Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Jakie dokumenty o stażu pracy uwzględnić przy liczeniu dodatków?

0
Podziel się:

Nie tylko świadectwo pracy dokumentuje staż. Pracownik może przedstawić także legitymację ubezpieczeniową lub zaświadczenie z poprzedniego zakładu.

Jakie dokumenty o stażu pracy uwzględnić przy liczeniu dodatków?
(Brankatekic/Dreamstime)

Przy ubieganiu się o dodatek stażowy zasadnicza jest ilość świadczonej przez pracownika pracy. Zatrudniony może udowodnić ją wykorzystując m.in. pisemne zaświadczenie zakładu pracy, czy legitymacje ubezpieczeniowe.

Jeżeli gratyfikacja jubileuszowa posiada charakter składnika wynagrodzenia za pracę, a zakładowe przepisy płacowe łączą nabycie do niej prawa z określonym stażem pracy przy jednoczesnym zaliczaniu poprzednich okresów zatrudnienia, to uzależnienie wypłaty gratyfikacji od kryterium wykazania tych okresów świadectwem pracy, z wyłączeniem innych sposobów ich udowodnienia, narusza zasady ustalania wynagrodzenia za pracę . Bo Kodeks pracy odsyła między innymi do ilości świadczonej pracy, przenoszącej się w tym przypadku na staż pracy.

Stanowisko to ma odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do dodatku za staż pracy.

W sytuacji braku oryginałów świadectw pracy, dla potrzeb określenia sposobów dokumentowania poprzednich okresów zatrudnienia pomocne mogą być regulacje zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów, w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.

Środkami dowodowymi stwierdzającymi okresy zatrudnienia są:

 • pisemne zaświadczenia zakładów pracy, wydane na podstawie posiadanych dokumentów, zawierające w szczególności imię i nazwisko osoby, której dotyczy, datę podjęcia i ustania zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanych czynności,
  • legitymacje ubezpieczeniowe (przy czym winny one zawierać wpisy dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy, pieczątkę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę służbową pracodawcy lub upoważnionego pracownika),
  • innych dowodów z przebiegu ubezpieczenia,
  • legitymacje służbowe,
  • legitymacje związków zawodowych,
  • umowy o pracę,
  • wpisy w dowodach osobistych,
  • pisma kierowane przez zakład pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, angażowaniu, zwolnieniu, wyróżnieniu, udzieleniu urlopu).

Okresy zatrudnienia mogą być także udowodnione zeznaniami świadków, gdy zainteresowany wykaże, że nie może przedstawić zaświadczenia zakładu pracy.

Podstawa prawna:

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)