Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Spokojniej z odwołaniami

0
Podziel się:

Decyzja nieostateczna nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Spokojniej z odwołaniami
(Tiago Estima/Dreamstime.com)

Jedną z istotnych zmian w Ordynacji podatkowej jest wprowadzenie zasady, iż decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Regulacje w tym zakresie znajdują odpowiednie zastosowanie do postanowień.

Na gruncie nowych przepisów decyzja podlega od razu wykonaniu (tj. generalnie w terminach płatności wynikających z decyzji lub przepisów prawa) jeżeli:

  • jest decyzją ostateczną, tj. nie przysługuje od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym,
  • został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Należy przy tym wskazać, iż ustawodawca przewidział szereg przypadków, w którym taki rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany. Może to nastąpić w przypadku, w którym organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane i jednocześnie występuje przynajmniej jedna z następujących przesłanek:

  • organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych,
  • strona ni posiada odpowiedniego majątku, na którym można by ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy korzystający z pierwszeństwa zaspokojenia,
  • strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub
  • okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Natychmiastowa wykonalność nie nastąpi jednakże wówczas, jeżeli przyjęto jedno z ustawowo przewidzianych zabezpieczeń (np. gwarancję bankową, poręczenie banku, weksel z poręczeniem wekslowym banku).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na dość złożone w tym zakresie przepisy przejściowe, wśród których znaleźć można między innymi generalną zasadę, iż nowe regulacje stosuje się do decyzji doręczonych po dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. po dniu 1 stycznia 2009 r.

Omawiana zmiana przepisów jest niewątpliwie korzystna dla podatników. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż na gruncie przepisów obowiązujących do dnia 1 stycznia 2009 wniesienie odwołania nie wstrzymuje co do zasady wykonania decyzji. W wyniku nowelizacji natomiast, w przypadku, w którym dany podmiot nie będzie zgadzać się z wydaną decyzją, (poza przypadkami nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności) będzie mógł oczekiwać na rozstrzygnięcie organu odwoławczego bez obawy o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

wiadomości
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)