Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Topnieje pula dotacji na usługi doradcze

0
Podziel się:

Przedsiębiorcy złożyli dotychczas wnioski na 9,4 mln zł dofinansowania. To 47 proc. całej puli.

Topnieje pula dotacji na usługi doradcze
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Jeszcze nie skończyło się pierwsze półrocze 2011 roku, a przedsiębiorcy złożyli już wnioski o dofinansowanie zakupu usług doradczych i sporządzenia niezbędnej dokumentacji w procesie pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym* *z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2 na łączną kwotę 9,4 mln zł. Kwota ta stanowi 47 proc. kwoty alokacji, która w tym roku wynosi 20 mln zł.

Świadczy to m.in. o wzroście świadomości przedsiębiorców z sektora MSP na temat korzyści, jakie płyną z pozyskania kapitału na rozwój firmy z alternatywnych źródeł finansowania. Ponadto wsparcie oferowane przez programy unijne często pozwala firmom z sektora MSP podjąć decyzję o skorzystaniu z możliwości pozyskania kapitału z alternatywnych źródeł, zważywszy, że proces pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym nie jest najtańszy.

Dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2 mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą odzyskać nawet 50 proc. wydatków poniesionych na zakup usług doradczych i specjalistycznej dokumentacji niezbędnej do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym.

Sytuacja rynkowa

Na rynku widać wyraźny wzrost zainteresowania firm pozyskaniem kapitału na rozwój firm z alternatywnych źródeł finansowania, takich jak private equity, venture capital, debiut na giełdzie (na rynku głównym GPW w Warszawie lub alternatywnym rynku giełdy NewConnect), czy nowa emisja akcji spółek notowanych już na rynku giełdowym. Tylko do 18. maja br. łącznie na rynku giełdowym debiutowały 82 spółki, w tym 21 spółek na parkiecie głównym GPW w Warszawie S.A. i aż 61 spółek na alternatywnym rynku GPW Newconnect.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/230/t20710.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/ryzykowna;dotacja;na;e-biznes,94,0,830302.html) Ryzykowna dotacja na e-biznes
Dynamikę wzrostu zainteresowania spółek pozyskaniem inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym odzwierciedlają również dane dotyczące wykorzystania środków unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2. Do 19. maja br. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpłynęły 73 wnioski o dofinansowanie zakupu usług doradczych, analiz i specjalistycznej dokumentacji potrzebnych do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym. Łączna kwota dofinansowania o jaką aplikują Wnioskodawcy którzy złożyli już wnioski odpowiada 47 proc. kwoty alokacji przeznaczonej w 2011 roku na dofinansowanie projektów z PO IG Poddziałania 3.3.2.

Zatem przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z dofinansowania, jakie umożliwia im Poddziałanie 3.3.2, powinni się pospieszyć ze złożeniem wniosku aplikacyjnego.

Jakie procesy mogą zostać objęte wsparciem z Poddziałania 3.3.2?

W ramach PO IG Poddziałania 3.3.2 dofinansowaniem mogą zostać objęte poniesione przez przedsiębiorstwo faktyczne koszty zakupu usług doradczych i sporządzenia dokumentacji ujęte w wykazie kosztów kwalifikowanych w procesie:

- nowej emisji akcji spółki notowanej już na rynku giełdowym (GPW lub NewConnect);

- przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na giełdzie (na parkiecie głównym, bądź na rynku alternatywnym GPW);

- pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym bez wprowadzenia jej na rynek giełdowy (Venture Capital, Private Equity).

Dzięki Poddziałaniu 3.3.2 przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą otrzymać zwrot do 50 proc. poniesionych kosztów za zakup usług doradczych i sporządzenie kompleksowej dokumentacji ujętej w wykazie kosztów kwalifikowanych potrzebnej do sfinalizowania wymienionych powyżej procesów pozyskiwania kapitału o charakterze udziałowym.

Pozyskanie inwestora w późniejszym terminie?

Wnioski aplikacyjne o dofinansowanie procesu pozyskania inwestora o charakterze udziałowym mogą zostać złożone już teraz, bez względu na późniejszy termin sfinalizowania procesu pozyskania inwestora o charakterze udziałowym. Jednak muszą być spełnione następujące warunki:

  • Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Warto podkreślić, że we wniosku należy podać planowaną datę rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora o charakterze udziałowym.
    • Cały proces pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym zostanie zrealizowany najpóźniej do 31. grudnia 2015 roku. Przy czym zaznaczyć należy, że przez zakończenie realizacji projektu rozumie się dokonanie ostatniej płatności i złożenie wniosku o płatność końcową do właściwej instytucji przed upływem tego terminu.
    • Przedsiębiorca (beneficjent) zagwarantuje środki finansowe na zakup objętych projektem usług doradczych w wysokości zależnej od: o - wybranej formy rozliczenia wydatków: wg rzeczywiście poniesionych kosztów lub ryczałtem, o - wybranej formy rozliczenia z instytucją: refundacja lub zaliczka.

Nabór w ramach PO IG Poddziałania 3.3.2 prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków alokacji przeznaczonych na konkurs w danym roku kalendarzowym. Należy pamiętać, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może wstrzymać nabór wniosków, kiedy łączna kwota dofinansowania, na jaką opiewać będą złożone wnioski aplikacyjne, osiągnie 130 proc. alokacji przewidzianej na dany nabór.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/193/t21185.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/polowy;dotacje;unijne;dla;firm;wlasnie;sie;wyczerpuja,21,0,818709.html) Polowy: Dotacje unijne dla firm właśnie się wyczerpują Czeka nas niemal czteroletnia przerwa w pozyskiwaniu tego najtańszego na rynku kapitału, twierdzi prezes firmy konsultingowej.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/249/t18425.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/pozyskiwanie_kapitalu/artykul/180;milionow;zlotych;czeka;na;eksporterow,220,0,679388.html) 180 milionów złotych czeka na eksporterów Małe i średnie firmy do 8 października mogą składać wnioski o dotacje w kolejnej rundzie konkursu Paszport do eksportu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/95/t115551.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/male;firmy;czesciej;korzystaja;z;dotowanych;szkolen,124,0,838012.html) Małe firmy częściej korzystają z dotowanych szkoleń 89,5 proc. przedsiębiorców korzysta ze szkoleń, lecz tylko około 19 proc. wysyła pracowników na te współfinansowane z funduszy unijnych.
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)