Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Karta podatkowa. Zobacz, co powinieneś o niej wiedzieć

0
Podziel się:

Opodatkowanie na podstawie karty podatkowej to znaczne ułatwienie rozliczeń podatkowych przewidziane dla podatników.

Karta podatkowa. Zobacz, co powinieneś o niej wiedzieć
(Tiago Estima/Dreamstime.com)

Opodatkowanie na podstawie karty podatkowej to znaczne ułatwienie rozliczeń podatkowych przewidziane dla podatników. Aby z niego skorzystać niezbędne jest złożenie wniosku.

Karta podatkowa stanowi najprostszą formę opodatkowania. Ze względu na brak wymogu prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych posiada wielu zwolenników.

Analizując zagadnienia związane z opodatkowaniem na podstawie karty podatkowej, trzeba pamiętać o tym, że podstawowym kryterium warunkującym możliwość zastosowania tego rodzaju rozliczeń jest zakres działalności gospodarczej, jaką prowadzi podatnik. Należy w tym miejscu podkreślić, że wybór tej formy opodatkowania przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym małych rozmiarów pozarolniczą działalność gospodarczą, o charakterze najczęściej usługowym, usługowo-wytwórczym lub handlowym. Z tej uproszczonej formy opodatkowania mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy reprezentują tzw. wolne zawody.

Szczegółowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej z której przychody można opodatkować w formie karty podatkowej, został zamieszczony w załączniku nr 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stanowi on tabelę miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Podatnicy prowadzący działalność mogą być opodatkowani kartą podatkową, jeżeli:

  • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
  • zgłoszona działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o opodatkowanie w formie karty, nie jest prowadzona poza terytorium Polski.

Jeśli spełnia się wymagane warunki by skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej trzeba złożyć wniosek. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku, gdy podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Powinien on zawierać dane nie tylko przedsiębiorcy będącego wnioskodawcą, ale także szczegółowe informacje na temat działalności gospodarczej. Szczególnie istotne jest wskazanie zakresu działalności, a także wielkości zatrudnienia, gdyż są to czynniki warunkujące wysokość płaconej później karty podatkowej. Wniosek składa się na formularzu PIT-16.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Czytaj więcej o karcie podatkowej
Jesteś na karcie podatkowej? Sprawdź jak obniżyć podatek Możemy próbować obniżyć obowiązujące stawki karty podatkowej i to nawet o 80 proc.
Jak wygląda opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego? Plusem karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczona ewidencja lub całkowity brak obowiązków ewidencyjnych oraz stosunkowo niskie stawki podatku.
Komu opłaca się karta podatkowa? Największą zaletą karty podatkowej jest stała w ciągu roku wartość podatku, jaką należy zapłacić do Urzędu Skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)