Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Spółka cywilna a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

0
Podziel się:

W spółce cywilnej roszczenia mogą być egzekwowane z majątku osobistego wspólników. Dlatego często warto zmienić formę organizacyjną.

Spółka cywilna a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Toshimself/Dreamstime.com)

Wierzyciele spółki cywilnej mogą egzekwować swoje roszczenia wprost z majątku osobistego wspólników spółki cywilnej. Dlatego często zapada decyzja o zmianie formy organizacyjnej.

Działalność gospodarcza często zaczyna się od zawiązania spółki cywilnej. Na początku niewielka spółka cywilna, może wraz z rozwojem działalności stać się przedsiębiorcą zaciągającym bardzo wysokie zobowiązania. W takiej sytuacji *ryzyko finansowe *wspólników spółki cywilnej staje się coraz większe. Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają bowiem za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym.

Wierzyciele spółki cywilnej mogą egzekwować swoje roszczenia wprost z majątku osobistego wspólników spółki cywilnej. Dlatego często zapada decyzja o zmianie formy organizacyjnej. Najczęściej wybór pada na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają bowiem za jej zobowiązania jedynie majątkiem wniesionym do spółki (art. 151 § 4 kodeksu spółek handlowych).

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym.
Dopiero gdy egzekucja z majątku spółki z o.o. okaże się bezskuteczna, wtedy wierzyciel może sięgnąć do majątku osobistego członków zarządu spółki.

Często jednak w zarządzie nie są wspólnicy, ale inne osoby. Korzyści z przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. są oczywiste.

Należy jednak mieć na względzie, że zasady odpowiedzialności ulegają co prawda zmianie z dniem przekształcenia, czyli z chwilą wpisu spółki przekształconej (spółki z o.o.) do rejestru przedsiębiorców, jednak wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają na dotychczasowych zasadach (czyli całym swoim majątkiem) solidarnie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat licząc od dnia przekształcenia (art. 574 kodeksu spółek handlowych).

Dlatego przekształcenie nie zawsze będzie skuteczną ucieczką od długów powstałych w ramach funkcjonowania spółki cywilnej.

Nowo powstała spółka z o.o. po przekształceniu ze spółki cywilnej przejmuje wszystkie prawa i obowiązki cywilnoprawne (przede wszystkim wynikające z różnych umów). Wyjątkiem może być sytuacja, w której w zawartych przez spółkę cywilną umowach znajdowały się klauzule rozwiązujące te umowy w przypadku przekształcenia spółki.

Przekształcenie spółki powoduje pełną kontynuację wszelkich stosunków prawnych z zakresu prawa pracy. Z dniem przekształcenia spółka z o.o. staje się pracodawcą w miejsce spółki cywilnej. W szczególności przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być uznane za przejście zakładu pracy na innego pracodawcę (według art. 23[1] kodeksu pracy).

W związku z tym przekształcenie spółki nie powoduje konieczności zawiadamiania pracowników o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę, ani proponowania pracownikom nie zatrudnionym na umowę o pracę nowych warunków pracy i płacy.

W sferze praw i obowiązków administracyjno-prawnych obowiązuje zasada tzw. warunkowej kontynuacji. Oznacza to, że uprawnienia wynikające z zezwoleń, koncesji lub ulg uzyskanych na podstawie decyzji administracyjnych przechodzą na spółkę przekształconą, chyba że w ustawie lub samej decyzji zastrzeżono inaczej.

Należy też pamiętać o różnicach dotyczących prowadzenia księgowości. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, natomiast spółka cywilna zobowiązana jest prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe, jeżeli jej przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro.

Autorka jest radcą prawnym z LSJ Kancelarii Prawnej Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska Spółka Jawna

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)