Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rezygnujesz z inwestycji? Wpisz ją w koszty!

0
Podziel się:

Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zaniechane inwestycje.

Rezygnujesz z inwestycji? Wpisz ją w koszty!
(PAP/Piotr Polak)

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 6 listopada 2008 r. uchyliła art. 16 ust. 1 pkt 41 i tym samym wprowadziła możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zaniechane inwestycje.

Zgodnie z definicją _ inwestycje _ oznaczają środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (dalej UOR). Jak wynika z art. 3 ust. 1 pkt 16 UOR przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Zaniechanie inwestycji może mieć miejsce w sytuacji, gdy podatnik poniesie określone nakłady w celu pozyskania lub ulepszenia środka trwałego, a następnie z różnych względów biznesowych zrezygnuje z dokończenia budowy, montażu lub ulepszenia.

W obecnym stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. wydatki poniesione w ramach niedokończonej inwestycji znajdują się w UPDOP w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym podatnik, który poniósł wydatki na inwestycje i następnie odstąpił od zamiaru ich realizacji musiał co do zasady liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych obciążeń fiskalnych wynikających z braku możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o wysokość poniesionych kosztów zaniechanych inwestycji.

Powyższa niekorzystna regulacja została jednak uchylona w ramach nowelizacji UPDOP, na mocy której od 1 stycznia 2009 r. ustawodawca jednoznacznie wprowadził do przepisów UPDOP możliwość zaliczenia kosztów zaniechanych inwestycji do kosztów uzyskania przychodów i doprecyzował moment podatkowego potrącenia przedmiotowych kosztów. Zgodnie z art. 15 ust. 4f wprowadzonym do UPDOP podatnicy będą uprawnieni do potrącenia kosztów zaniechanych inwestycji w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji.

Należy przy tym pamiętać, że podatnicy, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i rozpoczął się przed 1 stycznia 2009 r., będą mogli skorzystać z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zaniechane inwestycje od nowego roku podatkowego.

wiadomości
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)