Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Umowa o dzieło a umowa zlecenie

0
Podziel się:

Pracodawcy w Polsce zazwyczaj zatrudniają na umowy cywilno-prawne. W niektórych przypadkach takie rozwiązanie może być korzystne dla pracowników. Zobacz, czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia?

Umowa o dzieło a umowa zlecenie

Obsadzenie stanowisk w firmie wiąże się z wyborem odpowiedniej formy zatrudnienia. Nie zawsze przedsiębiorcy decydują się na umowę o pracę. Alternatywne rozwiązanie stanowią elastyczne porozumienia cywilno-prawne. Czym różni się umowa o dzieło od umowy zlecenia?

Umowa o dzieło

W ramach tej umowy przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający - do zapłaty wynagrodzenia. Przedmiotem układu, nazywanego często umową rezultatu, są konkretne i namacalne efekty w postaci materialnej (np. wykonanie mebli) lub niematerialnej (np. przeprowadzenie szkolenia czy organizacja konferencji).

Umowa o dzieło jest rozwiązaniem dla pracodawców, którym bardziej niż na samym wykonywaniu określonych czynności zależy na rezultacie prac. Może to być wytworzenie, przerobienie albo naprawa przedmiotów. Stronami umowy bywają zarówno osoby fizyczne, jak i prywatne, ale również jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej - spółki jawne, wspólnoty mieszkaniowe.

Umowa zlecenie

Umowa starannego działania to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia. Zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonego świadczenia. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, wykonawca nie jest odpowiedzialny za ostateczny efekt przeprowadzonej czynności. Zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do osobistego i należytego wykonania zadań zawartych w podpisanym dokumencie.

Strony umowy zlecenia nazywa się zleceniodawcą (wyznaczający zadanie) i zleceniobiorcą (wykonujący działanie). Mogą być nimi dowolne osoby fizyczne lub prywatne, które posiadają zdolność do czynności prawnych.

Forma umowy

Kodeks cywilny nie definiuje dla umowy o dzieło czy zlecenia żadnej szczególnej formy. Może być zawarta pisemnie czy ustnie, a nawet w sposób dorozumiany. Oznacza to, że wola osoby może być wyrażona przez zachowanie osoby, ujawniające w dostateczny sposób wolę podjęcia działania (np. zajęcie miejsca w autobusie wskazuje na zawarcie umowy między pasażerem a przewoźnikiem).

Pisemna forma może się okazać przydatna w sytuacji, gdy pracodawcy zależy na przeniesieniu praw autorskich do przedmiotu umowy. Aby była ważna, konieczne jest sporządzenie i podpisanie dokumentu. Zapis o takim przypadku znajduje się w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wynagrodzenie za pracę

Wysokość zapłaty za wykonane dzieło powinna zostać ustalona w dokumencie. Nie musi być wyrażona kwotowo, ale przynajmniej w postaci wskazówek określających wynagrodzenie po zakończeniu świadczonej pracy. Zawarta informacja ma dawać wyobrażenie o spodziewanej jakości efektów oraz adnotację, za jakie działania pracodawca może obniżyć lub podwyższyć stawkę.

Wykonanie zlecenia może natomiast wiązać się z wynagrodzeniem, ale nie musi. Działania w ramach umowy bywają prowadzone nieodpłatnie pod warunkiem, że informacja o braku płacy znajduje się w spisanym dokumencie. Przy określaniu wysokości zapłaty należy wziąć pod uwagę czas poświęcony na wykonanie pracy, stopień skomplikowania czynności i profesjonalizm zleceniobiorcy.

Wypowiedzenie umów cywilno-prawnych

Co do zasady, rozwiązanie umowy o dzieło może nastąpić za porozumieniem stron lub w szczególnych przypadkach, które reguluje Kodeks cywilny. Konkretne warunki wypowiedzenia są zwykle wskazane w sporządzonym dokumencie. I tak, zamawiający może na przykład zrezygnować ze współpracy z wykonawcą z powodu wad produktu lub jego niezgodności z ustaleniami. Jeśli jednak odstąpi od umowy bez podawania przyczyny, musi wypłacić umówione wynagrodzenie.

W przypadku zlecenia, wypowiedzenie może zostać zrealizowane przez obie strony w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Przy porozumieniu, zleceniodawca jest zobowiązany do zwrócenia ewentualnych kosztów poniesionych przez wykonawcę w ramach pracy oraz do wypłaty należnej części wynagrodzenia. Jeśli jednak jedna strona inicjuje zakończenie współpracy, musi naprawić szkodę powstałą w wyniku jej zaniechania (np. zapłacić za pracę lub opłacić poniesione wydatki).

Umowa zlecenie a umowa o dzieło - różnice w świadczeniach

Oprócz wyżej wymienionych rozbieżności, obie formy zatrudnienia różnią się od siebie także pod względem formy wykonywania pracy. Jedną z cech umowy o dzieło jest jej nieosobiste świadczenie. Oznacza to, że osoba realizująca zamówienie może, ale nie musi wykonać go samodzielnie. W drugim przypadku odpowiada jednak za działanie zastępców. Zleceniobiorca natomiast nie może posłużyć się osobami trzecimi. Taka możliwość istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy wynika to ze sporządzonej umowy lub zaistniałych okoliczności.

Wykonawca dzieła sam organizuje czas pracy, dostosowując go do własnego trybu działania. Niezależnie od tego, jakie godziny oraz dni wyznaczy na realizację podjętych zadań, musi doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego efektu, bo to on stanowi wiążący przedmiot podpisanej umowy. Zleceniobiorca natomiast pracuje samodzielnie, ale w ramach określonego przedziału czasowego (nie muszą to być jednak konkretnie narzucone godziny). Zakres jego pracy jest określony poprzez wskazówki w umowie.

baza wiedzy
zakładam firmę
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)