Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Samozatrudnienie a działalność gospodarcza

0
Podziel się:

Samozatrudnienie jest formą pracy, która polega na własnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest osobą fizyczną, która może być wspólnikiem spółki niemającej osobowości prawnej.

Samozatrudnienie oznacza prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Samozatrudnienie oznacza prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Gdy znajdziemy się w sytuacji, kiedy nasz zawód umożliwia nam świadczenie usług, możemy zastanowić się nad dwoma wariantami, czy szukać pracy na etat, czy też podjąć się samozatrudnienia? Gdy zechcemy podjąć się samozatrudnienia, musimy zdobyć wszelkie informacje, na czym polega prowadzenie działalności gospodarczej, jakie są jej plusy i minusy, oraz czym się różni od pracy na etat. Możliwe, że założenie swojej własnej działalności gospodarczej okaże się korzystniejsze finansowo niż umowa o pracę. Jak wygląda to w praktyce? W poniższym artykule przybliżamy to zagadnienie.

Prowadzenie działalności gospodarczej a samozatrudnienie

Samozatrudnienie jest formą pracy, która polega na własnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Działalność ta jest działalnością zarobkową, czyli możemy usługiwać własnymi nabytymi zdolnościami za określoną cenę, jest to również* działalność handlowa*, wytwórcza czy też budowlana.

Do tego rodzaju działalności wliczają się też takie jak wydobywanie ze złóż kopalin oraz pobieranie korzyści z wartości niematerialnych czy też prawnych. Ten rodzaj działalności jest prowadzony w sposób przewidywalny, zgodnie z planem i jej charakterem ustawy, w sposób ciągły. Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest osobą fizyczną, która może być wspólnikiem spółki niemającej osobowości prawnej.

Samozatrudnienie – charakterystyka

Do typowych rodzajów samozatrudnienia, zaliczamy pozarolniczą działalność gospodarczą. Następnie zaliczamy do niej umowę o dzieło, umowę zlecenie, kontrakt menadżerski.

Samozatrudnienie a zmiany w opodatkowaniu

Gdy zdecydujemy się na formę samozatrudnienia, zmienia się nasz sposób opodatkowania.

Rodzaje podatków:

  • Podatek dochodowy od osób fizycznych – jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów. Przeważnie przedsiębiorca jest osobą fizyczną, źródłem przychodów jest prowadzenie własnej działalności lub pozarolnicza działalność gospodarcza.
  • Podatek zryczałtowany – jest to podatek dochodowy, uproszczony sposób pobierania i wymiaru należności podatkowych od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Podatek dochodowy od osób prawnych – jest to podatek dochodowy, gdzie przedsiębiorcą jest osoba prawna, sp. z.o.o., lub też spółka akcyjna.

Samozatrudnienie – zalety

Gdy decydujemy się na samozatrudnienie, to dotychczasowy stosunek pracy ulega zmianie. Nasz wcześniejszy pracodawca staje się naszym partnerem gospodarczym. Dlatego, od tej chwili obie strony są przedsiębiorcami, oraz otrzymują przychody z działalności gospodarczej. Niewątpliwie musimy trzymać się przepisów i być poinformowani na bieżąco o wszelkich zmianach w przepisach prawnych.

Do zalet, jakie wynikają z samozatrudnienia, należą przede wszystkim niższe stawki podatkowe, gdy prowadzimy jednoosobową firmę, wówczas czekają nas największe korzyści. W tym przypadku jest najprostsza forma opodatkowania, czyli karta podatkowa, jak i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj czeka nas ewidencja uproszczona, jak i też możliwy brak obowiązków ewidencyjnych, stawki podatku są niskie. Tak więc możemy zaoszczędzić na podatkach, a koszty uzyskania przychodów stają się wyższe.

Gdy prowadzimy opodatkowanie na zasadach ogólnych, możemy również osiągnąć wysokie zyski. Gdy mamy do czynienia z podatkiem liniowym 19 proc., możemy wyliczyć podatek od dochodu opodatkowania, czyli przychód pomniejszony o koszty. Dlatego też nasza rzeczywista stopa podatkowa jest automatycznie niższa. Następną zaletą jest zredukowanie kosztów płacenia obowiązkowych składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, czyli nie płacimy ich od pełnego dochodu, a wynoszą one 60 proc. od przeciętnego wynagrodzenia.

Samozatrudnienie – wady

W 2007 roku dokonano pewnych zmian w rozumieniu tego, czym jest działalność gospodarcza, a za tym powstało pewne utrudnienie dla samozatrudnionych. Ten fakt pociąga za sobą skutki prawne, w postaci utraty prawa do rozliczenia dochodów, które są uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dlatego też w skład gospodarczej działalności nie wchodzą sytuacje takie jak:

  • gdy dany przedsiębiorca ma odpowiedzialność wobec osób trzecich, tutaj też musimy wziąć pod uwagę odpowiedzialność za wszelkie wykroczenia, lub też popełnienie czynów niedozwolonych, ponieważ odpowiedzialność za nie spoczywa na zleceniodawcach;
  • wszelkich czynności, które są wykonywane pod nadzorem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez osobę zlecającą je;
  • w sytuacji, gdy dany podmiot, który wykonuje pewne czynności, nie ponosi ryzyka gospodarczego, które jest ściśle związane z jego działalnością gospodarczą.

Czym jest fikcyjny charakter samozatrudnienia?

Samozatrudnienie może też przybrać fikcyjny charakter, gdyż pod każdą działalnością gospodarczą może kryć się prawdziwy stosunek pracy, albo też przedsiębiorca wykonuje pracę osobiście, dlatego to zmiana dotychczasowego sposobu pracy, jakim jest etat, na współpracę z przedsiębiorcą jest zaliczana jako działalność wykonywana osobiście, lub też jako jedna z części stosunku zatrudnienia, lecz nie jako działalność gospodarcza. Gdy kontrola skarbowa wykaże, że podatnik nie kwalifikuje się do działania w ramach działalności gospodarczej, wówczas podatnik zmuszony jest do skorygowania sposobu kosztów, oraz ustalenia na nowo kosztów uzyskania przychodów.

działalność gospodarcza
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)