Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Skutki podatkowe cesji leasingu operacyjnego

0
Podziel się:

Sposobem odzyskania części środków włożonych w przedmiot leasingu jest dokonanie cesji umowy leasingu na inny podmiot.

Skutki podatkowe cesji leasingu operacyjnego
(Yuri Arcurs/Dreamstime.com)

*W obrocie gospodarczym coraz częściej spotykane są transakcje cesji umów leasingu. Może być to sposób na odzyskanie części środków włożonych w przedmiot leasingu. *

Przykładowo dla środków transportu minimalny okres trwania leasingu operacyjnego wynosi 2 lata. W związku z faktem, że leasing jest alternatywną formą finansowania, korzystający może zdecydować o wcześniejszej spłacie wyłożonego przez firmę leasingową kapitału, np. w przypadku gdyby chciał sprzedać przedmiot leasingu innemu podmiotowi. Wcześniejsza spłata umowy leasingu oznacza, że umowa jest rozwiązywana i przedmiot leasingu, stanowiący własność firmy leasingowej jest sprzedawany dotychczasowemu korzystającemu. O ile wartość niespłaconej wartości przedmiotu leasingu jest zbliżona do aktualnej wartości rynkowej przedmiotu leasingu, firma leasingowa może (choć nie ma takiego obowiązku) skrócić umowę i dokonać sprzedaży przedmiotu leasingu. W przypadku, gdy w trakcie dotychczasowego trwania umowy znaczna część wartości przedmiotu leasingu została spłacona, sprzedaż przedmiotu leasingu wiąże się z koniecznością ustalenia przychodu ze
sprzedaży według wartości rynkowej przedmiotu leasingu.

Przykład:

Z powyższego przykładu wynika, że firma leasingowa musiałaby zapłacić podatek od kwoty 70 tys. zł mimo, że do rozliczenia pozostało jedynie 40.000 zł. W związku z tym firma leasingowa nie będzie zainteresowana zakończeniem umowy przed terminem. Alternatywą dla korzystającego, który chce odzyskać cześć środków włożonych w przedmiot leasingu jest dokonanie cesji umowy leasingu na inny podmiot.

W takim przypadku korzystający wskazują inne podmioty, które są zainteresowane kontynuacją umowy leasingu. W przypadku zgody finansującego, nowy korzystający wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu, na podstawie umowy z dotychczasowym korzystającym. W związku z faktem, że znaczna część wartości przedmiotu leasingu została już spłacona przez dotychczasowego korzystającego a raty leasingowe i wartość wykupu pozostałe do zapłaty przez nowego korzystającego są znacznie niższe (40.000) niż aktualna wartość rynkowa przedmiotu leasingu (70.000), zwykle nowy korzystający wypłaca dotychczasowemu korzystającemu odstępne.

Odstępne stanowi różnicę między wartością rynkową przedmiotu leasingu a zobowiązaniami z umowy leasingu. Nowy korzystający wstępując w umowę leasingu uzyskuje prawo do używania przedmiotu leasingu i jego wykupu po zakończeniu umowy oraz finansowanie do czasu jej zakończenia. Cena odstępnego zależy od przedmiotu leasingu, ale też od warunków finansowania na jakich została zawarta umowa leasingu.

Cesja praw z umowy leasingu w zamian za odstępne, stanowi odpłatne zbycie prawa majątkowych, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest wartość rynkowa tych praw. W każdym przypadku należy badać indywidualnie jaka jest faktycznie wartość prawa z umowy leasingu. Znaczenie może mieć tu przykładowo ograniczony krąg nabywców umowy leasingu, jak również możliwość pozyskania przez nowego korzystającego tańszego finansowania niż przewidzianego w umowie leasingu lub oferowanego w ramach odstępnego. Wszelkie tego typu okoliczności mają znaczenie dla ostatecznej wartości odstępnego.

Należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe krytycznie podchodzą do cesji. Ich zdaniem przepisy podatkowe nie dopuszczają takiej możliwości i na dzień dokonania cesji należy zbadać czy umowa leasingu spełnia warunki podatkowe dotyczące czasu na który została zawarta umowa oraz sumy opłat leasingowych. Jeżeli te warunki są spełnione, umowa stanowi podatkową umowę leasingu również u nowego korzystającego (patrz pismo MF sygn. ILPB3/423-594/08-5/EK). Ma to szczególne znaczenie dla leasingu samochodów osobowych, gdyż w przypadku gdy umowa nie spełnia warunków podatkowych dla leasingu, korzystający jest zobowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, i tylko jazdy wykazane ewidencji mogą stanowić koszt podatkowy w oparciu o ryczałt za 1 kilometr przebiegu.

Umowa leasingu po dokonaniu cesji pozostaje cały czas umową leasingu, czyli jej celem jest ostateczne przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego. Jeżeli umowa została ,,sprzedana", prawo to zostanie wykonane przez nowego korzystającego, który ostatecznie stanie się właścicielem. Organy podatkowe nie analizują jednak celu transakcji leasingowej, lecz bezrefleksyjnie stosują swoje własne, fiskalne rozumienie regulacji podatkowych.

Jak wyżej wskazano, otrzymane przez dotychczasowego korzystającego odstępne będzie jego przychodem podatkowym, które zwiększy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Jednocześnie takie rozliczenie, jako usługa będzie podlegała u niego opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 22 %. Nowy korzystający, ma prawo odliczyć podatek naliczony z faktury dokumentującej odstępne, jeżeli przedmiot leasingu będzie związany z czynnościami w stosunku do których przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. U nowego korzystającego odstępne będzie kosztem podatkowym, ale zdaniem organów podatkowych powinno być rozłożone w czasie przez okres trwania umowy leasingu (patrz pismo MF sygn. ILPB3/423-594/08-5/EK).

Organy podatkowe natomiast nie kwestionują prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od odstępnego nawet w przypadku, gdy przedmiotem leasingu jest samochód osobowy (patrz pismo MF sygn. ILPP1/443-889/08-5/BP). Podatek naliczony z tytułu rat leasingowych od samochodu osobowego podlega odliczeniu tylko w wysokości 60 %.

Autor jest partnerem w KPT Doradcy Podatkowi

porady
podatki
zakładam firmę
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)