Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kiedy zarząd uniknie odpowiedzialności za dług spółki?

0
Podziel się:

Członkowie zarządu nie odpowiadają za długi wobec kontrahentów, o ile we właściwym czasie złożony był wniosek o upadłość.

Kiedy zarząd uniknie odpowiedzialności za dług spółki?
(Rodrigo Galindez/CC/Flickr)
Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki w razie jej niewypłacalności (tzw. odpowiedzialność za cudzy dług), m.in. na podstawie art. 299 k.s.h. Artykuł ten reguluje wyłącznie odpowiedzialność zarządu spółek z o.o. oraz spółek partnerskich.
Subsydiarna odpowiedzialność członka zarządu spółki na podstawie wyżej cytowanego przepisu nie ma charakteru bezwzględnego.* W przepisie art. 299 § 2 są bowiem przewidziane tzw. przesłanki egzoneracyjne – czyli okoliczności, na które może powołać się członek zarządu w celu uwolnienia się od odpowiedzialności. *

Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności w trzech sytuacjach:

  • jeżeli wykaże, że we właściwym czasie doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto wobec niej postępowanie układowe (warto pamiętać, że wystarczy ażeby stosowny wniosek złożyła spółka lub któryś z członków zarządu);
    • jeżeli wykaże, że choć nie doszło we właściwym czasie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki (lub nie wszczęto postępowania układowego), to miało to miejsce nie z jego winy;
    • jeżeli wykaże, że choć nie doszło we właściwym czasie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki (lub nie wszczęto postępowania układowego), to wierzyciel nie poniósł z tego tytułu szkody.

Członek zarządu nie musi wykazywać, że to on wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości *lub doprowadził do wszczęcia procedury układowej. *Wystarczające jest stwierdzenie, że zgłoszenie to nastąpiło we właściwym czasie (wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 2008 r., II CSK 255/08, Biul. SN 2009, nr 2, s. 11, zgodnie z którym odpowiedzialność wynikającą z art. 299 k.s.h. wyłącza także samodzielnie złożony wniosek członka zarządu spółki z o.o. o ogłoszenie upadłości).

Członek zarządu może więc powołać się na zgłoszony we właściwym czasie wniosek pochodzący od innych członków zarządu albo wierzyciela spółki.

Niestety, pojęcie _ czasu właściwego _, które ma kluczowe znaczenie dla odpowiedzialności z art. 299 k.s.h., jest trudne do ustalenia. Przepisy k.s.h. na ten temat w zasadzie milczą, z orzecznictwa wynika, że jest to czas, w którym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości doprowadzi do równomiernego zaspokojenia wierzycieli. Nie jest natomiast _ _ czasem właściwym _ _ czas, gdy spółka nie posiada już środków na wykonanie zobowiązania.

W celu skonkretyzowania tego terminu i ustalenia jaki czas w danym przypadku będzie uznany za czas właściwym, należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, które określają jaki podmiot można uznać za niewypłacalny.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/88/t115544.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/kiedy;zarzad;odpowiada;za;dlugi;spolki,41,0,765225.html) Kiedy zarząd odpowiada za długi spółki? Poszkodowany wierzyciel może żądać spłaty od dowolnego członka zarządu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/87/t77911.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/odpowiedzialnosc;zarzadu;spolki;akcyjnej;w;razie;jej;upadlosci,211,0,592851.html) Odpowiedzialność zarządu spółki akcyjnej w razie jej upadłości Zarząd powinien na bieżąco analizować kondycję finansową spółki i sprawdzać, czy firma jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/138/t47498.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/czy;prezes;spolki;z;o;o;moze;zatrudnic;rodzine,167,0,676775.html) Czy prezes spółki z o.o. może zatrudnić rodzinę? Przy zatrudnianiu osób spokrewnionych z członkami zarządu spółki łatwo narazić się na zarzut dyskryminacji pozostałych pracowników. Inspekcja pracy może też uznać umowę zatrudnienia za nieistniejącą.

Autorka jest radcą prawnym w Kancelarii Prawnej Chajec, Don-Siemion & Żyto

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)