Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawą

0
Podziel się:

Osobę niepełnosprawną może zatrudnić pracodawca, który nie prowadzi zakładu pracy chronionej.

Jak zatrudnić osobę niepełnosprawą
(Daquella manera/CC/Flickr)

Nie tylko zakłady pracy chronionej mogą zatrudniać osoby niepełnosprawne. Może to zrobić każdy pracodawca, jeśli tylko odpowiednio przystosuje takiemu pracownikowi miejsce pracy.

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy pracodawca, nawet jeśli nie zapewnia warunków pracy chronionej, ma możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej opinii PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Abu uzyskać taką opinię należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego ze względu na lokalizację stanowiska pracy, okręgowego inspektoratu pracy.

We wniosku do PIP należy wskazać zatrudnioną osobę niepełnosprawną i stanowisko pracy, na którym jest zatrudniona.

Pracodawca, który spełni warunki może otrzymać zwrot określonych kosztów (np. na przystosowanie miejsca pracy) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. By uzyskać zwrot pieniędzy za przystosowanie miejsca pracy, niepełnosprawnego trzeba zatrudniać minimum 36 miesięcy.

Pomoc na wyposażenie stanowiska pracy obejmuje zarówno koszt zakupu wyposażenia stanowiska pracy jak i koszty wytworzenia tego wyposażenia - z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT i podatkiem akcyzowym.

Aby ją uzyskać pracodawca musi jednak spełnić określone warunki, czyli:

  • złożyć wniosek o przyznanie refundacji;
    • zobowiązać się do zatrudnienia niepracującej osoby niepełnosprawnej (zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy) przez okres co najmniej 3 lat;
    • uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby, która będzie pracować na wyposażanym stanowisku.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą. Należy jednak pamiętać, że warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii PIP o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.

Zawarcie umowy o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy poprzedzają negocjacje pomiędzy starostą (prezydentem miasta), który jest stroną umowy, a pracodawcą. W wyniku tych negocjacji ustalana jest kwota zwrotu.

| WAŻNE: |
| --- |
| - Refundacja nie może dotyczyć kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy. - Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis (pomoc, która ze względu na niewielką wartość nie zakłóca konkurencji.). - Otrzymana pomoc podlega zwrotowi jeśli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na wyposażonym stanowisku będzie krótszy niż 36 miesięcy. - Wysokość zwrotu ustala się w wysokości 1/36 ogólnej kwoty uzyskanej refundacji za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy - nie mniej jednak niż 1/6 tej kwoty. - Pracodawca nie będzie musiał zwracać tych środków, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną zatrudni inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w PUP. |

Tekst powstał w oparciu o materiały Państwowej Inspekcji Pracy i Biura Pełnomocnika Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)