Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kiedy stosuje się 50 proc. kosztów uzyskania przychodu?

0
Podziel się:

Nie każda umowa o dzieło uprawnia do stosowania wyższej stawki.

Kiedy stosuje się 50 proc. kosztów uzyskania przychodu?

*Często księgowi i prawnicy zadają pytanie czy w danym przypadku można stworzyć umowę o dzieło, ponieważ strony chciałyby skorzystać z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. W powszechnej opinii panuje przekonanie, że zawarcie przez strony umowy o dzieło stanowi niejako automatyczną przepustkę do zastosowania 50 procent kosztów uzyskania przychodu. *Podstawa do zastosowania kosztów uzyskania przychodu w tej wysokości może zaistnieć w następujących przypadkach:

1) korzystanie przez twórcę z praw autorskich;
2) korzystanie przez artystę wykonawcę z praw pokrewnych;
3) rozporządzanie przez ww. kategorie osób prawami autorskimi lub pokrewnymi.

| Podstawa prawna: |
| --- |
| Powyższe pytania związane są z treścią art. 22 ust. 9 pkt. 3) Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 (dalej UPDOF), zgodnie z którym z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami koszty uzyskania przychodu określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. |

Powołany przepis wskazuje, że definicji praw autorskich oraz praw pokrewnych powinniśmy poszukiwać w _ odrębnych przepisach _. Tymi odrębnymi przepisami będzie Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 (dalej Pr.Aut.)

ZOBACZ TAKŻE:

Zgodnie z art. 1 Pr.Aut Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Kluczowe znaczenie dla możliwości skorzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów ma przedmiot umowy, w szczególności zaś to czy rezultat działalności można uznać za utwór i czy w ramach wykonania umowy doszło do skorzystania lub rozporządzania z praw autorskich co podkreślił m.in. Minister Finansów w swoim piśmie z dnia 16 sierpnia 199 proc. r. PO proc./8-7371-01609/95. Stosunek prawny w ramach którego twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi ma znaczenie drugorzędne (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu swojego wyroku z dnia 28 stycznia 2008 r. - sygn. akt III SA/Wa 1987/2007 oraz Minister Finansów w swoim piśmie z dnia 28 marca 199 proc. r. - RP I/30/ proc.34/95).

Interpretując pojęcie _ utworu _, o którym mowa w art. 1 Prawa Autorskiego na potrzeby art. 22 ust. 9 pkt. 3 UPDOF możemy oprzeć się na licznym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych jak i pismach Ministra Finansów odnoszących się często do określonych rodzajów świadczeń, takich jak: przygotowanie i wystawienie przedstawienia, wygłoszenie wykładu, sporządzenie sprawozdania finansowego czy też przygotowanie projektu architektonicznego. W orzeczeniach i pismach Ministra Finansów można odnaleźć wskazówki, które z przykładowo wymienionych wyżej świadczeń mogą być uznane za utwory w rozumieniu prawa autorskiego.

Jeżeli świadczenie będące przedmiotem umowy nie będzie mogło być uznane za utwór a tym samym nie będzie związane z korzystaniem ani rozporządzaniem przez twórcę lub wykonawcę z praw autorskich lub pokrewnych nie ma możliwości skorzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt. 3) niezależnie od rodzaju umowy, na której strony oparły swą współpracę.

Autor jest adwokatem z z Kancelarii Siwek Gaczyński Spółka Partnerska Kancelaria Prawnicza Radcowsko-Adwokacka

porady
porady prawne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)