsza. Dzisiaj ma do wyboru 4 podstawowe formy opodatkowania:


  • 1. Zasady ogólne – czyli opodatkowanie według skali podatkowej z dwiema stawkami podatkowymi 18 procent i 32 procent
    • 2. Podatek liniowy – z jednolitą stawką podatkową w wysokości 19 procent
    • 3. Ryczałt ewidencjonowany
    • 4. Karta podatkowa

W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej zgłoszenie wyboru firmy opodatkowania powinno nastąpić przed jej rozpoczęciem – dotyczy to podatku liniowego, ryczałtu lub karty podatkowej. Jeżeli podatnik zdecyduje się na zasady ogólne – to w zasadzie nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia, gdyż zasady te obowiązują niejako z automatu i nie trzeba w tym wypadku żadnych dodatkowych oświadczeń.

Należy także podkreślić, że w przypadku spóźnienia się z terminowym zgłoszeniem podatku liniowego, ryczałtu lub karty podatkowej, dochody podatnika będą podlegały opodatkowaniu według zasad ogólnych.

Kiedy możemy zmienić formę opodatkowania.

Formę opodatkowania możemy zmieniać każdorazowo do 20 stycznia każdego nowego roku podatkowego. Zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania powinno być złożone we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym. Jeżeli podatnik wcześniej opodatkowywał swoje dochody w formie ryczałtu lub karty podatkowej – to do 20 stycznia powinien dodatkowo poinformować urząd skarbowy o założeniu (począwszy od dnia 1 stycznia) podatkowej książki przychodów i rozchodów.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/78/t89422.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/polskie;firmy;uciekaja;do;anglii;przed;wysokimi;podatkami,29,0,675101.html) Polskie firmy uciekają do Anglii przed wysokimi podatkami
Jeżeli nie chcemy w nowym roku zmieniać już raz wybranych zasad opodatkowania – nie musimy składać żadnych dodatkowych oświadczeń. Nie jest możliwe co do zasady dokonanie zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego.

Prawo do wyboru formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego przewidziane jest jedynie dla nowo powstałych przedsiębiorców. Powstaje jednocześnie pytanie, co się dzieje w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokona zamknięcia działalności w trakcie roku podatkowego i rozpocznie prowadzenie nowej działalności w trakcie samego roku podatkowego. Czy dochody osiągane z tej ostatniej działalności powinny być opodatkowane według zasad przypisanych do _ starej _ działalności, czy przedsiębiorca może wybrać nowe zasady.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej interpretacji indywidualnej (PB1/415-584/08/MW) dopuścił możliwość wyboru innej formy opodatkowania dla _ nowej _ działalności. Podobne zdanie wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB1/415-183/08/MM), gdzie stwierdził, że _ skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw, aby odmówić statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. _

Należy pamiętać w tym wypadku o prawidłowym zamknięciu i wyrejestrowaniu dotychczasowej działalności, gdyż niedopełnienie tych obowiązków może być przesłanką do uznania, iż faktycznie nie było przerwy w jej prowadzeniu. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji (ITPB1/415-811/08/MM) z dnia 11.03.2009 roku zwrócił uwagę, że wybór przez podatnika sposobu opłacania zaliczek podatkowych w formie uproszczonej (zmiany tej formy opłacania zaliczek można dokonać do dnia 20 lutego roku podatkowego) skutkuje, iż pomimo przerwy między zamknięciem jednej działalności działalności a otwarciem drugiej w trakcie tego samego roku podatkowego powoduje, że zaliczki na podatek przez cały rok podatkowy należy wpłacać w tej samej uproszczonej formie.

W związku z tym nie ma w tym wypadku możliwości zastosowania dla nowej działalności opodatkowania w formie np. karty podatkowej, jeżeli poprzednia była opodatkowana na zasadach ogólnych. Należy pamiętać, że zamknięcie jednej działalności i założenie nowej tylko i wyłącznie dla wyboru korzystniejszej formy opodatkowania może nie uzyskać akceptacji władz skarbowych (interpretacja indywidualna: sygn. DF/415-321/05/FD).

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze lub zmianie formy opodatkowania.

Jednymi z pierwszych kryteriów, które powinniśmy wziąć pod uwagę, są zakres działalności oraz wysokość osiągniętych przychodów. Kryteria te dadzą nam w pierwszej kolejności odpowiedź, czy będziemy mogli nasze przychody opodatkować w formie uproszczonej (ryczałt, karta). Zasady opodatkowania dochodów w tzw. formach uproszczonych określa Ustawa z 20.11.1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa zawiera rodzaje działalności, które mogą być opodatkowane na zasadach ryczałtu lub karty, oraz działalności, które niezależnie od osiąganych przychodów są wyłączone z możliwości opodatkowania w tej formie (np. usługi księgowe). Jeżeli nasz zakres działalności daje nam możliwość opodatkowania w tej formie, to dla możliwości zmiany formy opodatkowania kluczowy będzie przychód osiągnięty w poprzednim roku podatkowym.

Podatnicy do 20.01.2010 roku mogli wybrać tą formę opodatkowania swoich przychodów w bieżącym roku, jeżeli w 2009 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 633.420 zł (tj. kwotę stanowiącą równowartość 150.000 Euro przeliczoną po kursie z dnia 1.10.2009 roku). Odmiennie może być określany podatek dochodowy z tytułu najmu lokali – od 1.01.2010 roku wynosi on 8,5 procent niezależnie od osiąganych przychodów z tego tytułu.

Warto pamiętać, że przy wyborze formy opodatkowania należy brać pod uwagę wszystkie źródła przychodu. Przykładowo: podatnik osiąga dochód z umowy o pracę na poziomie 80.000 zł, dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą i osiąga z niej przychód na poziomie 60.000 zł (koszty uzyskania przychodu dla tej działalności wynoszą 35.000 zł). Podatnik posiada także nieruchomość, z której osiąga przychód roczny w wysokości 12.000 zł i dla tej działalności brak kosztów uzyskania przychodu.

Jeżeli dla wszystkich osiąganych przychodów wybierzemy formę opodatkowania według zasad ogólnych, to wysokość zapłaconego podatku wyniesie 24.910 zł

Rodzaj działalności Forma opodatkowania Dochód (podstawa opodatkowania) Łączna wysokość podatku
Umowa o pracę Zasady ogólne 80.000 zł 24.910 zł
Działalność gospodarcza Zasady ogólne 25.000 zł
Najem Zasady ogólne 12.000 zł
Razem 117.000

Jeżeli jednak dla dochodów z działalności gospodarczej wybierzemy opodatkowanie podatkiem liniowym, natomiast dla dochodów z najmu wybierzemy opodatkowanie na zasadach ryczałtu, to łączna wysokość zapłaconego podatku wyniesie 19.614 zł (dochody z umowy o pracę opodatkowane są zawsze na zasadach ogólnych)

Rodzaj działalności Forma opodatkowania Dochód (podstawa opodatkowania) Wysokość podatku
Umowa o pracę Zasady ogólne 80.000 zł 13.844 zł
Działalność gospodarcza Podatek liniowy 25.000 zł 4.750 zł
Najem Ryczałt ewidencjonowany 12.000 zł 1.020 zł
Razem dochody / podatek 117.000 zł 19.614 zł

Można zatem powiedzieć, że prawidłowe zaplanowanie naszych rocznych przychodów i kosztów pozwoli nam zoptymalizować nasze obciążania podatkowe.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/105/t21353.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/managerowie;zaplaca;wyzszy;podatek,143,0,617359.html) Managerowie zapłacą wyższy podatek Pracujący na kontraktach managerskich powinni być opodatkowani PIT na zasadach progresywnych. Taki wyrok wydał NSA.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/204/t37324.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/jak;uproscic;ksiegowosc;i;przejsc;na;karte;lub;ryczalt,232,0,565736.html) Jak uprościć księgowość i przejść na kartę lub ryczałt Przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania tylko od nowego roku podatkowego.

Autor jest dyrektorem generalnym w spółce donewell sp. z o.o. – dobrze zrobiona księgowość

zakładam firmę
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)