Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Rewolucja w ustawie o VAT

0
Podziel się:

Zmiana terminu zwrotu VAT, ulga za złe długi i likwidacja sankcji VAT - to między innymi zmiany w VAT obowiązujące od 1 grudnia 2008.

Rewolucja w ustawie o VAT

Od 1 grudnia 2008 r. zacznie obowiązywać większość znowelizowanych przepisów ustawy o VAT.

Zasadniczym celem, jaki przyświecał ustawodawcy przy tworzeniu tych przepisów było ich uproszczenie, doprecyzowanie brzmienia wybranych regulacji oraz zniesienie niektórych ograniczeń formalnoprawnych.

ZOBACZ TAKŻE OMÓWIENIE ZMIAN VAT PRZEWIDZIANYCH W NOWELIZACJI:

Ulga na złe długi

Istotna zmiana przepisów dotyczy tzw. ulgi na _ złe długi _. Od 1 grudnia b.r. dokonanie korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (tzw. złych długów) ma być znacznie ułatwione. Główne zmiany prezentuje poniższa tabela:

Dotychczasowe przepisy Zmienione przepisy
Ulga dotyczy wierzytelności odpisanych jako nieściągalne stanowiących koszt uzyskania przychodów; Ulga dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (tj. wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności);
Korekta podatku możliwa, gdy od daty wystawienia faktury nie upłynęło 5 lat licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura; Korekta podatku możliwa, gdy od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura;
Wierzyciel zawiadomił dłużnika, a dłużnik w ciągu *28 dni *od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności. Wierzyciel zawiadomił dłużnika a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności.

W kontekście obecnego spowolnienia gospodarczego ułatwienie skorzystania z omawianej ulgi należy niewątpliwie uznać za zmianę idącą w dobrym kierunku.

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT

Skrócony zostanie podstawowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ze 180 do 60 dni. Oznacza to, że podatnicy będą mogli szybciej otrzymać zwrot podatku na rachunek bankowy. Zachowana zostanie możliwość przyspieszenia zwrotu do 25 dni po spełnieniu odpowiednich warunków.

Odliczenie VAT od wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów

Znowelizowane przepisy o VAT przewidują likwidację uzależnienia możliwości odliczenia naliczonego VAT od uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Odliczenie VAT będzie odbywać się zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy (w takim zakresie w jakim nabywane towaru bądź usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych).

Zmieniona ustawa o VAT przewiduje także szereg innych modyfikacji, m.in. zniesienie 30 proc. sankcji VAT, nowe zasady przeliczania walut obcych na PLN, wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego.

Magazyny konsygnacyjne

Jedną z nowości w polskich przepisach o VAT będzie możliwość tworzenia w Polsce tzw. magazynów konsygnacyjnych. Zmiana ta pozwoli na uniknięcie konieczności rejestrowania się dla celów VAT zagranicznych firm, które przemieszczają własne towary i następnie dokonują ich dostawy na terytorium Polski. Obowiązki związane z rozliczeniem podatku VAT zostaną przesunięte na nabywcę pobierającego towary z takiego magazynu. Aby zastosować omawiane ułatwienia w praktyce należy spełnić warunki uregulowane w ustawie (m.in. pobierane towary mają służyć działalności produkcyjnej lub usługowej nabywcy, nie zaś handlowej).

Rozliczanie VAT od importu w deklaracji podatkowej

Kolejną nowością w polskich przepisach o VAT będzie możliwość rozliczenia podatku VAT importowego w deklaracji podatkowej. Możliwość ta będzie dotyczyła podatników stosujących procedurę uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit b lub c Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Podatnik, który zdecyduje się rozliczać podatek w deklaracji będzie musiał m.in. zawiadomić o tym zamiarze naczelnika urzędu celnego i naczelnika urzędu skarbowego.

Wprowadzana zmiana spowoduje uproszczenie rozliczenia podatku należnego od importu towarów oraz poprawi płynność finansową importerów, którzy zdecydują się na przyjęcie takiego rozwiązania.

Proponowane zmiany wchodzą w życie w zasadniczej części od 1 grudnia b.r. (nieliczne od 1 stycznia 2009 r.). Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy w zakresie VAT.

ZOBACZ TAKŻE:

Chcesz zadać pytanie o zmiany w ustawie o VAT?Zapraszamy do udziału w Webcastach z ekspertami z Deloitte

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)