Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jaka odpowiedzialność za przekroczenie kwoty rocznej podstawy wymiaru składek

0
Podziel się:

Ubezpieczony odpowiada za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jaka odpowiedzialność za przekroczenie kwoty rocznej podstawy wymiaru składek
(Redbaron/Dreamstime.com)

Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, na ubezpieczonym ciąży obowiązek zawiadomienia wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.* *

Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zakres odpowiedzialności ubezpieczonego został określony w § 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku gdy ubezpieczony, składając oświadczenie o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym i powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jest on zobowiązany do spłacenia w całości tego zadłużenia.

Oznacza to, że powinien uregulować różnice składek, które powstały w wyniku korekt imiennych raportów miesięcznych, wraz z odsetkami za zwłokę. Skutkami błędnego oświadczenia nie może zostać obciążony płatnik składek. **

Przykład_ _

_ Na podstawie pisma pracownika ograniczona została podstawa naliczenia składek emerytalnej i rentowej. Po 9 latach od tego faktu ZUS przysłał pismo o korekcie dokumentów i domaga się od pracodawcy opłacenia składek wraz z odsetkami. Rozumiem, że pracodawca musi skorygować dokumenty i zapłacić zaległe składki, które są po jego stronie. Co ze składkami należnymi od ubezpieczonego? _

Gdy zakład pracy prawidłowo zaprzestał odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (za ubezpieczonego składki opłacał więcej niż jeden płatnik składek i ubezpieczony złożył oświadczenie o przekroczeniu rocznej kwoty podstawy wymiaru składek), to nie jest zobowiązany do uregulowania powstałego zadłużenia.


Podstawa prawna:

  • art. 19 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
    • § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/96/t115552.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/jakie;obowiazki;przy;przekroczeniu;limitu;skladek,243,0,886259.html) Jakie obowiązki przy przekroczeniu limitu składek W razie sporu na płatniku spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, że pracownik przekazał nieprawdziwe informacje.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t34416.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/nadplacony;zus;jakie;komplikacje,35,0,850723.html) Nadpłacony ZUS. Jakie komplikacje? Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik może złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/kiedy;przedsiebiorca;nie;musi;placic;skladek;zus,110,0,828014.html) Kiedy przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS Przepisy ubezpieczeniowe przewidują sytuacje, w których prowadzenie pozarolniczej działalności nie rodzi dla przedsiębiorców tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)