Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kiedy i w jaki sposób można poprawić błędy na fakturze

0
Podziel się:

Warunkiem wiarygodności dowodów księgowych jest rzetelne ich sporządzanie, a w razie konieczności - ich niezwłoczna korekta.

Kiedy i w jaki sposób można poprawić błędy na fakturze
(Redbaron/Dreamstime.com)

Błędy w dokumentacji księgowej stanowią stały element związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunkiem wiarygodności dowodów księgowych jest rzetelne ich sporządzanie, a w razie pojawienia się niezgodnych z rzeczywistością zapisów - ich niezwłoczna korekta. W zależności od rodzaju pomyłek, podatnicy mogą dokonywać poprawy błędów zawartych w fakturach w dwojaki sposób - za pomocą faktur oraz not korygujących.

Przedsiębiorcy sporządzając dowody sprzedaży często popełniają różnego rodzaju błędy. Najczęstsze pomyłki są związane z nieprawidłowymi danymi zamieszczonymi na fakturach, błędnych nazwach towarów, a także w podanej wartości towarów i usług będących przedmiotem zawieranej transakcji. Ponieważ faktury stanowią dowody, będące podstawą rozliczeń z organem podatkowym, muszą być wypełnione w sposób poprawny. Zatem co należy zrobić, jeżeli w zapisie pojawił się błąd?

Podatnicy, którzy wystawili lub otrzymali błędnie wypełnioną fakturę, dysponują dwoma podstawowymi narzędziami korygującymi niewłaściwy zapis - fakturę korygującą oraz notę korygującą. Dokumenty te mają różne zastosowanie w zależności od rodzaju zaistniałej niezgodności.

Fakturę korygującą może wystawić tylko sprzedawca

Błędy zawarte w treści faktury VAT podatnik może poprawić za pomocą faktury korygującej. Dokument ten posiada bardzo szerokie zastosowanie ponieważ pozwala na dokonanie poprawy wszystkich danych zawartych w fakturze, zarówno formalnych, takich jak błędy w nazwach oraz adresach, a także wartościach wyrażonych liczbowo. Jest on stosowany w sytuacji, kiedy korekta dotyczy udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej, podwyższenia ceny po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, a także w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Elementy jakie musi zawierać faktura korygująca zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Należą do nich przede wszystkim numer kolejny oraz data wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery NIP sprzedawcy i nabywcy.

KALKULATOR ODSETEK

Wybierz rodzaj zobowiązania:
Termin płatności zobowiązania:
Dzień uregulowania zobowiązania:
Podaj kwotę:

Warto pamiętać, że dokument ten powinien określać dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury - jeżeli są wymagane. Ponadto sporządzając fakturę korygującą nie wolno pominąć nazwy towaru lub usługi objętych rabatem, kwoty i rodzaj udzielonego rabatu lub kwoty podwyższenia ceny bez podatku oraz kwoty zmniejszenia lub podwyższenia podatku należnego.

Aby faktura korygująca była kompletna, podatnik powinien pamiętać, że wymienione wyżej elementy należy podać zarówno w wysokości pomyłkowej jak i prawidłowej. Ponadto dokument ten musi zostać opatrzony sformułowaniem _ Faktura korygująca _ lub w skróconej wersji - _ Korekta _.

Należy pamiętać, że możliwość zastosowania faktury korygującej jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla wystawcy błędnej faktury, a więc dla sprzedającego.

Przepisy podatkowe dla nabywcy towarów lub usług, który otrzymał fakturę zawierającą błędy, przewidują możliwość wystawienia noty korygującej. Należy podkreślić, że dokument ten ma mniejsze właściwości korekcyjne błędnie sporządzonych dowodów potwierdzających dokonanie sprzedaży, ponieważ nie pozwala na zmianę wartości liczbowych ujętych w fakturze (np. ceny towaru, stawki VAT, wartości sprzedaży). Jeżeli błąd dotyczy właśnie takich danych odbiorca powinien poinformować wystawcę faktury o takim błędzie i poprosić o wystawienie faktury korygującej.

Nota nie do wszystkich błędów

Za pomocą noty korygującej, podatnik może dokonać sprostowania wszystkich informacji związanych ze sprzedawcą lub nabywcą oraz oznaczeniem towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów określają elementy, które muszą zostać zawarte w nocie korygującej.

Przede wszystkim podatnik sporządzający dokument ten musi podać numer kolejny oraz datę wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy wystawcy noty, a także wystawcy faktury, której dotyczy korekta. Ponadto należy pamiętać o poprawianych danych wraz ze wskazaniem treści informacji, która jest sprzeczna z rzeczywistością oraz treści prawidłowej. Podatnik powinien także pamiętać, że dokument ten powinien zostać zatytułowany słowami _ Nota Korygująca _.

Należy podkreślić, że najczęściej za pomocą noty dokonywane są korekty związane z pomyłkami w nazwach. Nabywający po sporządzeniu noty zobligowany jest do przesłania noty korygującej wraz z kopią do sprzedającego. Ponadto powinna ona zostać zaakceptowana przez wystawcę faktury zawierającej błędy w celu wyrażenia akceptacji dokonanych korekt.

Czytaj więcej na temat faktur i dokumentacji firmowej
[ ( http://static1.money.pl/i/h/182/t74934.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/co;jest;uznawane;za;dowod;ksiegowy,106,0,880234.html) Co jest uznawane za dowód księgowy Na początku warto skupić się nad wymogami prawnymi warunkującymi traktowanie dokumentu potwierdzającego zaistniałe zdarzenie gospodarcze.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/99/t115555.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/jakie;sa;zasady;odliczania;podatku;vat,43,0,813099.html) Jakie są zasady odliczania podatku VAT Nieprawidłowa interpretacja przepisów, może grozić odpowiedzialnością karną.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/105/t86121.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/dokumentacja;firmowa;jak;dlugo;i;w;jaki;sposob;ja;archiizowac,37,0,710693.html) Dokumentacja firmowa: jak długo i w jaki sposób ją archiizować? W zależności od zawartych w dokumentach danych należy przechowywać je od 5 do 50 lat.
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)