Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Pozew sądowy. Jak wygląda przygotowanie i złożenie pozwu sądowego?

0
Podziel się:

Pozew sądowy doręcza się osobie uczestniczącej w postępowaniu sądowym. Może się toczyć postępowanie prawne przeciwko danej osobie. W tym przypadku pozew zazwyczaj dostarcza się osobie, do której jest on skierowany. Z niego dowiaduje się ona, że rozpoczęto postępowanie prawne przeciwko niej.

Pozew sądowy może dotyczyć różnego typu spraw, np. rozwodu czy żądania zwrotu jakiejś kwoty
Pozew sądowy może dotyczyć różnego typu spraw, np. rozwodu czy żądania zwrotu jakiejś kwoty (iStock.com, AndreyPopov)

Pozew zawiera datę, w której osoba lub osoby wezwane muszą stawić się w sądzie lub odpowiedzieć na piśmie sądowi lub stronie wnoszącej pozew. Wezwanie jest potomkiem nakazowym z prawa zwyczajowego. Pozwem jest to pismo, które zawiera żądanie rozpoznania przez sąd sprawy cywilnoprawnej. Pozew musi mieć formę pisemną (zazwyczaj).

Co musi się znaleźć w pozwie?

Pozew służy dochodzeniu swoich praw w postępowaniu sądowym. Składa się go w biurze podawczym sądu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jeden egzemplarz otrzymać powinna każda ze stron oraz sąd.

Pozew spełniać musi wymogi formalne, aby w ogóle sąd przystąpił do jego rozpatrywania. Jeżeli nie zostaną one spełnione, sąd zwraca się o uzupełnienie wymogów formalnych.

Pierwszym punktem jest właściwe oznaczenie sądu, do którego pozew jest kierowany. Musi to być właściwy sąd do rozpatrzenia danej sprawy. Podać trzeba także jego adres. Strony i ich dane to także istotna informacja. Należy podać aktualny adres pozwanego, o ile jest on znany. W innym przypadku może być problem z dostarczeniem pisma do powoda.

Na samym początku pozwu znajduje się jego tytuł, na przykład "Pozew o rozwód".

Najbardziej rozbudowana część pozwu to wyjaśnienie żądania. Tutaj można się już posłużyć własnymi słowami, na przykład: "we własnym imieniu wnoszę o orzeczenie rozwodu pomiędzy…". Jeżeli pozew dotyczy odzyskania należności, konieczne jest podanie wartości sporu. W pozwie nie może zabraknąć uzasadnienia jego wnoszenia. Czasami będą to dowody, a wówczas trzeba dodać ich listę.

Pozew kończyć się musi własnoręcznym podpisem jego autora.

Pozew a postępowanie nieprocesowe

Pozew to pismo występujące w postępowaniu procesowym. W postępowaniu nieprocesowym właściwy jest wniosek o wszczęcie postępowania. Spełnia on takie same wymogi formalne, co pozew. Jednak nie używa się w nim określenia pozwany, a uczestnik postępowania.

Pozew zazwyczaj ma formę pisemną, ale występuje od tego odstępstwo. Dotyczy ono na przykład sytuacji, kiedy pozew związany jest z postępowaniem wchodzącym w zakres prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Wówczas powództwo przedstawić można ustnie z wpisem do protokołu.

W przypadku pozwu, w którym żąda się zwrotu jakiejś określonej kwoty, zazwyczaj należą się od niej także odsetki. Żeby je otrzymać, należy wskazać termin, do którego opłata ma zostać wniesiona oraz stopę procentową. Istnieje możliwość wybrania odsetek ustawowych. Nie trzeba także samodzielnie wyliczać kosztów sądowych. Pozew zawierać może stwierdzenie, że osoba go składająca wnosi o zasądzenie kosztów sądowych zgodnie z przepisami. Wówczas ich wyliczenie leży w gestii sądu, a zasądzona kwota z pewnością je pokryje i strona poszkodowana nie będzie musiała ponosić żadnych dodatkowych opłat.

Pozew sądowy ma pewne wymagania formalne, ale jego napisanie nie jest trudne i nie zawsze wymaga pomocy ze strony prawnika. W wielu sprawach można go skonstruować samodzielnie.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)